Verschillende drijfveren, dezelfde doelen

By 18/10/2018blog

Verschillende drijfveren, dezelfde doelen

Hoe verschillende drijfveren kunnen bijdragen aan hetzelfde doel

Onze drijfveren vertellen ons alles over wat we het liefste willen, waar we naar streven en waar we naar verlangen. Het is datgene dat ons in beweging zet, hetgeen waar we energie aan geven, maar ook waar we energie van krijgen. Onze drijfveren zijn de kern van ons menszijn. Als we bezig zijn met het vervullen van onze drijfveren, maakt ons dat gelukkig.

Een van de meest vooraanstaande psychologen die zich heeft beziggehouden met menselijke drijfveren was David McClelland (1917 – 1998). In zijn boek ‘Human motivation’ heeft McClelland het in hoofdstuk één, alinea één al over de why, how en what van human motivation. Iets wat jaren later door Simon Sinek met succes werd omgedoopt tot de Golden Circle.

IJsbergmodel van David McClelland

Onze drijfveren bepalen ons denken en doenMcClelland is vooral bekend om zijn ijsbergmodel ten aanzien van onze drijfveren. In dit ijsbergmodel zit wat we doen; ons gedrag, onze kennis en onze vaardigheden, boven water. Dit is wat anderen ook van ons kunnen zien. Direct onder water zit wat we denken. Hier bevinden zich onze normen en waarden, onze overtuigingen en ons zelfbeeld. Anderen zien dit niet of nauwelijks. En helemaal onderaan de ijsberg zit wat we willen. Onze persoonlijkheid, onze eigenschappen en onze drijfveren. We weten vaak zelf niet wat we willen, laat staan dat anderen dat weten. Echter wat we willen bepaalt in sterke mate wat we denken en wat we doen. In de praktijk zijn we ons vaak niet bewust van wat onze drijfveren zijn. We merken wel dat we bepaalde dingen met meer plezier en energie doen dan andere dingen. Maar waarom? We weten het gewoonweg niet en denken er zelden over na. Een drijfverentesten kan ons dan helpen inzicht te geven in wat we diep van binnen het liefste willen.

Drijfverentesten

Om te bepalen wat onze drijfveren zijn, zijn er verschillende soorten drijfverentesten. De methodes en uitslagen van de verschillende drijfveertesten lopen echter behoorlijk uiteen. Bij sommige testen moet je vragenlijsten beantwoorden, bij andere stellingen waarderen of beoordelen. Ook de uitslagen zijn behoorlijk verschillend, sommige uitslagen zijn in kleurpatronen, andere weer in types of persona’s. De diversiteit van de testen is groot en de uitslagen zijn moeilijk met elkaar te vergelijken. Ook de tijdsduur voor het afnemen van de test kan variëren. Er zijn drijfveertesten met wel 400 vragen. Echt waar!

De drijfverentest van de BUTTONS methode is overigens visueel en op basis van afbeeldingen en termen. De test duurt maar enkele minuten wordt  intuïtief gemaakt. Deze test is zeer laagdrempelig en de uitkomst concreet in 24 drijfveren die iedereen kan begrijpen.

Wat is de kracht van drijfveren?

In onze dominante drijfveren schuilt een zeer overtuigende innerlijke kracht. Het is immers datgene wat we het liefste willen en waar we naar streven. Hierin kunnen we heel ver gaan en grensoverschrijdend werken of opereren. Voor sommigen heiligt het doel zelfs de middelen. Denk maar eens aan hoe topsporters een topprestatie kunnen leveren waarvoor ze veel doen en ook veel voor laten. De drijfveer om die prestatie neer te zetten is zo krachtig dat ze heel veel kunnen trainen, voorbereiden en een speciale dieten volgen. Maar er ook heel veel voor laten, ze drinken niet, gaan niet naar feestjes en op tijd naar bed.

Stel je bent met een groep mensen en hebt een gemeenschappelijk doel. Kun je dan met verschillende mensen en drijfveren, hetzelfde doel nastreven? Het volgende voorbeeld illustreert hoe dat kan.

Verschillende drijfveren, hetzelfde doel

Vier goede vrienden hebben het plan opgevat om een berg te gaan beklimmen. Niet zomaar een berg, maar een echte uitdaging. Zo’n berg waarvan de experts zelf zeggen dat het geen beginnersberg is en met respect bestegen moet worden. De nodige voorbereidingen voor deze uitdaging zijn getroffen en de dag is gekomen om aan de beklimming te beginnen. De vier vrienden hebben allen andere dominante drijfveren. Toch gaan ze alle vier met veel genoegen deze uitdaging aan. Hoe werkt dat met verschillende drijfveren hetzelfde doel bereiken?

Laten we maar eens kijken naar de verschillende dominante drijfveren van onze vier vrienden. Deze zijn respectievelijk presteren, succes, verbondenheid en erkenning. Hoe verhouden deze drijfveren zich ten opzichte van de gekozen uitdaging?

Degene met presteren als dominante drijfveer zoekt uitdaging en wil iets bereiken. Hij wil doelen verwezenlijken en iedere uitdaging met een goed resultaat afsluiten. Hij heeft het vermogen om snel en goed plannen te maken en uit te voeren. In het geval van de berg is het bereiken van de top een mooie uitdaging en zijn belangrijkste drijfveer om deze berg daadwerkelijk te bedwingen.

De vriend met succes als dominante drijfveer, denk en streeft naar iets vergelijkbaars als onze vriend hierboven. Echter wil hij wel als eerste boven zijn. Hij wil tenslotte winnen en beter zijn dan de rest. Hij is van plan zijn doel te bereiken en ervoor te strijden.

Verbondenheid bij deze uitdaging betekent dat je ook de top wilt bereiken, maar we doen het wel samen. Als één van de vrienden het moeilijk krijgt helpen we deze en samen komen we boven aan. We doen het met elkaar, we zijn er voor elkaar.

Tot slot de vriend die erkenning als dominante drijfveer heeft. Hij vindt het vooral prettig dat hij geaccepteerd en gewaardeerd wordt – door zichzelf of door zijn medeklimmers – voor het leveren van deze enorme prestatie, het bereiken van de top.

Uiteindelijk bereiken onze vier vrienden allemaal de top. Natuurlijk die ene vriend als eerste. Hun dominante drijfveren verschillen, maar ze zijn in staat een gemeenschappelijk doel te bereiken. Ieder om zijn eigen behoefte te vervullen en vanuit de eigen dominante drijfveren.

Drijfveren met doelen matchen

Als je wil dat mensen graag werken aan bepaalde doelen, moet je de drijfveren matchen met deze doelen en ervoor zorgen dat ze op elkaar aansluiten. Maar hoe doe je dat? De oplossing hiervoor is om de gestelde doelen te vertalen naar de individuele dominante drijfveren. Belangrijk hierbij is dat er concreet inzicht is in deze drijfveren. Concreet betekent dat de drijfveren herkenbaar en begrijpelijk zijn zodat vertalen ook daadwerkelijk gebeurt in termen die horen bij de drijfveer.

In ons voorbeeld zijn de vertalingen van de doelen naar de drijfveren voor de ‘succes-vriend’, als eerste boven komen. Voor de ‘verbondenheid-vriend’, samen de top bereiken en voor de ‘erkenning-vriend’, waardering krijgen voor een uitzonderlijke prestatie. Onze ‘prestatie-vriend’ heeft geen vertaling nodig want het beklimmen van de berg was al een enorme prestatie op zich.

Dankzij onze wil en onze drijfveren kunnen we veel uitdagingen aangaan en uiteindelijk ook de gestelde doelen bereiken. Ook in teamverband werken aan een gemeenschappelijk doel is mogelijk wanneer we de teamdoelen matchen met de individuele dominante drijfveren. Dat is de kracht van drijfveren.