Hoe vergroot je motivatie en betrokkenheid in de zorg?

By 02/01/2022blog

Hoe vergroot je motivatie en betrokkenheid in de zorg?

Zingeving doet er toe in de zorg

Een van de sectoren waar de krapte op de arbeidsmarkt het meest te merken is, is de gezondheidszorg. Het tekort aan arbeidskrachten is in de sector zorg en welzijn zeer groot en deze krapte zal in de komende tijd verder toenemen onder andere door de vergrijzing. Waarom is het zo moeilijk mensen te vinden en te behouden in de zorg?

Mensen willen over het algemeen werk doen, dat ertoe doet en waar ze gelukkig van worden. Werk dat ze leuk vinden, dat interessant is en werk dat zinvol is. Zingeving, een belangrijk aspect van wekgeluk, speelt in de gezondheidszorg een extra grote rol. Bijna alle mensen die werken in de zorg, doen dit vanuit hun intrinsieke motivatie om mensen te helpen. Denk maar aan drijfveren als zorgzaamheid, idealisme en loyaliteit. Werken vanuit je drijfveren vergroot je betrokkenheid en motivatie. Het geeft je energie en je hebt het gevoel iets bij te dragen.

Bijna alle mensen die werken in de zorg, doen dit vanuit hun intrinsieke motivatie om mensen te helpen

Ondanks de problemen in de zorgsector met betrekking tot stress, hoge werkdruk en burn-out, blijft het voor deze mensen ontzettend belangrijk iets goeds te doen voor andere mensen. Mensen ondersteunen, mensen helpen, mensen gezond maken of iets goeds doen voor mensen. Het betekenisvolle werk sluit aan bij de drijfveren van de medewerkers.

Een van de belangrijke thema’s in de zorg is het vinden van gekwalificeerde medewerkers en het verhogen van de betrokkenheid en motivatie om het vertrek tegen te gaan van bestaande medewerkers. In dat laatste geval kiezen mensen zelfs voor een carrière buiten de zorgsector. De kans dat deze mensen ooit weer terugkeren naar de sector wordt laag ingeschat. Waar komt dat gebrek aan motivatie vandaan?

Motivatie is extra belangrijk in de zorg

Ongemotiveerde medewerkers gaan op zoek naar een andere werkgever. In het ergste geval zelfs een werkgever in een andere sector. Dan raakt de zorg weer een van haar schaars gekwalificeerde medewerkers kwijt. Een veelgehoord geluid in de zorg is dat de bureaucratie steeds meer toeslaat. De functie van zorgmedewerkers is steeds meer administratief gericht en medewerkers komen niet meer voldoende toe aan het zorgen zelf. Demotivatie is het gevolg.

Slecht gemotiveerde zorgmedewerkers hebben een negatief effect op de kwaliteit van de zorg en daarmee op de kwaliteit van ons hele zorgstelsel. Een groot deel van de circa 100 miljard die jaarlijks in ons zorgstelsel omgaat, gaat naar de salarissen van alle mensen die in deze sector werken. Het behouden van medewerkers verlaagt de kosten van onze zorg. Dat alleen al is reden genoeg om deze mensen betrokken en gemotiveerd te krijgen en te houden. Op de kosten voor het werven, selecteren, aannemen en inwerken kan dan worden bespaard. Besparingen die benut kunnen worden om de kwaliteit van de zorg weer te verbeteren.

De werkdruk in de zorg is nu extreem hoog door de coronapandemie. Vertrekkende medewerkers zorgen voor extra werkdruk omdat er niet tijdig opvolging is. Verhoogde werkdruk zorgt voor extra stress. Dat bevordert de motivatie niet en komt de kwaliteit van de zorg niet ten goede. Behoud en tevreden houden van goede medewerkers is in de zorg dus extra van belang. Voor iedereen!

Betrokkenheid verbetert de resultaten in de zorg

Onderzoek naar werkgeluk toont aan dat wanneer mensen betekenisvol werk doen dat ze leuk vinden, hun prestaties aanzienlijk beter zijn. Er is een positieve relatie tussen de tevredenheid van medewerkers en de resultaten, de betrokkenheid en de motivatie van deze medewerkers.

Voor de zorg betekent betrokken en gemotiveerde medewerkers dat cliënten en patiënten tevredener zijn. Ook worden minder fouten gemaakt en betere resultaten behaald. En heel belangrijk is de zorgsector, een lager verzuim en minder verloop. Wanneer onze zorgmedewerkers een groot deel van hun tijd kunnen besteden aan wat ze goed kunnen en leuk vinden, straalt dat af op de patiënten en collega’s, en werkt dit ook privé positief door. Hoe kunnen zorginstellingen de werkgeluk, betrokkenheid en daarmee de resultaten blijvend verbeteren?

Het is de verantwoordelijkheid van directie, management en teamleiders om te zorgen dat zorgmedewerkers geschikt zijn voor het werk dat ze doen en daarin de ruimte krijgen om te kunnen excelleren.

Betrokken zorgmedewerkers? Vraag de gratis white paper met Tips aan!

Wij hebben vier tips in onze white paper ‘Tips voor betrokken zorgmedewerkers’ op een rij gezet waar je morgen al mee kunt beginnen. De tips hebben betrekking op de werkinhoud, werkomgeving, de waarden en het vinden van de passende medewerkers. Je kunt de white paper hieronder gratis aanvragen. Na invullen van je gegevens ontvang je automatisch een email met daarin een link om de white paper te downloaden.