BUTTONS DRIJFVERENONDERZOEK

Volledig inzicht in de drijfveren van medewerkers, teams en afdelingen

Bij het BUTTONS drijfverenonderzoek worden de drijfveren van alle medewerkers van een bedrijf, organisatie, afdeling of team bepaald en in kaart gebracht en geanalyseerd.

Weten wat medewerkers willen

Dit drijfverenonderzoek geeft inzicht in de drijfveren van de individuele medewerkers, maar ook van de drijfveren van de medewerkers t.o.v. de teams of afdelingen waar ze deel van uitmaken en van teams en afdelingen onderling.

Hiermee wordt in de organisatie veel duidelijk met betrekking tot wat medewerkers het liefste willen, hoe ze in het team zitten en waar de verschillen zitten in teams of afdelingen onderling.

Kernwaarden vs. drijfveren

Het drijfverenonderzoek kan worden uitgebreid met het bepalen van de kernwaarden van de organisatie, afdeling of team. Deze worden uitgedrukt in de 24 drijfveren van BUTTONS. Deze kernwaarden worden dan vergeleken met de drijfveerprofielen van de individuele medewerkers, afdelingen en teams.

Zie ook de BUTTONS kernwaarde methode.

BUTTONS kernwaarde methode

Drijfverenonderzoek in 4 stappen

Het drijfverenonderzoek bestaat uit een aantal stappen:

  1. Intake waarbij wordt gekeken naar de behoefte van de opdrachtgever en het onderzoeksproces
  2. Drijfveren medewerkers bepalen
  3. Kernwaarden bepalen (optioneel)
  4. Bespreking resultaten inclusief rapportages, aanbevelingen en advies

Aansluitend kan individuele- en teamcoaching worden ingepland.

Kosten drijfverenonderzoek

De kosten voor het BUTTONS drijfverenonderzoek bedragen per onderzoek:

  • Eenmalig 695 Euro
  • Per medewerker 60 Euro

Genoemde bedragen zijn exclusief btw en reiskosten.

De kosten voor het drijfverenonderzoek zonder het bepalen van kernwaarden bedragen 300 Euro minder

Interesse in BUTTONS drijfverenonderzoek

Als je interesse hebt in de BUTTONS kernwaarden methode of hierover vragen hebt, neem dan nu contact met ons op.

Contact opnemen

Meer weten over BUTTONS

Wil je meer weten over de op intrinsieke drijfveren gebaseerde BUTTONS methode? Kijk dan hier verder.

Meer over BUTTONS