Stijg boven jezelf uit met de turbo voor een groeimindset

By 01/06/2021blog

Stijg boven jezelf uit met de turbo voor een groeimindset

Succesvol van een statische mindset naar een groeimindset

Wat is de sleutel tot succes? Zijn het de vaardigheden en talenten die mensen succesvol maken of spelen andere factoren een rol? Dat laatste is zeker het geval, want ook onze mindset blijkt bepalend te zijn voor een succesvol leven. Je manier van denken kan je succes zelfs versnellen of vertragen. Hoe kom je nou in die versnelling terecht? In deze blog lees je hoe je met een turbo aanpak je mindset kan aanpassen van een statische naar een groei mindset en je kans op succes vergroot.

Wat is een mindset?

Onze mindset is onze manier van denken. Hoe je over de wereld denkt, hoe je over anderen denkt en over jezelf. Letterlijk vertaald betekent mindset mentaliteit; het denk- en gedragspatroon van iemand. Onze mindset wordt in sterke mate bepaald door waar we als mens naar streven en waar we behoefte aan hebben. Onze drijfveren dus. Zij zijn bepalend voor ons denken en doen. Net als de mindset die we ontwikkelen. Onze drijfveren bepalen wat we als persoon belangrijk vinden, waar we naar streven en welke keuzes we maken. Iemand bij wie de drijfveer ‘onafhankelijkheid’ dominant is, vraagt niet snel anderen om hulp. Immers ‘ik kan alles zelf want ik ben onafhankelijk’ is de mindset. Iemand die de drijfveer ‘verbondenheid’ dominant heeft, vindt juist dat je er voor elkaar bent en dat je elkaar steunt als dat mogelijk is. Onze mindset is in lijn met onze drijfveren en persoonlijkheid. Het is de bril waardoor je naar de wereld kijkt.

Verander je mindset!

Wil je graag een andere mindset? Dan heb je hele sterke prikkels nodig om deze duurzaam te veranderen. Argumenten alleen – hoe sterk ook – veranderen onze mindset zelden blijvend. Als ze al veranderen, duurt dit vaak zolang de prikkels er zijn. Zo weten we allemaal dat roken slecht is voor onze gezondheid en toch blijven we het doen.

De beste manier om je mindset te veranderen en te ontwikkelen is om dit te doen vanuit je eigen vrije wil. Als je je mindset vanuit je drijfveren ontwikkelt, gebeurt dit duurzaam en kun je ook vasthouden aan de nieuwe overtuigingen als het moeilijk wordt. Bijvoorbeeld als je door tegenslag weer terug dreigt te vallen in je oude denkpatronen.

Als we onze mindset willen veranderen, begint dat met bewustwording van de bril die we op hebben.

Is jouw mindset ontwikkelbaar?

Carol Dweck deed jarenlang onderzoek naar mindsets. Zij ontdekte dat er twee soorten mindsets zijn: de groei- of ontwikkelmindset en de statische of fixed mindset. Heb je een groeimindset, dan geloof je dat je je intelligentie en je talenten kunt blijven ontwikkelen. Mensen met een statische mindset daarentegen geloven dat intelligentie en talenten vastliggen. Wanneer je dus ergens niet goed in bent, heb je de overtuiging dat je er ook nooit goed in zult worden. Je zult dan ook nooit boven jezelf uitstijgen en wonderen verrichten.

Daar waar de statische mindset focust op het oordeel, is de groeimindset gericht op leren en constructief handelen. Een groeimindset is effectiever voor je persoonlijke ontwikkeling. Je wilt leren, groeien en nieuwe dingen ontdekken. Als iets niet lukt, ga je analyseren wat fout ging. Je staat open voor feedback van anderen. Dat is de reden waarom mensen met een groeimindset zich sneller ontwikkelen en tenslotte succesvoller zijn.

Versneld naar succes

Als je een op groei gerichte mindset hebt, heb je dus meer kans op een succesvol leven. Hoe zorg je er nu voor dat je mindset wijzigt van een statische naar een groeimindset? Dweck ontdekte dat dit wel mogelijk is. Het is echter geen chirurgische ingreep waarbij het morgen anders is dan vandaag. Je oude gewoontes en overtuigingen zijn niet ineens verdwenen. Het is een geleidelijk proces en de nieuwe overtuigingen ontstaan naast de oude en nemen langzaam hun plaats in. Je kunt dit proces wel versnellen. Er is een turbo aanpak om deze verandering sneller te laten verlopen.

De belangrijkste stap naar een meer op groei gerichte mindset is jouw overtuigingen te leren herkennen die bij de statische mindset horen en het inzien van de beperkingen die deze mindset met zich meebrengt. Een statische mindset staat hetgeen je naar streeft en waar je als mens gelukkig van wordt, vaak in de weg. De typische denkwijze van de statische mindset beperkt onze daadkracht. Omdat deze overtuigingen ingesleten zijn en al jaren onderdeel zijn van ons denken en doen, is het echter moeilijk deze te herkennen. Inzicht krijgen in je eigen dominante drijfveren versnelt dit proces enorm. Het werkt als een turbo voor het veranderproces. Hoe?

Niets is zo sterk als wilskracht. Alles wat dit in de weg staat, zal moeten wijken, zo ook de verkeerde mindset. Om echt door te dringen tot onze mindset, is de volgende vraag essentieel. “Helpt deze gedachte mij bij het invullen van wat voor mij belangrijk is en waar ik naar streef?”
Daarvoor is het noodzakelijk bewustwording te ontwikkelen op wat iemands drijfveren zijn. Dat inzicht is de versneller voor de transitie van een statische mindset naar een groeimindset. Alleen vanuit de wil kun je je eigen mindset duurzaam veranderen. Inzicht en bewustwording van je dominante drijfveren zijn de versneller voor het veranderproces.

Je drijfveren inzetten als turbo

Iemand met de drijfveer ‘presteren’ streeft naar doelen stellen en deze behalen. Dat geeft energie, daarvan word zo iemand gelukkig. Wat dan in de weg staat bij een statische mindset is faalangst. Het niet zetten van bepaalde stappen omdat je het niet kan of niet durft. Het niet behalen van de doelen weegt voor iemand met de drijfveer presteren, zwaarder dan accepteren dat het doel niet wordt behaald. Zo iemand gaat inzien dat je van falen kunt leren en dat iedere keer dat je faalt je feitelijk beter wordt, mits je ervan leert. Falen wordt leren van falen en zorgt dat je uiteindelijk wel je doelen behaalt. Dat zet de mindset in beweging en zo ontwikkel je je mindset.

Iemand met de drijfveer ‘erkenning’ streeft naar acceptatie door de groep. Dat de groep ziet dat hij of zij ertoe doet en belangrijk is. Dat geeft energie en daarvan wordt zo iemand gelukkig. Wat in de weg staat bij de statische mindset is de gedachte dat de groep hem of haar altijd zal afwijzen. De wil en behoefte aan acceptatie is groter en sterker dan de opvattingen en het gedrag om afwijzing te accepteren als een statisch feit. Ik kan eraan werken dat ik wel word geaccepteerd en gewaardeerd.