Inzicht in drijfveren ondersteunt de employee journey

By 22/03/2018blog

Inzicht in drijfveren ondersteunt de employee journey

Wat is de rol van drijfveren in de employee journey en hoe kunnen deze de employee journey positief beïnvloeden? Een van de trends op de arbeidsmarkt is de employee journey. Dit is de ‘reis’ die medewerkers maken vanaf het eerste moment dat ze met een organisatie in aanraking komen tot het moment dat ze de organisatie verlaten. Belangrijk is dat de organisatie binnen deze reis zorgt voor een optimale werkbeleving, betrokkenheid creëert en talenten ontwikkeld. Om dat optimaal te kunnen moet je weten wat iedere medewerker en potentiële medewerker écht wil. Je wilt weten wat hun behoeftes en verlangens zijn. Wat hen gelukkig maakt en wat hen drijft.

De Employee journey is een instrument om zogenoemde touchpoints in kaart te brengen. Dat zijn de momenten waarop de organisatie of managers een grote impact hebben op de medewerkers en waarop ze het gedrag en de mening van de medewerker positief of negatief kunnen beïnvloeden. Voorbeelden van deze touchpoints zijn sollicitatiegesprekken, de eerste werkdag, contactmomenten met de directie of leidinggevende, functioneringsgesprekken, vergaderingen en andere bijeenkomsten.

De employee journey helpt verbeterpunten te signaleren en maakt de organisatie en managers bewust van de beleving van medewerkers binnen hun organisatie. Hierdoor worden medewerkers meer betrokken, leveren ze meer op voor de organisatie en worden uiteindelijk zelfs ambassadeur. Het tegenovergestelde gebeurt ook regelmatig binnen organisaties. Een touchpoint is een negatief beïnvloedingsmoment. Denk aan mails van het management die verkeerd vallen, beloofde pop-gesprekken uitstellen of geen aandacht voor zieke medewerkers of hun persoonlijke situatie.

Employee journey is een persoonlijke reis

Hoe beïnvloed je iemand als je niet weet waardoor iemand zich precies laat beïnvloeden. Hoe draag je bij aan iemands welzijn, als je niet weet waardoor het welzijn van die persoon wordt bepaald? Iedere employee journey is een persoonlijke reis. Ieder mens ervaart het op z’n eigen manier en iedereen heeft z’n eigen beleving. Drijfveren spelen daarbij een cruciale rol. Het zijn de beweegredenen van mensen. Ze bepalen onze persoonlijkheid, ons zelfbeeld, onze normen en waarden en uiteindelijk ons gedrag. Als we weten wat iemand drijft, weten we ook hoe we iemand een positieve ervaring kunnen geven op alle mogelijke touchpoints. Hoe verhouden drijfveren zich dan met de employee journey en de touchpoints?

Stel je eens voor, je geeft een medewerker regelmatig een compliment. Het zijn oprechte complimenten over functioneren en gedag van de medewerker of de bijdrage aan een belangrijk project. Je denkt hierbij een positieve bijdrage te leveren aan het werkgeluk van deze medewerker. Maar wat als de medewerker het om het even is? Wat als deze medewerker ‘er toe willen doen’ of ‘het verschil willen maken’ niet zo heel belangrijk vindt? Wat als de drijfveer ‘erkenning’ niet tot de dominante drijfveren van deze medewerker behoort? Dan zijn de complimenten goed bedoeld, maar dragen ze niet of nauwelijks bij aan het welbevinden van deze medewerker.

Hoe dan wel? Toevallig is één van de dominante drijfveren van deze medewerker ‘nieuwsgierigheid’ en wordt het kunnen volgen van een training of opleiding meer gewaardeerd dan alle complimenten bij elkaar. Of een andere dominante drijfveer van deze medewerker is ‘structuur’ en richt het achterwege laten van de beloofde functioneringsgesprekken meer schade aan dan alle complimenten bij elkaar kunnen herstellen. Inzicht in de drijfveren van medewerkers zorgt ervoor dat we gerichter kunnen inspelen op wat onze medewerkers echt belangrijk vinden en waar ze behoefte aan hebben.

Employee journey voor nieuwe medewerkers

De employee journey begint wanneer iemand in aanraking komt als potentiële medewerker met een organisatie. De werving en selectieprocedure is daarmee al onderdeel van de employee journey. Hoe eerder men derhalve inzicht krijgt in de drijfveren van de kandidaten, hoe beter het is. Niet alleen leert men zo de kandidaten beter kennen. Het leert ons veel over de mate waarin iemand aansluiting heeft met de bestaande organisatiecultuur en de aandachtspunten voor de organisatie om het deze kandidaat in de verdere employee journey naar de zin te maken.

Gericht aan het werk met de employee journey betekent dus aan het werk met de persoonlijke drijfveren van de medewerkers. Pas dan weet je zeker dat de inspanningen die je doet om het een medewerker naar de zin te maken ook door die medewerker zo wordt ervaren.