WERKEN VANUIT JE DRIJFVEREN IN VIER STAPPEN

BUTTONS aanpak en werkwijze

Om vanuit je kracht te kunnen werken is het noodzakelijk de eigen drijfveren blijvend te activeren. Dit gebeurt in vier verschillende stappen.

Van inzicht naar geactiveerd blijven

Om de drijfveren van mensen te activeren en ze te laten werken vanuit hun drijfveren, zijn vier stappen te onderscheiden.

  1. Inzicht creëren in de drijfveren
  2. Bewust worden van de drijfveren
  3. Activeren van de drijfveren
  4. Geactiveerd houden van de drijfveren

We lichten deze vier stappen hieronder kort toe.

Stap 1, Inzicht in de drijfveren

Om te kunnen werken vanuit drijfveren heb je eerst inzicht nodig in je eigen beweegredenen en – als het om een groep gaat – in elkaars beweegredenen. Dit inzicht krijg je door de BUTTONS drijfverentest. Dit is een visuele en laagdrempelige online test die snel en eenvoudig een helder beeld geeft van wat mensen belangrijk vinden.

Stap 2, Bewustworden van de drijfveren

Stap twee is het creëren van bewustwording van de eigen drijfveren of – wanneer er sprake is van een groep – elkaars drijfveren. Hierbij wordt gekeken naar hoe de drijfveren in het verleden een rol hebben gespeeld, hoe deze zich manifesteren in het heden en hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan gewenste doelen in de toekomst. Hierdoor krijgen mensen inzicht in hoe ze kunnen werken vanuit hun eigen kracht, wat de triggers zijn voor de eigen drijfveren en die van de mensen met wie ze samenwerken.

Stap 3, Activeren van de drijfveren

Nadat inzicht is verkregen en bewustzijn is ontwikkeld in de eigen en/of elkaars drijfveren, kunnen deze geactiveerd worden. Dit gebeurt door het opstellen en werken naar doelen en het creëren van commitment aan deze doelen. Dit kunnen zowel persoonlijke doelen zijn, als teamdoelen en organisatiedoelen.

Stap 4, Geactiveerd houden van de drijfveren

Stap vier is zorgen voor het geactiveerd houden van de drijfveren zodat mensen in hun kracht blijven werken. Dit gebeurt aan de hand van verschillende individuele- of team-reflectiesessies en evaluatiemomenten.

Drijfveren activeren in mijn organisatie

Ik wil meer weten over het BUTTONS programma om drijfveren te activeren in mijn organisatie? Kijk dan naar BUTTONS voor organisaties.

BUTTONS voor organisaties

Mijn eigen drijfveren activeren

Ik wil mijn eigen drijfveren activeren zodat ik meer ga werken vanuit je kracht? Kijk daartoe naar ons BUTTONS programma voor jou.

BUTTONS voor jou