Help je collega’s de coronatijd door!

By 09/12/2020blog

Uitval door thuiswerken voorkom je samen

Help je collega’s de coronatijd door

Een groeiende groep mensen vindt het mentaal steeds moeilijker om thuis te werken. Het even saaie als eenzame thuiswerken in pyjama of joggingbroek maakt mensen onproductief en is slecht voor de motivatie. Een op de drie werknemers is ongelukkig met thuiswerken en uitval dreigt. Om dit te voorkomen zijn de directe collega’s van groot belang.

Tijdens de eerste coronagolf werd massaal het thuiswerken ingevoerd. Het nieuwe werken anno 2020. Er werd destijds vooral gewezen op de voordelen van deze enorme omschakeling in het dagelijkse werk. Mensen zouden productiever zijn, een betere balans vinden tussen werk en privé, minder worden afgeleid en de reistijd en de reiskosten zouden beduidend verlagen. En in beginsel was dat ook zo.

Nu we middenin de tweede coronagolf zitten en thuiswerken vast onderdeel is geworden van het normale werkleven, komt de keerzijde van dit fenomeen om de hoek kijken. De verhoogde productiviteit is maar een tijdelijk effect. Thuiswerkers wennen aan de situatie en ervaren het niet meer als voorrecht thuis te werken, waardoor de productiviteit terugvalt, soms tot ver onder het niveau dat overeenkomt met werken op kantoor. In de praktijk blijken mensen thuis ook meer afgeleid te zijn dan gedacht. De kinderen, de TV en het huishouden zijn allemaal aantrekkelijke alternatieven voor het soms eentonige thuiswerken.

Een op de drie werknemers heeft last van thuiswerken

Unilever deed er onderzoek naar en daaruit bleek dat 1 op de 3 mensen zich minder prettig voelt dan voordat thuiswerken noodzakelijk was. De organisatie ziet dat mensen moeite hebben om de dag af te sluiten en ook vindt een kwart van de mensen het gebrek aan contact met het team vervelend.

Ook werknemersorganisatie FNV deed er onderzoek naar onder haar leden en herkent het beeld dat de mentale gesteldheid is verslechterd vanwege het thuiswerken. Belangrijkste oorzaak; mensen missen hun collega’s. Het informele. Samen even lunchen, even kletsen. Het weekend doornemen. Het menselijk contact. Andere redenen die bijdragen aan de verslechterende mentale gesteldheid n.a.v. thuiswerken zijn onder meer eenzaamheid, het ontbreken van een fatsoenlijke thuiswerkplek en het vervagen van de grens tussen werk en privé.

Werkgevers maken zich zorgen over hun werknemers omdat ze elkaar minder vaak zien. Ze hebben geen goed zicht op hoe het gaat. ArboNed roept werkgevers om die reden op om extra alert te zijn op thuiswerkers. De organisatie ziet nu nog geen uitval vanwege thuiswerken, maar waarschuwt voor mogelijke toekomstige gevolgen.

Beleving thuiswerken is heel persoonlijk

Hoe we uiteindelijk thuiswerken ervaren en ermee omgaan is per individu enorm verschillend. De ene houdt van de vrijheid en het niet gecontroleerd worden bij thuiswerken, de ander mist het persoonlijke contact met de collega’s en het keuvelen bij de koffieautomaat. De oorzaak hiervoor ligt bij onze eigen dominante drijfveren. Deze zeggen alles over waar we naar streven en wat ons gelukkig maakt. Dus ook wat thuiswerken met ons doet.

Iemand die erg gesteld is op onafhankelijkheid, kan prima alleen thuiswerken en vind de rust heerlijk. Een ander, die de drijfveer verbondenheid dominant heeft, zal al snel de collega’s missen. Maar evengoed kan zo iemand genieten van de verbondenheid die het familieleven thuis met zich meebrengt en dus genieten van thuiswerken. Kortom, het gevoel en de beleving van thuiswerken is heel persoonlijk en wordt bepaald door onze intrinsieke motivatie.

Des te moeilijker is het om er als organisatie collectief om te gaan met de mentale belasting van thuiswerken. Iedere medewerker heeft immers zijn of haar eigen beleving bij thuiswerken en daarmee ook een eigen remedie de eventuele mentale last te verlagen. De aanpak kan integraal zijn, maar moet gericht zijn op individuele afstemming.

Voor elkaar zorgen

Hoe kun je voor elkaar zorgen en weet je wat jij of je collega nodig heeft om de tijd van verplicht thuiswerken door te komen? Inzicht in de persoonlijke beleving van het thuiswerken is hierbij essentieel om jou en je collega’s te helpen en te voorkomen dat thuiswerken leidt tot uitval.

Concrete inzichten in wat mensen beweegt, zijn het vertrekpunt naar aandacht en zorg voor de betroffene. Die inzichten vertellen wat iemand nodig heeft, maar ook waarom iemand moeite heeft met thuiswerken. Uiteindelijk wil de ene samen een boswandeling maken en de ander wil wat vaker gebeld worden. En weer iemand heeft behoefte aan uitdagende opdrachten die afleiden van de thuiswerksituatie. Niet iedereen wil hetzelfde en zal bijvoorbeeld vaker bellen als storend worden ervaren.

Hier is een belangrijke verantwoordelijkheid en rol weggelegd voor het hele team. Zij hebben regelmatig contact met de collega’s en zijn in staat om zicht te houden op de collega’s en deze te geven wat nodig is om niet mentaal af te branden. Alleen dan kunnen we het latente uitval voorkomen en medewerkers gelukkig en tevreden houden.

Hoe ervaar jij de lockdown?

Lees in deze blog waarom jouw drijfveren een grote rol spelen bij de beleving van een lockdown.

Lees hier de blog over een lockdown

Help je collega's de coronatijd door

Krijg met het hele team inzicht in de persoonlijke beleving van thuiswerken en leer hoe uitval te voorkomen.

Thuiswerk motivatie programma

Keep me posted

Hou mij op de hoogte over de ontwikkelingen rondom teamontwikkeling vanuit intrinsieke motivatie!