DE BUTTONS METHODE

Model voor organisatie-ontwikkeling

De BUTTONS methode is een model voor organisatie-ontwikkeling. Bij BUTTONS geloven we erin dat wanneer medewerkers binnen een organisatie vanuit hun eigen drijfveren werken, de gestelde doelen en ambities van de organisatie sneller behaald worden met intrinsiek gemotiveerde en gelukkige medewerkers. Iedereen in de organisatie draagt dan bij aan het succes van de organisatie vanuit de eigen drijfveren en energie.

Doelen en ambities verwezenlijken

We verhelderen de BUTTONS methode aan de hand van het GoGreat-model.

Wat organisaties kunnen wordt beschreven aan de hand van de ‘why, how en what’ (Simon Sinek) van de betreffende organisatie. Die beschrijven waar organisaties voor staan, hoe organisaties hun werk doen en wat ze uiteindelijk doen.

Wat organisaties willen wordt beschreven aan de hand van de doelstellingen en ambities van de organisatie. Bij BUTTONS spreken we van praktische doelen voor de korte termijn, gewaagde doelen en ambities voor de middellange termijn en hogere doelen en ambities voor de lange termijn.

Organisaties acteren tussen wat ze kunnen en wat ze willen. Wanneer dat gebeurt vanuit de kracht van de organisatie en de drijfveren van de mensen, wordt hetgeen de organsiatie wil sneller verwezenlijkt.

Morgen al werken aan de ambities

Afhankelijk van de wensen en de situatie van de opdrachtgever wordt samen met een certified BUTTONS expert een programma opgesteld waarbij kan worden gewerkt aan de ambities op elk niveau van de organisatie.

Op operationeel niveau bestaat het programma uit een aantal standaard werkvormen die worden begeleidt door certified BUTTONS professionals. Op tactisch en strategisch niveau wordt het programma maatwerk afgestemd op de doelen en ambities van de opdrachtgever.

Er is geen vaste werkvolgorde zodat er direct en op elk niveau in de organisatie kan worden begonnen om mensen te laten werken aan de doelen en ambities vanuit de eigen drijfveren.

Meer voordelen

Naast het gericht werken aan doelen, ambities en idealen is er ook veel praktische meerwaarde voor de BUTTONS organisatie:

  • Energieke en productieve medewerkers
  • Binding van medewerkers en minder verloop
  • Werken aan persoonlijke ontwikkeling van medewerkers
  • Optimale teamsamenstelling voor betere prestaties
  • Verbeterde werving & selectie door optimale matchmaking

Doelen, ambities en idealen verwezenlijken?

Ben je geïnteresseerd in het BUTTONS programma om doelen, ambities en idealen te verwezenlijken? Of heb  je hierover vragen? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Contact opnemen

Help mee organisaties groots te maken

Ben je geïnteresseerd om organisaties groots te maken vanuit de drijfveren van medewerkers? Kijk dan naar ons certified BUTTONS professional trainingsprogramma.

Training certified BUTTONS coach