DRIJFVEREN ACTIVEREN IN VIER FASEN

BUTTONS aanpak en werkwijze

Om vanuit je kracht te kunnen werken is het noodzakelijk om de wil in de juiste stand te zetten. Dit proces om de eigen drijfveren blijvend te activeren bestaat uit vier verschillende fasen.

Van inzicht naar geactiveerd blijven

Om de drijfveren van mensen te activeren en deze te laten werken vanuit hun drijfveren, zijn er 4 fasen te onderscheiden.

  1. Inzicht creëren in de drijfveren
  2. Bewustwording genereren van de drijfveren
  3. De drijfveren activeren
  4. De drijfveren geactiveerd houden

We lichten de 4 fasen hieronder kort toe.

Fase 1, Inzicht in de drijfveren

Ieder traject om te kunnen werken vanuit de drijfveren begint met inzicht creëren in de eigen beweegredenen en – in geval van een groep – elkaars beweegredenen. Dit gebeurt aan de hand van de BUTTONS drijfverentest. Een visuele en laagdrempelige online test om snel en eenvoudig een helder beeld te verschaffen van wat mensen in belangrijk vinden.

Fase 2, Bewustwording van de drijfveren

Stap twee is het creëren van bewustwording van de eigen drijfveren of – wanneer er sprake is van een groep – elkaars drijfveren. Hierbij wordt gekeken naar hoe de drijfveren in het verleden een rol hebben gespeeld, hoe deze zich manifesteren in het heden en hoe deze een bijdrage kunnen leveren aan gewenste doelen in de toekomst. Hierdoor krijgen mensen inzicht hoe te werken vanuit de eigen kracht, wat de triggers zijn voor de eigen drijfveren en die van de mensen met wie ze samenwerken.

Fase 3, drijfveren activeren

Nadat inzicht is verkregen en bewustzijn is ontwikkeld in de eigen en/of elkaars drijfveren, kunnen deze geactiveerd worden. Dit gebeurt door het opstellen en werken naar doelen en het creëren van commitment aan deze doelen. Dit kunnen persoonlijke doelen zijn, maar ook teamdoelen en organisatiedoelen.

Fase 4, Drijfveren geactiveerd houden

Stap vier is zorg te dragen voor het geactiveerd houden van de drijfveren zodat mensen in hun kracht blijven werken. Dit gebeurt aan de hand van verschillende individuele- of team-reflectie- en evaluatiemomenten.

Drijfveren activeren in mijn organisatie

Ik wil meer weten over het BUTTONS programma om drijfveren te activeren in mijn organisatie? Kijk dan naar BUTTONS voor organisaties.

BUTTONS voor organisaties

Mijn eigen drijfveren activeren

Ik wil mijn eigen drijfveren activeren zodat ik meer ga werken vanuit je kracht? Kijk daartoe naar ons BUTTONS programma voor jou.

BUTTONS voor jou