GEDOE OP HET WERK

Over commotie en frustratie in de organisatie

Je kent het vast wel, gedoe op je werk. Wie heeft er niet mee te maken? Die ene collega die niet lekker in z’n vel zit, teamleden die elkaar niet kunnen luchten of zien, een hoog ziekteverzuim waardoor medewerkers regelmatig moeten overwerken. En-zo-voorts. Veel commotie en frustratie om moe van te worden.

Wat is gedoe?

Maar wat is dat eigenlijk; gedoe of commotie op het werk en in de organisatie? Wij zouden het als volgt willen omschrijven. Gedoe is alles dat het goed functioneren van mensen en teams in de weg staat. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Onenigheid, onbegrip en ruzie
  • Stress en hoge werkdruk
  • Ziekteverzuim en verloop
  • Niet luisteren en slechte communicatie
  • Mensen op de verkeerde plek en weerstand
  • Mismatching van nieuwe medewerkers
  • Ad hoc besluitvorming
  • Geen betrokkenheid en verantwoordelijkheid

Gedoe leidt af van de doelen en ambities van de organisatie en kost veel energie. Je wilt snel het aanpakken en oplossen.

Hulp bij gedoe met een medewerker

Waar komt toch dat gedoe vandaan?

Oorzaak voor veel gedoe is onwetendheid en onbegrip. Mensen die elkaar niet begrijpen of mensen die in conflict zijn met zichzelf. Maar ook management en teamleiders die geen zicht hebben op wat mensen nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren.

Veel mensen denken en verwachten dat anderen net zo denken en handelen als zijzelf. Echter de praktijk zit anders in elkaar. Wat de een belangrijk vindt, is voor een andere volstrekt irrelevant. Alles hangt samen met wie je bent en wat je drijfveren zijn.

Andere oorzaak van veel gedoe is het ontbreken van vertrouwen en een gevoel van sociale veiligheid. Daardoor durven mensen niet te zeggen wat ze vinden en mee te praten over beslissingen, met gebrek aan betrokkenheid tot gevolg. Ook dan biedt inzicht en begrip in de situatie soelaas om het gedoe aan te pakken.

Hulp bij gedoe in het team

Een goed begin is het halve werk

Om gedoe te kunnen aanpakken en oplossen moet je begrijpen wat er aan de hand is en in staat zijn de situatie te bekijken vanuit de oogpunten van de betrokkenen en zoveel mogelijk je eigen subjectieve mening en waarneming uitschakelen. Ergo, je inleven en begrijpen hoe de betrokkenen tegen de situatie aankijken. Dat begint bij inzicht in de opvattingen en beweegredenen van de medewerkers. Zo kun je het gesprek aangaan vanuit begrip en rede. Het probleem echt begrijpen is het beste begin van een goede oplossing.

Een training om problemen te begrijpen