PRODUCTIEVE DISCUSSIES VANUIT TEAMWAARDEN

In ieder team komen discussies voor waarbij de belangen van de individuele teamleden tegenover elkaar staan. Hierdoor wordt de samenwerking ondermijnd en groeit de ontevredenheid. Denk bijvoorbeeld eens aan discussies rondom de maandelijkse planning van de begeleiders in de gehandicaptenzorg, waarbij het altijd dezelfde zijn die de beste uren ’toegewezen’ krijgen.

Het gedoe en de discussies die ontstaan komen voort uit de individuele opvattingen van de teamleden, waarbij voor hen het eigenbelang een grotere rol speelt dan het teambelang. De leden met de grootste mond hebben krijgen vaak hun zin en zodoende de voor hun beste planning. Altijd ten koste van de collega’s. Hetgeen tot meer onvrede leidt in het team.

Wat zou er gebeuren wanneer discussies gevoerd worden vanuit de gemeenschappelijke teamwaarden?

Groepsbelang boven individueel belang

Om productieve discussies te bewerkstelligen, is het belangrijk dat deze gevoerd worden vanuit het groepsbelang in plaats van individuele opvattingen en eigenbelang. De voor het gehele team relevante waarden bepalen dan de kaders waarbinnen de discussie gevoerd wordt. En daarmee ook de argumenten en conclusies. Zo ontstaan productieve discussies waarin iedere deelnemer vanuit de groepswaarden denkt en meepraat en individuele belangen naar de achtergrond worden verschoven.

Inzicht in teamwaarden creëren

Inzicht in de waarden binnen het team zijn nodig om productieve discussies vanuit teamwaarden mogelijk te maken. Deze inzichten worden met het team concreet gemaakt met behulp van de BUTTONS drijfveerkaarten. In één intervisie met het team een helder beeld van waar het team voor staat.

De uitkomst van zo’n sessie is direct praktisch toepasbaar in teamdiscussies en groepsgesprekken.

Lees meer over deze drijfveerkaarten

Complete toolbox voor teamwaarden

Deze toolbox bestaat uit de drijfveerkaarten trainerskit met 27 hoogwaardige drijfveerkaarten, een handleiding en een toelichting op de uitkomst van iedere sessie. Daarnaast bevat de toolbox een eenmalige training om te leren werken met deze drijfveerkaarten. Deze set mag niet ontbreken in de toolbox van iedere coach, HR en HRM professionals.

Er is een speciale training ontwikkeld om waarden te bepalen met de trainerskit. Deze training duurt één dagdeel en na afloop van de training ben je in staat de methode te gebruiken in elke groep of organisatie en voor elk waarde vraagstuk.

Training om zelf waarden te bepalen

Methode toevoegen aan mijn toolbox

Wil jij deze methode in jouw toolbox? Volg dan de training om te leren werken met deze drijfveerkaarten. De prachtige drijfveerkaarten trainerskit is inclusief!

Training om zelf waarden te bepalen

Ik heb nog een vraag!

Heb je nog vragen over het bepalen van waarden, de drijfveerkaarten of over de training? Neem contact met ons op. We helpen je graag verder.

Contact opnemen