BUTTONS DRIJFVERENTEST

Een visuele online drijfverentest om te achterhalen wie mensen zijn en wat ze kunnen

De drijfverentest van BUTTONS is visueel, laagdrempelig en wordt online uitgevoerd. Zo krijg je snel en eenvoudig een helder beeld van wat mensen in beweging zet. Geen gecompliceerde en tijdrovende test met heel veel vragen om drijfveren te bepalen, maar een moderne snelle test om concreet inzicht te krijgen in de beweegredenen van mensen.

Mobile first drijfverentest

De drijfverentest van BUTTONS werkt heel eenvoudig. Deelnemers krijgen afbeeldingen met bijbehorende begrippen te zien waaruit een keuze gemaakt kan worden. De combinatie van beeld en woord activeert zo beide hersenhelften. Per beurt krijgt de deelnemer een beperkte tijd om zijn of haar keuze te maken. Aan de hand van de gemaakte keuzes worden de dominante drijfveren van de deelnemer bepaald, uitgedrukt in de vierentwintig concrete drijfveren van BUTTONS.

Het intuïtieve karakter, de visuele weergave in combinatie met de korte duur maakt de test buitengewoon laagdrempelig. Iedereen kan de test maken, bij voorkeur op een mobile device. De drijfverentest is in meerdere talen beschikbaar.

Uitgebreide rapporten met drijfveren- en competentieprofiel

Direct na het voltooien van de drijfverentest zijn er verschillende rapportages te downloaden. Voor coach en coachee, voor werknemer en werkgever. Iedere rapportage bevat het volledige drijfverenprofiel van de deelnemer met toelichting bij de aanwezige dominante drijfveren. Daarnaast  bevatten de rapportages informatie over de frustraties en irritaties bij iedere drijfveer en de competenties van de deelnemer op basis van zijn of haar profiel.

Meer over de drijfveerrapporten

Een goede drijfverentest kost niet meer dan 3 minuten

Psycholoog Daniel Kahneman verdeelt de werking van ons brein in twee systemen. Systeem 1 werkt snel, reflexmatig, impulsief, emotioneel en intuïtief. Dit systeem gebruiken we 95% van onze tijd. Hier zit ons automatisme, onze beeldverwerking en gevoel. Systeem 2 werkt langzaam, reflectief, analytisch en overwegend. We gebruiken het 5% van onze tijd. Hier zit onze ratio en ons bewuste denken.

De drijfverentest van BUTTONS vindt plaats binnen systeem 1 van Kahneman, ergo visueel en intuïtief. Per beurt is er een beperkte tijd en uiteindelijk duurt de test circa 3 minuten om een compleet drijfverenprofiel samen te stellen.

Tip om in systeem 1 denken te komen: zeg de maanden van het jaar op! Overigens als je de maanden van het jaar in alfabetische volgorde opzegt, zit je in systeem 2.

Professioneel drijfveren bepalen

Om de dominante drijfveren van mensen te bepalen zijn er verschillende pakketen met credits voor de BUTTONS drijfveertest. Direct na het voltooien van de test zijn verschillende rapportages beschikbaar.

Bekijk hier onze starterpacks