De wilde rit van HR in 2023

By 29/12/2022blog

De wilde rit van HR in 2023

Hoe overleef je de rollercoaster van uitdagingen?

In het jaar 2023 zullen HR-professionals te maken krijgen met tal van uitdagingen die gepaard gaan met het werken in een steeds veranderende en snel evoluerende wereld. Zo zullen ze onder meer moeten omgaan met veranderende wetgeving en regelgeving, het aantrekken en behouden van talent in een competitieve arbeidsmarkt, en het aanpakken van diverse vraagstukken op het vlak van ongelijkheid, discriminatie en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast zullen ze ook moeten inspelen op de nieuwste technologische ontwikkelingen en hun impact op de manier waarop we werken. In deze blog zullen we dieper ingaan op deze uitdagingen en kijken hoe HR-professionals daar het beste mee om kunnen gaan.

Veranderende wetgeving en regelgeving

Er zijn verschillende uitdagingen waar HR-professionals in 2023 mee te maken kunnen hebben als het gaat om veranderende wetgeving en regelgeving. Wetgeving rondom arbeidsvoorwaarden, diversiteit en inclusie, data- en privacybescherming, werkgelegenheid en arbeidsgerelateerde ziekte en veiligheid zouden in 2023 kunnen veranderen of worden aangescherpt. HR-professionals moeten ervoor zorgen dat ze op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en regelgeving en dat ze deze op een juiste manier toepassen. Een implementatieplan en heldere communicatie naar de medewerkers is hierbij essentieel.

Behouden en aantrekken van talent

Het is moeilijk om te zeggen wat de grootste uitdaging voor HR zal zijn in 2023, aangezien dit afhankelijk is van verschillende factoren, zoals de economie, de werkgelegenheidsmarkt, de politieke situatie en de technologische ontwikkelingen. Maar een van de belangrijkste uitdagingen waar HR momenteel mee te maken heeft, is het behouden en aantrekken van talent. Dit kan gepaard gaan met het ontwikkelen van effectieve wervings- en selectieprocedures, het aanbieden van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en het creëren van een positieve werkcultuur.

Drijfveren spelen een belangrijke rol bij het vinden en binden van talenten, omdat ze kunnen helpen om ervoor te zorgen dat (bestaande) medewerkers gemotiveerd blijven en zich verbonden voelen met het team en de organisatie, bv door persoonlijke doelen aan te laten sluiten bij de doelen en ambities van de organisatie. Maar ook om bijvoorbeeld hun vaardigheden meer af te stemmen op de werkzaamheden.
Ook bij het vinden van nieuwe talenten, helpen inzichten in de drijfveren en competenties van kandidaten om ervoor te zorgen dat ze een goede match zijn voor de functie en het team. Ook geven deze inzichten de mogelijkheid om de kandidaten te wijzen op de voordelen van de organisatie die aansluiten bij de behoeftes van de kandidaat. Niet iedereen vindt de mogelijkheid van een training even belangrijk of de gezelligheid op de werkvloer. Houd daar rekening mee tijdens de gesprekken met potentiële nieuwe werknemers.

Begeleiden digitalisering

Een andere uitdaging waar HR momenteel mee te maken heeft, is het begeleiden van medewerkers tijdens de overgang naar een meer digitale werkomgeving. Verandering gaat altijd gepaard met weerstand en onzekerheid. Inzichten in de beweegredenen van de medewerkers helpt om in te kunnen spelen op de individuele behoeftes van de medewerkers. Iemand die bv structuur erg belangrijk vindt, wil graag weten welke stappen wanneer worden genomen. Iemand die onafhankelijkheid hoog in het vaandeel heeft staan, wil weten wat de gevolgen van de veranderingen zijn voor zijn of haar autonomie. Iemand met nieuwsgierigheid als drijfveer wil wellicht een van de karrentrekkers zijn in het innovatieve verandertraject.
Ook betekent digitalisering dat HR medewerkers kan helpen om hun vaardigheden te ontwikkelen en om te gaan met de technologische veranderingen die plaatsvinden. Zeker iemand die door bekwaamheid wordt gedreven, zal dit enorm waarderen.

Let op! Ook bij digitalisering blijft het van groot belang altijd aan te geven hoe deze de doelen en ambities van de organisatie ondersteunen.

Duurzame inzetbaarheid

Er zijn ook andere uitdagingen waar HR momenteel mee te maken heeft, zoals het beheren van diverse werknemerspopulaties, het aanpakken van ongelijkheid en discriminatie op de werkvloer en voorkomen en het behandelen van mentale gezondheidsproblemen bij medewerkers.

Ongelijkheid en discriminatie

Drijfveren kunnen bijdragen aan het aanpakken van ongelijkheid en discriminatie op de werkvloer door ervoor te zorgen dat medewerkers gemotiveerd blijven en zich verbonden voelen met het team en de organisatie. Door het opstellen van heldere teamdoelen en -ambities die aansluiten bij de drijfveren van de medewerkers, zijn de teamleden gemotiveerd en voelen zich verbonden met elkaar ongeacht hun achtergrond of identiteit.

Ook helpt het een inclusieve werkcultuur te creëren waarin iedereen wordt gerespecteerd en waarbij discriminatie niet wordt getolereerd. Het elkaar beter leren kennen en het vertrouwen en de loyaliteit binnen het team vergroten, draagt hier enorm aan bij.

Vitale medewerkers

Duurzame inzetbaarheid en vitale medewerkers zijn de laatste jaren een grote uitdaging voor HR. De krappe arbeidsmarkt met de daaruit voortvloeiende hoge werkdruk, is hier grotendeels debet aan. Toch zijn er verschillende mogelijkheden voor de werkgever om uitval door te hoge werkdruk te voorkomen. De hoge werkdruk bespreekbaar maken, passend werk bieden en medewerkers meer autonomie geven zijn de belangrijkste handvaten voor de werkgever. Lees er meer over in onze blog ‘Zorgen om te hoge werkdruk: tips om de werkdruk te verlagen’.

Het is moeilijk om te voorspellen wat de grootste uitdaging voor HR zal zijn in 2023, maar het is duidelijk dat HR blijft moeten werken aan het behouden en aantrekken van talent, het begeleiden van medewerkers tijdens de overgang naar een meer digitale werkomgeving en het aanpakken van andere uitdagingen op de werkvloer.