Hoe houd je ze binnenboord?

By 08/02/2023blog

Hoe houd je ze binnenboord?

Tips om het verloop en de uitstroom van medewerkers te verkleinen

Nederlanders veranderen massaal van baan en van werkgever. Het verloop en de uitstroom was nog nooit zo hoog. De verwachting is dat één op de vijf werkenden binnen nu en een jaar kiest voor een baan elders. Dat blijkt uit onderzoek van uitkeringsinstantie UWV.

Volgens arbeidsmarktanalist Michel van Smoorenburg dénken niet alleen honderdduizenden werknemers erover van baan te wisselen, ze dóen het ook. Door de krapte op de arbeidsmarkt durven mensen meer risico’s te nemen. Ze gaan er vanuit dat ze snel weer iets anders vinden als de nieuwe baan tegenvalt. Dit tot verdriet van de werkgevers. Het kost hen de grootste moeite om het verloop te managen en vervangers te vinden voor mensen die vertrekken en hun heil elders zoeken.

In het derde kwartaal van 2022 vond 5,3% van de werknemers een nieuwe werkgever. Dat waren ruim 400 duizend banenwisselaars. Een kwart meer dan voor de pandemie, een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden. De verklaring voor de vele baanwisselingen ligt vooral bij de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt. Werknemers herzien hun eigen baan en wegen dan de voor- en nadelen af van overstappen. Salaris, work-life balance, meer flexibiliteit, ontwikkelmogelijkheden en organisatiecultuur spelen een belangrijke rol bij de afwegingen Met name jongeren hebben een behoorlijk eisenpakket en switchen gemakkelijk van baan.
In het afgelopen jaar waren er bijna 1,5 miljoen baanwisselingen (bron: CBS). Dat is zo’n 1 op de 5 werknemers in Nederland. Het verloop onder werknemers met een flexibel contract was significant hoger dan het verloop onder werknemers met een vast contract. Een deel van de mensen koos ervoor om zzp-er te worden. Vooral in de zorg, de techniek en ICT besloten mensen voor een leven als zelfstandige.

Belangrijke vraag die werkgevers zich moeten stellen is of ze deze uitstroom van medewerkers kunnen beperken en hoe ze dat moeten doen. We hebben een aantal praktische tips voor je op een rij gezet om het verloop in de organisatie te beperken:

Tip 1, Zorg voor een positieve werkomgeving

Een positieve werkomgeving is een omgeving waarin werknemers zich comfortabel en gewaardeerd voelen. De basis wordt gevormd door een goede sfeer en sociale veiligheid.

Tip 2, Communiceer duidelijk

Communiceer open en transparante over verwachtingen en doelstellingen van zowel het individu als van het team. Dit zorgt voor overzicht en helderheid.

Tip 3, Geef regelmatig feedback

Zorg ervoor dat medewerkers feedback krijgen op hun prestaties en geef hen inzicht in hun vooruitgang ten opzichte van de doelstellingen.

Let op! Feedback is constructief en gebalanceerd en geen uiting van kritiek of afkeuring. Het is gericht op verbetering en groei.

Tip 4, Laat je waardering blijken

Laat medewerkers weten dat ze gewaardeerd worden voor hun werk, dit kan bijvoorbeeld door middel van beloningen of een compliment. Het belangrijkste is dat waardering oprecht en regelmatig gegeven wordt.

Bonustip! Het is ook belangrijk om te luisteren naar de specifieke behoeften en verlangens van de medewerkers en daarop in te spelen.

Tip 5, Geef ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

Investeer in medewerkers door ze de mogelijkheid te geven om zich verder te ontwikkelen. Zo blijven ze gemotiveerd en krijgen ze meer perspectief op hun carrière binnen de organisatie.

Tip 6, Biedt doorgroeimogelijkheden

Door medewerkers de mogelijkheid te bieden om door te groeien binnen de organisatie, voelen ze zich uitgedaagd en gemotiveerd om bij de organisatie te blijven.

Tip 7, Evalueer regelmatig

Door regelmatig met medewerkers te praten over hun werk en hun toekomstplannen, kun je problemen en knelpunten snel identificeren en oplossen. Doe dit vaker dan een keer per jaar tijdens een functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek.

Tip 8, Zoek matches met nieuwe werknemers

Zoek tijdens de instroom van nieuwe medewerkers naar aansluiting tussen de kandidaat, de functie, de doelen, ambitie en cultuur van de organisatie. Hoe meer deze op elkaar aansluiten, hoe langer de medewerker blijft.

Verloop onder de medewerkers is een groot probleem voor werkgevers. Niet alleen vanwege de hoge kosten, dalende productiviteit en ontbrekende opvolging, maar ook omdat kennis en ervaring wegloopt en de werkdruk hoger wordt voor de overige werknemers.

Luister eens naar de redenen van de vertrekkende mensen. De meeste werkgevers doen dit niet omdat ze beledigd of boos zijn op de vertrekkende werknemer. Maar je kan het mensen niet kwalijk nemen dat iemand op zoek gaat naar een betere baan. Er valt zoveel te leren uit een goed exit-gesprek over wat je als werkgever kunt doen om mensen aan boord te houden en het verloop te beperken.

Je zal nooit iedereen kunnen behouden. Er zullen altijd wensen en behoeftes zijn die je niet kunt vervullen en uitstroom onvermijdelijk is. Maar je kunt genoeg stappen ondernemen om mensen aan te moedigen om te blijven, te beginnen met de tips die we hierboven gegeven hebben.

Hoe houd je ze binnenboord? Vraag de white paper aan!

We hebben de tips al verder uitgewerkt, zodat je er gelijk mee aan de slag kunt. Je vindt ze in onze white paper die direct gratis kunt aanvragen door op onderstaand formulier je mailadres in te vullen en op ‘White paper aanvragen’ te klikken. Je ontvangt dan automatisch een email met daarin een link om de white paper te downloaden.