DRIJFVEREN BIJ INSTROOM, DOORSTROOM EN UITSTROOM

Drijfveren spelen een grote rol bij de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Drijfveren vertellen ons waar mensen naar streven en wat ze het liefste willen. Deze drijfveren hebben een enorme impact op wat mensen zoeken in hun werk. Zo helpt het inzicht in deze drijfveren bij het werven en selecteren van medewerkers, maar ook bij bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling en coaching.

De BUTTONS methode kun je autonoom gebruiken binnen de eigen organisatie om individuele medewerkers te ontwikkelen tijdens de instroom, doorstroom en uitstroom. Maak projecten aan, nodig deelnemers uit, krijg inzage in de drijfveerprofielen van de deelnemers, download de verschilkende rapporten en krijg inzage in de drijfveren van mensen t.b.v. de instroom, doorstroom en uitstroom.

Voor instroom, doorstroom en uitstroom

Gebruik de BUTTONS methode zelfstandig bij de instroom, doorstroom en uitstroom van individuele medewerkers. Het is ideaal voor onder meer:

Werving en selectie

Vergroot de kans op een goede match en verbeter de eigen werving en selectie met inzicht in de drijfveren van de kandidaten.

Een van de grootste uitdagingen voor elke organisatie is de juiste mensen op de juiste plek zetten en in de juiste teams. Veel organisaties worstelen hiermee. Drijfveren liggen ten grondslag aan het met elkaar ‘kunnen vinden’ of ‘het niet liggen’. Het onbenut laten van elkaars drijfveren of het niet aansluiten daarop kan tot weerstand leiden. Drijfveren worden voor werving en selectie daarom steeds belangrijker en zijn essentieel in het goed kunnen matchen van werknemer en werkgever. Met de drijfverentest van BUTTONS krijg je inzicht in wat de kandidaten willen en waar ze naar streven. Hiermee kan een betere matchmaking worden gedaan.

Lees meer op ‘Vind de juiste medewerkers
Download een voorbeeld button board werving en selectie

Beoordeling van medewerkers

Goed functionerende medewerkers zijn van cruciaal belang voor het succes van iedere organisatie. Door medewerkers te beoordelen kun je vaststellen hoe ze functioneren en indien gewenst het functioneren bijsturen.

Drijfveren zijn bepalend voor hoe iemand functioneert. Drijfveren zeggen alles over waar iemand naar streeft en wat iemand écht wil. Inzicht in de drijfveren van medewrekers geven inzicht in waarom iemand op sommige gebieden juist goed functioneert en op andere gebieden juist minder. Individueel, maar ook binnen het team.

Met BUTTONS krijg je inzicht in wat medewerkers willen en waar ze naar streven. Hiermee krijg je inzicht in de oorzaken van goed en minder goed functioneren.

Wil je weten hoe een rapport eruitziet voor de beoordeling? Download dan een voorbeeld button board beoordeling

Persoonlijke ontwikkeling

De persoonlijke ontwikkeling van medewerkers is belangrijk voor zowel de werknemer als de werkgever. Het zorgt voor gemotiveerde competente medewerkers, waar beide partijen baat bij hebben.

Drijfveren zijn van wezenlijk belang bij de persoonlijke ontwikkeling van mensen. De drijfveren vertellen ons namelijk waar deze mensen naar streven en wat ze het liefste willen. Als het persoonlijke ontwikkelplan aansluit op de persoonlijke drijfveren, zijn de werknemers intrinsiek gemotiveerd om te werken aan de eigen ontwikkeling.

Met BUTTONS krijg je inzicht in de drijfveren van medewerkers en hoe deze kunnen aansluiten op het persoonlijke ontwikkelplan.

Nieuwsgierig hoe een rapport eruitziet voor persoonlijke ontwikkeling? Download een voorbeeld button board persoonlijke ontwikkeling

Coaching van medewerkers

Coaching van medewerkers is in elke organisatie noodzakelijk, omdat organisaties door hun omgeving veranderen en zich ontwikkelen. Door middel van coaching kunnen de medewerkers met de organisatie meegroeien en kan het beste uit de medewerkers worden gehaald.

Teamleiders, managers en andere leidinggevenden hebben steeds meer een coachende rol. Goede coaching vraagt nogal wat vaardigheden. Uit onderzoek blijkt dat effectieve coaches o.m. de menselijke motivatie inzien en begrijpen. Ongeacht de doelen van de coaching, helpt daarom inzicht in de drijfveren van de medewerkers bij coaching.

Met BUTTONS krijg je concreet inzicht in de drijfveren van medewerkers en hetgeen hen motiveert.

Wil je weten hoe een rapport eruitziet voor coaching? Download een voorbeeld button board coaching.

Loopbaanbegeleiding

De laatste jaren is het belang van loopbaanbegeleiding enorm toegenomen. Door de economische ontwikkelingen en flexibele arbeidsmarkt wordt er vaker van baan gewisseld, zowel intern als extern. Interne begeleiding is vooral weggelegd voor mensen met een vast contract, meestal de high potentials. Daarnaast is interne begeleiding interessant wanneer medewerkers promotie ambiëren binnen de eigen organisatie.

Mensen die loopbaanbegeleiding krijgen binnen de eigen organisatie zijn over het algemeen meer tevreden met hun loopbaan en hebben minder behoefte aan externe begeleiding.

Drijfveren zijn bepalend voor de keuzes die mensen maken in hun loopbaan en helpen zo bij de interne loopbaanbegeleiding.

Bekijk hier hoe een rapport voor loopbaanbegeleiding eruitziet. Download een voorbeeld button board loopbaanbegeleiding

Ik heb een vraag over BUTTONS

Ik wil met mijn organisatie aan de slag met de drijfveren van de medewerkers en wil hierbij de BUTTONS methode inzetten. Wat kun BUTTONS voor mij betekenen?

Contact

Ik wil meer leren over BUTTONS

Als je meer wilt weten over BUTTONS en hoe het wordt toegepast, volg dan onze training ‘BUTTONS voor professionals’ waarna je BUTTONS kunt inzetten in de eigen organisatie.

BUTTONS voor professionals

Ervaringen van anderen met BUTTONS

Esther Leeflang

HRM manager Haga BV

"Door BUTTONS hebben we ons ziekteverzuim teruggedrongen omdat we nu weten wat onze individuele medewerkers bezichhoudt en waar ze behoefte aan hebben."

Han Holtkamp

Trainer/coach InFlow

"Ik heb BUTTONS nu een aantal keren in mijn werk toegepast. Wat me er in aanspreekt is de snelle en moderne manier van werken. En de accuratesse van de uitkomst. Binnen drie minuten inzicht in de belangrijkste drijfveren. Een prachtige start van een mooi gesprek met mijn coachees."

Han Morskieft

Eigenaar Morskieft ontwerpers

"Dankzij BUTTONS weet ik welke medewerkers ik iets vaker een compliment mag geven en wie ik voor welke projecten het beste kan inzetten"