Welke duurzame ontwikkelingsdoelstelling past bij jou?

By 12/08/2021nieuws

Welke duurzame ontwikkelingsdoelstelling past bij jou?

Wat zeggen onze drijfveren over de 17 SDG's?

In 2015 zijn door de Verenigde Naties de zogenoemde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, kortweg SDG’s of Sustainable Development Goals, vastgesteld. Dit zijn de uitgangspunten voor de mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030.

Er zijn 17 verschillende doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen te realiseren. Veel mensen en organisaties vinden deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ontzettend belangrijk en willen graag investeren in een betere wereld voor de volgende generaties. Hoe zorg je ervoor dat je uit deze lijst de juiste duurzame doelstelling kiest?

Welke van deze 17 doelstellingen spreekt jou persoonlijk aan? Of welke van deze duurzame doelen past het beste bij jouw organisatie? Als je dat weet, kun je overtuigender en met meer energie, duurzaam werken aan een betere wereld. Om inzicht te krijgen in welke SDG voor jou het beste werkt, heeft BUTTONS de SDG’s gekoppeld aan onze persoonlijke drijfveren. Daarmee krijg jij het antwoord op de vraag welke SDG’s het meest aansluiten bij jou.

Verbeter de wereld, begin bij jezelf

Het credo ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’ is nog altijd van kracht. Ook als het gaat om de wereldwijde SDG’s. Ieder mens kan bijdragen aan deze duurzame doelen. Wanneer je als mens duurzaam wilt veranderen, werkt dat het beste vanuit je eigen intrinsieke motivatie. Dat voelt beter. Bovendien zijn de veranderingen langer vol te houden als deze dicht bij jezelf liggen. Ook als het even tegenzit.

Onze persoonlijke drijfveren bepalen in sterke mate ons denken en doen. En hebben ook invloed op onze opvattingen, normen, waarden en gedrag. Onze drijfveren hebben dan ook een enorme invloed op onze mindset ten aanzien van duurzaamheid en hoe we deze het liefste willen nastreven. Om die reden heeft BUTTONS, samen met de Makers voor Morgen, de 17 SDG’s gekoppeld aan de 24 drijfveren die ieder mens in zich heeft. Hiermee zijn we in staat om aan de hand van iemands drijfveren te vertellen welke SDG’s energie geven en het dichtst bij iemands persoonlijkheid liggen.

Stel iemand heeft de drijfveer ‘bekwaamheid’ dominant. Dan zal zo iemand zich snel kunnen vinden in de vierde SDG; kwaliteitsonderwijs. Immers leren daagt veel bij aan het vergroten van bekwaamheden en daarmee aan het vervullen van deze drijfveer. Iemand met bijvoorbeeld ‘gezondheid’ als dominante drijfveer, heeft veel meer gevoel bij de twaalfde SDG, Verantwoorde consumptie en productie.

Naast inzicht in welke SDG’s passen bij iemands drijfveren en persoonlijkheid, geven we bij iedere SDG een aantal praktische acties om zelf uit te voeren. Hiermee kan iemand vandaag al aan de slag en persoonlijk bijdragen aan een duurzame wereld.

Ieder mens streeft naar geluk

Ieder mens streeft naar geluk en wil dingen doen waar hij of zij energie van krijgt. Onze drijfveren zijn daarbij bepalend voor wat energie geeft en wat energie kost. Het koppelen van de SDG’s met dat wat ons persoonlijk in beweging zet, is een essentiële stap in het (eerder) realiseren van de duurzame doelen. Bedenk maar eens wat er gebeurt als we allemaal onze bijdrage gaan leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en er ook nog energie van krijgen? Hoe snel hebben we dan de duurzame doelen bereikt?

Meer weten over drijfveren en SDG's?

Wil je meer weten hoe drijfveren en SDG’s  jou of jouw organisatie verder kan helpen de wereld een beetje mooier te maken? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen met BUTTONS

De impact van drijfveren

We hebben mensen gevraagd hoe hun kijk op de wereld is veranderd, sinds ze hun drijfveren kennen. Lees de impact van drijfveren in deze blog.

Lees meer over de impact van drijfveren

Keep me posted

Hou mij op de hoogte over wat mensen beweegt en inspireert.

BUTTONS op social media

Volg ons ook via social media