Nederlandse identiteit: verbondenheid, plezier en onafhankelijkheid

By 26/06/2019nieuws

Nederlandse identiteit: verbondenheid, plezier en onafhankelijkheid

Uit het onderzoek van het Sociaal- en Cultureel Planbureau (SCP) onder 5.000 Nederlanders blijkt dat het grootste deel van de Nederlanders vindt ook dat de Nederlandse identiteit bestaat. En we zijn het eens over die identiteit. Bij BUTTONS wisten we dat al.

Uit het door BUTTONS uitgevoerde onderzoek in het afgelopen jaar naar de drijfveren van Nederlanders blijkt dat de Nederlander het meest hecht aan verbondenheid en vriendschap. Op de tweede plaats komt plezier en op de derde plaats staat onafhankelijkheid. Status en bezit staan helemaal onderaan de drijfverenladder.

Drijfveren bepalen het willen, denken en doen van mensen. En onze dominante drijfveren zeggen alles over waar we naar streven en waar we gelukkig van worden Ze geven ons energie en we geven er graag energie aan. Onze drijfveren staan aan de basis van ons menszijn. Ze bepalen uiteindelijk onze identiteit, hoe we naar de wereld kijken en hoe we ons hierin gedagen. Ze bepalen ons doen, denken en willen.

Het afgelopen jaar namen ruim vierduizend mensen deel aan de gratis versie van de online drijfverentest van BUTTONS. Deze visuele assessment geeft aan de hand van 24 concrete drijfveren, snel inzicht geeft in wat mensen beweegt. De uitslagen van deze tests vormden de basis voor het drijfverenonderzoek.

 

Identiteit gekenmerkt saamhorigheid, genieten en vrijheid

De Nederlandse identiteit wordt gekenmerkt door saamhorigheid, genieten en vrijheid. De gemiddelde Nederlander streeft naar verbondenheid, vriendschap en saamhorigheid. We horen bij elkaar en we zijn er voor elkaar. Op de tweede plaats staat de drijfveer plezier. Gezelligheid, genieten, humor en een positieve instelling vinden we ook belangrijk. Op de derde plaats staat onafhankelijkheid. We houden van onze vrijheid, we willen kunnen gaan en staan waar we zelf willen en we laten ons liever niet de wet voorschrijven. Het minste worden de Nederlanders gedreven door status en eigendom. Zie voor de gehele uitslag bijgevoegde grafiek.

De BUTTONS methode is erop gericht mensen en teams beter te laten presteren op basis van hun drijfveren. Met BUTTONS leert men te werken vanuit de eigen kracht en ambities. Daarmee kan beter invulling worden gegeven aan de persoonlijke intenties van mensen in zowel hun privé- als werksituatie. Werken vanuit de eigen kracht begint met inzicht en bewustwording van de eigen drijfveren. Essentieel onderdeel van de BUTTONS methode is de BUTTONS drijfverentest.