BUTTONS DRIJFVERENTEST

Een visuele online drijfverentest om te achterhalen wat mensen in beweging zet

De drijfverentest van BUTTONS is visueel, laagdrempelig en wordt online uitgevoerd. Zo krijg je snel en eenvoudig een helder beeld van wat mensen in beweging zet. Geen gecompliceerde en tijdrovende test met heel veel vragen om drijfveren te bepalen, maar een moderne snelle test om concreet inzicht te krijgen in de beweegredenen van mensen.

Hoe werkt de BUTTONS drijfverentest?

De BUTTONS drijfverentest werkt heel eenvoudig. De test laat telkens twee afbeeldingen zien met bijbehorende begrippen. De deelnemer kiest welke van de twee het beste bij hem of haar past. Per beurt krijgt de deelnemer een beperkte tijd om een keuze te maken. Aan de hand van de gemaakte keuzes bepaalt BUTTONS de dominante drijfveren van de deelnemer, uitgedrukt in de vierentwintig concrete drijfveren van BUTTONS.

Het intuïtieve karakter, de visuele weergave in combinatie met de korte duur maakt de test buitengewoon laagdrempelig. Iedereen kan de test maken en er zijn meerdere talen beschikbaar.

Uitgebreide rapportages met drijfverenprofiel

Direct na het voltooien van de drijfverentest zijn er verschillende rapportages te downloaden. Voor coach en coachee, voor werknemer en werkgever. Iedere rapportage bevat het volledige drijfverenprofiel van de deelnemer met toelichting bij de aanwezige dominante drijfveren. Daarnaast  bevatten de rapportages informatie over de frustraties en irritaties bij iedere drijfveer en de competenties van de deelnemer op basis van zijn of haar profiel.

Certified BUTTONS professional worden

Een goede drijfverentest kost niet meer dan 3 minuten

Psycholoog Daniel Kahneman verdeelt de werking van ons brein in twee systemen. Systeem 1 werkt snel, reflexmatig, impulsief, emotioneel en intuïtief. Dit systeem gebruiken we 95% van onze tijd. Hier zit ons automatisme, onze beeldverwerking en gevoel. Systeem 2 werkt langzaam, reflectief, analytisch en overwegend. We gebruiken het 5% van onze tijd. Hier zit onze ratio en ons bewuste denken.

De drijfverentest van BUTTONS vindt plaats binnen systeem 1 van Kahneman, ergo visueel en intuïtief. Per beurt is er een beperkte tijd en uiteindelijk duurt de test circa 3 minuten om een compleet drijfverenprofiel samen te stellen.

Weten wie je bent en wat je wilt

Wil jij jezelf beter leren kennen en inzicht krijgen in wat jij belangrijk vindt en wat jou energie geeft (en wat beslist niet)?

Doe dan onze drijfverentest en bijbehorende oefeningen uit het ‘wie ben ik en wat wil ik’-programma.

'Wie ben ik'-programma

Blijf op de hoogte

Hou mij op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van drijfveren en inspirerende werkvormen.

Ervaringen van andere professionals met BUTTONS