Inspirerende werkvormen voor teambuilding

Intervisie en oefeningen om elkaar beter te leren kennen

BUTTONS heeft verschillende eenvoudige werkvormen en teambuilding oefeningen, om elkaar beter te leren kennen en daardoor het onderling vertrouwen te vergroten en de samenwerking te verbeteren. Deze oefeningen zijn belangrijk bij het verankeren van de verkregen inzichten en bewustwording met betrekking tot de persoonlijkheden en behoeftes van de teamleden. Deze oefeningen zijn leuk om te doen en leerzaam om te ervaren.

De oefeningen zijn te downloaden op het BUTTONS platform.

Samenwerken begint met vertrouwen

Onderling vertrouwen is de basis is voor een goed functionerend team. Vertrouwen begint met elkaar beter leren kennen en elkaars behoeftes en opvattingen begrijpen. De oefeningen van BUTTONS geven inzicht in het denken en doen van de teamleden aan de hand van hun de drijfveren en competenties.

Ervaringen met de BUTTONS drijfverenmethode

Hieronder vind je enkele reacties van blije gebruikers van de BUTTONS drijfverenmethode:

Voordelen BUTTONS

De BUTTONS oefeningen voor teambuilding hebben verschillende voordelen:

  • Leuk en inspirerend om te doen
  • Snel een helder beeld van wie de teamleden zijn
  • Een helder doel en tijdsindicatie bij iedere oefening
  • Geen training op opleiding vereist (kan wel!)
  • Ook Engelstalig
Ik wil werken aan teambuilding