Het geheim van betrokken teams!

By 25/03/2023blog

Het geheim van betrokken teams!

Hoe houd je de mensen in je team gemotiveerd?

De laatste tijd komt het vaak voor; ongemotiveerde teamleden. Je herkent de symptomen snel. Lage productiviteit, slechte samenwerking, een negatieve stemming en regelmatig zijn er teamleden afwezig vanwege ziekte. Hoog tijd om de mensen in je team te hermotiveren.

Als teamleider wil je niets liever dan dat je teamleden gemotiveerd zijn en met enthousiasme hun werk uitvoeren. Maar soms zijn er situaties waardoor de motivatie van het team afneemt, bijvoorbeeld door het vertrek van een collega, een hoge werkdruk of een hoog ziekteverzuim. Gelukkig kun je als teamleider de motivatie van het team weer aanwakkeren door slim gebruik te maken van de drijfveren van de teamleden. Hoe dat werkt in de praktijk, vertellen we in deze blog.

Wat vertellen drijfveren ons?

Laten we eerst eens kijken wat drijfveren ons vertellen over mensen en hun persoonlijkheid. Drijfveren zijn de innerlijke motivaties en behoeften van mensen, die ons gedrag en onze beslissingen sterk bepalen. We bewegen graag in de richting van onze drijfveren en verzetten ons als het er tegen onze behoeftes ingaat. Stel je maar eens voor dat er wordt besloten dat iedereen voor 9 uur op de afdeling moet zijn. Iemand met de drijfveer structuur zal daar geen enkel probleem mee hebben en de heldere afspraak zelfs toejuichen. Iemand met de drijfveer onafhankelijkheid vind zo’n besluit vreselijk omdat die liever zelf besluiten neemt. Door iemands drijfveren te weten, begrijp je beter iemands gedachten, gevoelens en acties en kun je als teamleider betere beslissingen nemen over bijvoorbeeld aansturing, taakverdeling en communicatie.

Het begint bij de drijfveren van de teamleden

Hoe kun je de drijfveren van de teamleden inzetten om de motivatie te verbeteren? Het begint altijd bij het inzichtelijk maken en begrijpen van de individuele drijfveren van de teamleden. Ieder teamlid heeft zijn eigen motivatoren en demotivatoren en het is belangrijk om deze te kennen. Om inzicht te krijgen in de drijfveren van de teamleden gebruik je een drijfverentest en aansluitend gesprekken met de teamleden over de uitslag. Als teamleider begrijp je dan waarom teamleden wel of niet gemotiveerd zijn en wat je kunt doen om de motivatie te verbeteren. Sommige teamleden worden bijvoorbeeld gemotiveerd door erkenning en waardering, terwijl anderen worden gemotiveerd door uitdagingen en persoonlijke groei. Door te begrijpen wat de drijfveren van elk teamlid zijn, kun je beter inspelen op hun individuele behoeften en hen op een effectievere manier motiveren.

Speel meer in op de individuele behoeftes

De volgende stap is dan ook meer inspelen op de behoeftes van de individuele teamleden door de kennis te gebruiken over ieders drijfveren. Een kleine stap in de richting van wat ieder teamlid belangrijk vindt, doet al wonderen. En je kunt er gelijk mee beginnen. Een paar tips om in te spelen op de persoonlijke behoeftes zijn:

  • Geef erkenning en waardering. Sommige teamleden worden gemotiveerd door erkenning en waardering, bijvoorbeeld als iemand een van de drijfveren erkenning, prestatie of succes heeft. Zorg er dan voor dat je hen regelmatig complimenteert en bedankt voor hun inzet en prestaties. Het helpt bovendien om een positieve sfeer binnen het hele team te creëren.
  • Bied uitdagingen en kansen voor persoonlijke groei. Bepaalde teamleden worden gemotiveerd door uitdagingen en persoonlijke groei. Mensen met de drijfveren nieuwsgierigheid, zelfverzekerdheid en bekwaamheid vinden dat belangrijk. Zorg ervoor dat je hen de kans geeft om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en zichzelf uit te dagen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van trainingen of het toekennen van verantwoordelijkheden.
  • Creëer een positieve werkomgeving. Een positieve werkomgeving kan helpen om de motivatie van het team te verbeteren. Vooral mensen met drijfveer plezier, verbondenheid en zorgzaamheid zijn gevoelig voor de stemming in het team. Zorg ervoor dat het team zich gehoord voelt en betrokken wordt bij beslissingen die het team aangaan.
  • Andere tips die direct wonderen doen omdat ze aansluiten bij de individuele behoeftes zijn heldere afspraken maken (drijfveren structuur en bescherming), zorgen voor goede werk-privé balans door bijvoorbeeld door het bieden van flexibele werktijden, thuiswerkmogelijkheden en regelmatige pauzes (drijfveren ontspanning, sport en gezondheid) en ruimte geven voor eigen inbreng en experimenten op het werk (drijfveren originaliteit en creativiteit).

Formuleer een duidelijke doelen

Een andere belangrijke stap is het creëren van een duidelijke visie en doelen voor het team. Door een duidelijke visie te hebben weten de teamleden waar ze naartoe werken, waarom hun werk belangrijk is en wat zij zelf kunnen bijdragen aan de doelen en ambities. Dit helpt om de motivatie te verhogen en de teamleden te inspireren om meer samen te werken aan het behalen van de gestelde doelen.

Tip! Laat de teamleden zelf aangeven over hoe zij denken dat hun eigen drijfveren positief kunnen bijdragen aan het behalen van de gestelde ambities en doelen.

Betrek de teamleden

Om de motivatie van het team verder te verbeteren, is het belangrijk om de teamleden te betrekken bij beslissingen en hen verantwoordelijk te maken voor hun eigen werk. Geef hen de vrijheid om hun eigen werkzaamheden te organiseren en stimuleer hen om zelf met ideeën te komen om het werk te verbeteren. Door het geven van verantwoordelijkheid voelen de teamleden zich gewaardeerd en meer betrokken bij het werk.

Wanneer er sprake is van verminderde motivatie als gevolg van bijvoorbeeld het vertrek van collega’s, hoge werkdruk of hoog ziekteverzuim, is het belangrijk om hier als teamleider op een positieve manier op te reageren. Stel jezelf open voor de teamleden en biedt ze een luisterend oor. Geef ze de mogelijkheid om hun zorgen te uiten en biedt ondersteuning waar nodig. Het kan ook helpen om de werklast te verdelen en de werktijden aan te passen om de werkdruk te verminderen.

Geef zelf het goede voorbeeld

Ten slotte is het belangrijk om als teamleider het goede voorbeeld te geven en te laten zien dat je zelf gemotiveerd bent. Toon je betrokkenheid bent bij het werk, neem verantwoordelijkheid en geef waardering voor de inzet van de teamleden. Door zelf het goede voorbeeld te geven en het werk positief te benaderen, kun je als teamleider bijdragen aan een hogere motivatie binnen het team.

Het aanpakken van verminderde motivatie binnen het team vereist aandacht, begrip en betrokkenheid van de teamleider. Door gebruik te maken van de individuele drijfveren van de teamleden, deze te begrijpen en in te spelen op persoonlijke behoeftes, kun je het team en de teamleden motiveren en zorgen voor een positieve sfeer waar ieder teamlid met plezier zijn of haar werk doet.

Wil je weten wat jouw teamleden motiveert?

Begin vandaag nog met het motiveren van jouw teamleden door concreet inzicht te krijgen in de behoeftes van de teamleden. Met een van onze starterpacks kun je gelijk met onze drijfverentest aan de slag.

Lees meer over de starterpacks

Keep me posted!

Hou mij op de hoogte over wat mensen beweegt en inspireert.

BUTTONS op social media

Volg ons ook op sociale media.