DRIJFVEREN EN COMPETENTIES

Competenties zijn de optelsom van vaardigheden, ervaring, kennis en persoonlijke kwaliteiten die je bezit en inzet, om je werk goed uit te voeren. Voor een werkgever zijn iemands competenties erg belangrijk. Ze geven inzicht in iemands capaciteiten, de manier van werken en de wijze waarop iemand zijn vaardigheden toepast. Samen met het drijfverenprofiel krijgt een werkgever zo een goed beeld van wie iemand is én wat iemand kan.

BUTTONS vertelt aan de hand van iemands drijfverenprofiel, welke competenties iemand gemakkelijk kan ontwikkelen, welke competenties normaal ontwikkeld zijn en welke competenties veel energie kosten om (verder) te ontwikkelen.

Lijst van competenties

BUTTONS hanteert de onderstaande lijst met achtenveertig gangbare en veelgevraagde competenties.

 1. Aanpassingsvermogen
 2. Accuratesse
 3. Analytisch
 4. Assertiviteit
 5. Besluitvaardigheid
 6. Coachen
 7. Commercieel vermogen
 8. Conceptueel denken
 9. Conflicthantering
 10. Controleren
 11. Delegeren
 12. Directheid
 1. Discipline
 2. Doorzettingsvermogen
 3. Durf
 4. Energiek
 5. Financieel bewustzijn
 6. Flexibiliteit
 7. Gesprek voeren
 8. Impressie
 9. Integriteit
 10. Inventief
 11. Klantgerichtheid
 12. Kwaliteitsgerichtheid
 1. Leervermogen
 2. Leidinggeven (mensgericht)
 3. Leidinggeven (taakgericht)
 4. Netwerkvaardigheid
 5. Omgaan met details
 6. Onafhankelijk
 7. Onderhandelen
 8. Oordeelsvorming
 9. Overtuigen
 10. Plannen & organiseren
 11. Politiek-bestuurlijk sensitief
 12. Presenteren
 1. Proactief
 2. Resultaatgericht werken
 3. Samenwerken
 4. Sensitief
 5. Sociaal
 6. Stressbestendigheid
 7. Uitdrukkingsvaardig (mondeling)
 8. Uitdrukkingsvaardig (schriftelijk)
 9. Vasthoudendheid
 10. Visie
 11. Zelfontwikkeling
 12. Zelfsturing

De invloed van drijfveren op de competenties

Er bestaat een belangrijke relatie tussen iemands drijfveren en competenties. Vanwege iemands eigen dominante drijfveren zijn bepaalde competenties meer ontwikkeld omdat iemand deze competenties nodig heeft om de eigen drijfveren te vervullen. Het ontwikkelen van deze competenties geeft iemand dan energie. Je hebt er van nature aanleg voor of behoefte aan.

Andersom zijn er ook competenties die moeilijk te ontwikkelen zijn omdat ze haaks staan op iemands drijfveren. Het ontwikkelen van deze competenties is niet onmogelijk, maar het kost wel heel veel energie.

Iemand die de drijfveer ‘verbondenheid’ dominant heeft, zal gemakkelijk de competentie ‘klantgerichtheid’ (verder) ontwikkelen. De drijfveer verbondenheid gaat over het goed willen houden van relaties, en dat sluit goed aan bij klantgerichtheid. Echter de competentie ‘directheid’ kan confronterend zijn en verbondenheid in de weg staan. Deze competentie kost dan veel moeite om te ontwikkelen.

Is iemand geschikt voor de functie?

Voor verschillende functies en beroepen zijn verschillende competenties van belang. Inzicht in de (potentiële) competenties van werknemers en potentiële werknemers geven dan ook een goed beeld in welke mate iemand geschikt is voor een bepaalde functie of beroep en deze naar behoren kan uitoefenen.

Bij ieder BUTTONS drijfverenprofiel is een rapport beschikbaar met competenties die iemand gemakkelijk (verder) kan ontwikkelen op basis de persoonlijke dominante drijfveren. Maar ook welke competenties iemand veel moeite kosten om (verder) te ontwikkelen. Wel zo handig om vooraf te weten en om te beoordelen of iemand – nu of in de toekomst – geschikt is voor een bepaalde functie.

Wil je voor jouw organisatie weten wat de competenties zijn van nieuwe of bestaande medewerkers? Bestel dan een van onze starterpacks en je kunt gelijk beginnen.

Competenties en vitaliteit

Er is een belangrijke relatie tussen competenties en vitaliteit. Mensen die vaak competenties moeten inzetten die hun energie geven, zijn gemotiveerd en doen hun werk met veel plezier. Andersom geldt dat mensen die vaak competenties moeten inzetten in hun werk die energie kosten, zullen bepaalde werkzaamheden met tegenzin doen en kunnen er helemaal op leeglopen, met alle gevolgen van dien. Speciaal hiervoor heeft BUTTONS een vitaliteitsrapport, dat inzicht geeft in de competenties van de medewerkers in relatie tot de functie.