Inspirerende werkvormen voor teambuilding

Intervisie en oefeningen voor betere samenwerking

BUTTONS heeft een verschillende eenvoudige werkvormen en teambuilding oefeningen ontwikkeld om met de teamleden te werken aan onderling vertrouwen en het verbeteren van de samenwerking. Deze oefeningen dragen tevens bij aan het verankeren van de inzichten en bewustwording m.b.t. de drijfveren en competenties van de deelnemers.

De oefeningen geven inzicht en creëren bewustwording in de persoonlijkheden en behoeftes van de teamleden. De inzichten die hiermee worden verkregen zorgen voor meer onderling begrip, sociale veiligheid en een betere cohesie in de groep. Leuk om te doen, leerzaam om te ervaren.

Als gebruiker van BUTTONS zijn deze inspirerende oefeningen gratis beschikbaar.

Samenwerken begint met vertrouwen

Je wil dat jouw team beter presteert en optimaal gaat samenwerken. Je gelooft erin dat onderling vertrouwen de basis is voor een goed functionerend team (zie ook Lencioni in de praktijk). En dat vertrouwen begint met elkaar beter kennen en inzicht krijgen in elkaars behoeftes en opvattingen. Daarnaast wil je spelenderwijs je team verder ontwikkelen met een hoge fun-factor. Dan zijn de oefeningen aan de hand van wie mensen zijn en wat ze kunnen de beste manier om zelf met jouw team aan de slag te gaan.

Meteen zelf aan de slag met drijfveren

Diversiteit van een team ontdekken en benutten

Om de diversiteit binnen het team te benutten is het goed om inzicht te hebben in elkaars beweegredenen, om daarmee iedereen in haar of zijn kracht te zetten. Met de BUTTONS oefeningen voor Teambuilding wordt duidelijk wat iemand beweegt en waar iemand energie van krijgt. Als je van elkaar weet welke taken met passie uitgevoerd worden kan je het werk zo inrichten dat medewerkers het beste uit zichzelf halen. Diversiteit wordt dan een bron van creativiteit en dynamiek binnen een organisatie waar mensen echt als een team hard werken met veel plezier.

Drijfveren en competenties bepalen

De basis van alle oefeningen zijn de drijfveren en competenties van de teamleden. Deze informatie wordt gebruikt om inzicht en bewustwording te creëren in elkaars persoonlijkheid en behoeftes. Om de drijfveren en competenties te bepalen heeft BUTTONS verschillende pakketen die allemaal toegang geven tot het BUTTONS platform waar alle oefeningen te vinden zijn.

Bekijk hier onze starterpacks

Ervaringen met de BUTTONS drijfverenmethode

Hieronder vind je enkele reacties van blije gebruikers van de BUTTONS drijfverenmethode:

Voordelen BUTTONS

De BUTTONS oefeningen voor teambuilding hebben verschillende voordelen:

  • Leuk en inspirerend om te doen
  • Snel een helder beeld van wie de teamleden zijn
  • Een helder doel en tijdsindicatie bij iedere oefening
  • Geen training op opleiding vereist (kan wel!)
  • Ook Engelstalig
Ik wil werken aan teambuilding