INTEGRATIE IN HR-CYCLUS

Optimaal gebruik maken van de inzichten in mensen

Met BUTTONS zorg je ervoor dat de juiste mensen op de juiste plek zitten binnen de organisatie. Maar ook dat de medewerkers de juiste aansturing, ondersteuning, ontwikkeling en begeleiding krijgen om hun werk naar behoren uit te kunnen voeren. Tevens zorgt de integratie van BUTTONS in de HR-cyclus voor verankering van de inzichten in drijfveren competenties.

In verschillende stappen van de HR-cyclus kun je de drijfverenmethodiek van BUTTONS gebruiken. Hieronder lichten we er een aantal toe, op ons platform vind je alle informatie om hiermee aan het werk te gaan.

De beste matchmaking

Het begint bij de instroom van nieuwe medewerkers; de werving en selectie. Als er inzicht is in de drijfveren en competenties van potentiële werknemers tijdens het wervingsproces, helpt dat om te bepalen of deze werknemers een goede match zijn voor de functie, de organisatie en het team.

Efficiënte onboarding

Inzichten in elkaars drijfveren tijdens het onboardingproces helpt nieuwe medewerkers om de teamleden sneller en beter te leren kennen en vice versa. Ook zorgen de inzichten in de drijfveren en competenties van de nieuwe medewerkers dat ze passend ondersteund kunnen worden en zich kunnen identificeren met de doelen en ambities van het team en de organisatie. Zo wordt de inwerkperiode verkort en de verbondenheid met het team en organisatie vergroot.

Aansturen van medewerkers

Bij het aansturen van medewerkers helpen de inzichten in drijfveren en competenties om de mensen aan te sturen op een manier die past bij de persoonlijke voorkeuren. Ook geeft het inzicht in de werkzaamheden die als prettig ervaren worden en de werkzaamheden die veel energie kosten.

Ontwikkelen van mens en team

Inzicht in de competenties van een medewerker helpen om de juiste keuzes te maken bij ontwikkelen van bepaalde vaardigheden of bij de behoefte aan persoonlijke ontwikkeling. Het begrijpen van de drijfveren van de medewerker helpt er bovendien voor dat de medewerkers gemotiveerd blijven tijdens het leren en ontwikkelen van vaardigheden en gedrag.

Gelijk aan het werk met BUTTONS

Evalueren op inhoud

Inzichten in de drijfveren en competenties maken het praten over de motivatie en de prestaties van de medewerkers makkelijker tijdens de evaluatiegesprekken. Het zorgt ook voor meer begrip en duidelijkheid over wat iedere medewerker energie geeft en waar deze op leegloopt.

Training 'De Kracht van Drijfveren'

Wil je zelf de kracht van drijfveren ervaren en weten hoe je deze op kan nemen in de gehele HR-cyclus? Volg dan onze eendaagse training ‘De Kracht van Drijfveren’. Je ervaart dan zelf de impact van drijfveren en de praktische toepassing ervan voor jouw organisatie.

Lees meer over de training

Werken met de BUTTONS drijfverenmethodiek

Wil je direct aan het werk met de drijfverenmethodiek van BUTTONS? Dat kan! Schaf een van onze starterpacks aan en je ontvangt direct credits voor de drijfverentesten en volledig toegang tot ons platform.

Lees meer over de starterpacks