DRIJFVEREN EN COMPETENTIES

Competenties zijn de optelsom van vaardigheden, kennis en persoonlijke kwaliteiten die je bezit en inzet om je werk goed uit te voeren. Voor een werkgever zijn iemands competenties erg belangrijk. Ze geven inzicht in iemands capaciteiten, de manier van werken en de wijze waarop iemand zijn vaardigheden toepast. Samen met het drijfverenprofiel krijgt een werkgever zo een goed beeld van wie iemand is en wat iemand kan.

BUTTONS kan, aan de hand van een drijfverenprofiel, vertellen welke competenties iemand gemakkelijk kan ontwikkelen. Welke competenties normaal ontwikkeld zijn. Maar ook welke competenties veel energie kosten om te ontwikkelen.

Lijst van competenties

BUTTONS hanteert de onderstaande standaard lijst met zestig gangbare en veelgevraagde competenties.

 1. Aanpassingsvermogen
 2. Accuratesse
 3. Ambitie
 4. Analyserend vermogen
 5. Anticiperen
 6. Assertiviteit
 7. Besluitvaardigheid
 8. Coachen
 9. Conceptueel denken
 10. Conflicthantering
 11. Confronteren
 12. Creatief denken
 13. Delegeren
 14. Discipline
 15. Doorzettingsvermogen
 1. Durf
 2. Energie
 3. Financieel bewustzijn
 4. Flexibiliteit
 5. Gesprek voeren
 6. Groepsgericht leiderschap
 7. Impressie
 8. Initiatief ontplooien
 9. Innovatief handelen
 10. Integriteit
 11. Klantgerichtheid
 12. Kritisch
 13. Leervermogen
 14. Leiderschap
 15. Loyaliteit
 1. Luisteren
 2. Mensgericht leiderschap
 3. Motiveren
 4. Netwerkvaardigheid
 5. Omgaan met details
 6. Omgevingsbewustzijn
 7. Onafhankelijkheid
 8. Onderhandelen
 9. Ondernemerschap
 10. Oordeelsvorming
 11. Organisatiesensitiviteit
 12. Organiseren
 13. Overtuigen
 14. Plannen
 15. Presenteren
 1. Probleemanalyse
 2. Resultaatgericht werken
 3. Samenwerken
 4. Sensitief reageren
 5. Sociabiliteit
 6. Stressbestendigheid
 7. Tactisch gedrag
 8. Uitdrukkingsvaardig (mondeling)
 9. Uitdrukkingsvaardig (schriftelijk)
 10. Vasthoudendheid
 11. Visie
 12. Voortgangscontrole
 13. Zelfkennis
 14. Zelfontwikkeling
 15. Zelfsturing

Drijfveren bepalen competenties

Er bestaat een belangrijke relatie tussen iemands drijfveren en competenties. Vanwege iemands eigen dominante drijfveren zijn bepaalde competenties meer ontwikkeld omdat iemand deze competenties nodig heeft om de eigen drijfveren te vervullen. Het ontwikkelen van deze competenties geeft iemand dan energie. Je hebt er van nature aanleg voor of behoefte aan.

Andersom zijn er ook competenties die moeilijk te ontwikkelen zijn omdat ze haaks op iemands drijfveren staan. Ontwikkelen is dan niet onmogelijk, maar kosten wel heel veel energie.

Twee voorbeelden om dit te illustreren. Iemand die de drijfveer verbondenheid hoog heeft, zal weinig moeite hebben om de competentie ‘klantgerichtheid’ (verder) te ontwikkelen. De drijfveer verbondenheid gaat over het goed willen houden van relaties. Daar hoort klantgerichtheid bij.

Iemand met bescherming als dominante drijfveer, zal weinig moeite hebben om de competentie ‘analyserend vermogen’ te ontwikkelen. Bescherming gaat immers over de risico’s afwegen, wat vraagt om een zeker analyserend vermogen. Deze zelfde persoon zal echter moeite hebben met de competentie ‘durf’. Het aangaan van risico’s om doelen te bereiken staat haaks op de drijfveer bescherming.

Geschikt voor de functie

Voor verschillende functies en beroepen zijn verschillende competenties van belang. Inzicht in de (potentiële) competenties van werknemers en kandidaten, geven dan ook een goed beeld in welke mate iemand een functie of beroep naar behoren kan uitoefenen.

Bij ieder BUTTONS drijfverenprofiel is een overzicht beschikbaar van welke competenties iemand gemakkelijk (verder) kan ontwikkelen. Maar ook welke competenties iemand gemiddeld goed (verder) kan ontwikkeld en welke competenties veel moeite kosten om (verder) te ontwikkelen. Wel zo handig om vooraf te weten en om te beoordelen of iemand – nu of in de toekomst – geschikt is voor een bepaalde functie.

Help! Ik wil geen gedoe (meer) in mijn team

Zo helpen drijfveren en competenties jou bij het bouwen aan het beste team ter wereld.

Lees meer

Help! Ik wil de juiste kandidaten selecteren

Zo helpen drijfveren en competenties jou de beste match te vinden.

Lees meer