was successfully added to your cart.

Winkelmand

Motivatie en betrokkenheid vergroten in de zorg

By 18/03/2019blog

Motivatie en betrokkenheid vergroten in de zorg

Een van de sectoren waar de krapte op de arbeidsmarkt het hardst te merken is, is de gezondheidszorg. Belangrijke thema’s in de zorg zijn momenteel het vinden van gekwalificeerde medewerkers en de betrokkenheid en motivatie verhogen om het vertrek tegen te gaan van bestaande medewerkers. In dat laatste geval kiezen medewerkers zelfs voor een baan buiten de zorgsector. De kans dat deze mensen ooit weer terugkeren naar de sector wordt als laag ingeschat.

Waarom is het moeilijk mensen te vinden en mensen te behouden in de zorg? Een van de belangrijkste redenen is dat mensen over het algemeen werk willen dat dat er toe doet. Werk dat ze leuk vinden. Werk dat interessant is en werk dat deel uitmaakt van een groter belangrijk geheel. Zingeving speelt in de gezondheidszorg een extra grote rol. De gezondheidszorg is namelijk een unieke sector, omdat bijna alle mensen die werken in de zorg, dit doen vanuit hun intrinsieke motivatie om mensen te helpen. Denk maar aan drijfveren als zorgzaamheid, idealisme en loyaliteit. Werken vanuit je drijfveren vergroot de betrokkenheid en motivatie.

Zingeving speelt in de gezondheidszorg een extra grote rol.

En ondanks dat er veel problemen zijn in de zorgsector met betrekking tot stress, hoge werkdruk en burn-out, is het voor deze mensen ontzettend belangrijk iets goeds te doen voor andere mensen. Mensen gezond maken en mensen gezond houden. Werken vanuit de intrinsieke motivatie is als het ware ingebed bij werknemers in de zorgsector. Het doel sluit aan bij de eigen drijfveren.

Waarom is motivatie belangrijk in de gezondheidszorg?

De Human Resources zijn van levensbelang in de gezondheidszorg. Een groot deel van de circa 100 miljard die jaarlijks in ons zorgstelsel omgaat, gaat naar de salarissen van alle mensen die in deze sector werken. Reden genoeg om deze mensen betrokken en gemotiveerd te krijgen en te houden. Het behouden van medewerkers verlaagd ook de kosten van onze zorg. De kosten voor het werven, selecteren, aannemen en inwerken kan dan worden bespaard. Los van de verhoogde werkdruk binnen het team wanneer een van de medewerkers vertrekt en er niet tijdig opvolging is. Hetzelfde werk moet dan – zei het tijdelijk – met minder mensen gedaan worden.

Slecht gemotiveerde zorgmedewerkers hebben een negatief effect op de kwaliteit van de zorg en daarmee op de kwaliteit van ons hele zorgstelsel. Ongemotiveerde medewerkers gaan op zoek naar een andere werkgever. En in het ergste geval zelfs eentje in een andere sector. Dan raakt de zorg weer een van de schaarse gekwalificeerde medewerkers kwijt.

Betrokkenheid verbetert de resultaten

Onderzoek toont aan dat wanneer mensen doen wat ze leuk vinden, hun prestaties aanzienlijk beter zijn. Er is een positieve relatie tussen het gemotiveerd zijn van de medewerkers, de resultaten, de betrokkenheid en de tevredenheid van deze medewerkers.

Hoe komt het dat sommige zorginstellingen wel optimaal kunnen presteren met betrokken en gemotiveerde medewerkers en andere niet?

Voor de zorg betekent betrokken en gemotiveerde medewerkers dat cliënten en patiënten tevredener zijn. Maar ook worden er minder fouten gemaakt en betere resultaten behaald. Wanneer de mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, een groot deel van hun tijd kunnen besteden aan wat ze goed kunnen en leuk vinden, dan straalt dat niet alleen af op de patiënten en collega’s, maar heeft dat ook een positief effect op het privéleven en de vriendenkring. Hoe komt het dat sommige zorginstellingen wel optimaal kunnen presteren met betrokken en gemotiveerde medewerkers en andere niet?

Taak van directie en management

Het is de verantwoordelijkheid van directie en management om ervoor te zorgen dat medewerkers geschikt zijn voor het werk dat ze doen en daarin excelleren. Maar hoe motiveren we onze medewerkers? Hoe vergroten we de betrokkenheid? En hoe verhogen we de individuele- en teamprestaties?

1. Iedereen werken aan hetzelfde doel

De oplossing is drieledig en begint bij de doelen en ambities van de organisatie. Zorg ervoor dat iedereen betrokken en verbonden is met hetzelfde doel en dezelfde ambitie. Op alle afdelingen en op alle niveaus in de organisatie. Wanneer de directie of het management andere doelen heeft dan de mensen op de werkvloer, is er geen consistentie in doelen en ambities met alle gevolgen van dien zoals wantrouwen en onbegrip.

2. Zorg dat iedereen betrokken is

Het is belangrijk dat de mensen persoonlijk verbonden zijn met de gestelde doelen en ambities. Deze verbondenheid ontstaat alleen wanneer de intrinsieke motivatie van de medewerkers hierop aansluit. Dit bereik je door vanuit de drijfveren van de medewerkers teamdoelen en -ambities op te stellen in het verlengde van de organisatiedoelen en -ambities. Dit zorgt naast commitment en verbondenheid met de organisatie(doelen), ook voor cohesie binnen het team. Men werkt samen aan hetzelfde doel.

3. Zorg dat iedereen betrokken blijft

Zorg dat er een cultuur behouden blijft waarin de zorg voor de klant centraal staat. Voorkom dat de zorg gedreven medewerkers te veel bezig zijn met andere zaken. Men haalt de energie uit de zorgtaken. Nieuwe medewerkers moeten passen en aansluiting vinden in deze cultuur zodat deze behouden blijft. Alleen dan blijven medewerkers betrokken en geïnspireerd.

In de gezondheidszorg wordt het de komende jaren nog belangrijker om een omgeving te creëren met heldere doelen en ambities die aansluiten bij de intrinsieke drijfveren van de medewerkers. Of andersom! Hiervoor zal de directie en het management de eerste stappen moeten zetten en uit hetzelfde hout zijn gesneden als de medewerkers.

Wil je weten hoe BUTTONS organisaties helpt bij het creëren van betrokken en geïnspireerde medewerkers op basis van hun intrinsieke motivatie? Lees dan meer over BUTTONS.