BUTTONS DRIJFVEERKAARTEN

In één intervisie een gemeenschappelijke visie en commitment creëren

Met behulp van de unieke BUTTONS drijfveerkaarten, geef jij jouw opdrachtgevers in één visuele intervisie een gemeenschappelijke visie en commitment op de waarden en referentiekaders van het team of de organisatie. Dit geeft heldere inzichten om de gewenste ontwikkelingen van mensen en teams verder vorm te geven.

Consensus in één intervisie

Eén intervisie met de BUTTONS drijfveerkaarten is voldoende om de waarden en referentiekaders vast te stellen binnen een groep mensen. Een dergelijke sessie duurt twee tot vier uur, afhankelijk van de complexiteit van het vraagstuk en het aantal deelnemers aan de intervisie.

Aan het einde van de sessie zijn de waarden bepaald aan de hand van de drijfveerkaarten. Omdat de waarden met elkaar zijn bepaald, worden deze gedragen door alle deelnemers.

Visuele intervisie

Mensen denken voornamelijk in beelden. De helft van onze hersenen is gericht op visuele verwerking. De BUTTONS drijfveerkaarten zijn visueel georiënteerd. De beelden op de kaarten zorgen voor discussie en dialoog waardoor uiteindelijk een gedeeld referentiekader ontstaat binnen de groep.

Een intervisie met de drijfveerkaarten bestaat uit drie spelrondes waarin volgens een vaste structuur de 24 waarden naar zes worden terug gebracht, drie primaire waarden en drie secundaire waarden, uitgedrukt in de 24 drijfveren van de BUTTONS methode.

Meer info over de training

Verschillende inzichten

Een van de meest voorkomende toepassingen van de BUTTONS drijfveerkaarten is het bepalen van de kernwaarden van een organisatie. Maar ook voor andere inzichten kunnen de drijfveerkaarten worden ingezet. Denk hierbij aan:

  • Wat zijn onze (gewenste) waarden?
  • Wat is onze (gewenste) cultuur?
  • Hoe willen we met elkaar omgaan
  • Wat is onze (gewenste) identiteit?
  • Wat is ons (gewenste) imago?

Leren hoe een gemeenschappelijk visie te bepalen

Het bepalen van een gemeenschappelijke visie en commitment binnen een team of organisatie kun je leren. Er is een speciale training ontwikkeld om aan de hand van de BUTTONS drijfveerkaarten de visuele intervisie uit te voeren. Tijdens deze training leer je over de betekenis van de kaarten, hoe de intervisies vormgegeven worden en ga je zelf oefenen met de drijfveerkaarten en de andere deelnemers.

Basistraining BUTTONS drijfveerkaarten

Wil jij een gemeenschappelijke visie en commitment verschaffen op de waarden van een groep mensen? Volg dan onze basistraining BUTTONS drijfveerkaarten.

Basistraining BUTTONS drijfveerkaarten

Meer weten over het creëren van commitment?

Heb je nog vragen over deze visuele intervisie, de basistraining of over de BUTTONS drijfveerkaarten? Neem contact met ons op. We helpen je graag verder.

Contact opnemen