ONZE CERTIFIED BUTTONS PROFESSIONALS

Bij BUTTONS werken we met een aantal professionals die opgeleid zijn om de BUTTONS methode toe te passen. Het zijn allemaal experts op hun vakgebied en realiseren gedragsverandering bij mensen en teams vanuit intrinsieke motivatie.

Hieronder vind je een overzicht van onze certified BUTTONS experts.

Sonja Jaarsma

Jaarsma+Lebbink

Mijn drijfveren zijn loyaliteit, onafhankelijkheid en nieuwsgierigheid.

Lees meer over Sonja

Han Holtkamp

InFlow

Mijn drijfveren zijn succes, zorgzaam en presteren

Lees meer over Han

Carola Boiten

VanuitPassie

Mijn BUTTONS zijn:

 Originaliteit, idealisme en ontspanning

Over VanuitPassie

VanuitPassie luistert, inspireert en ontwikkelt een traject die jou laat zien waar jij echt gelukkig van wordt. Met behulp van de methodieken van BUTTONS maken wij drijfveren van mensen, groepen en teams inzichtelijk en gaan we een verandering tegemoet waar iedereen energie van krijgt en blij van wordt. Omdat je vanuit je kracht in beweging komt, krijgt jouw leven en jouw werk meer waarde. Juist daarom gun ik dit iedereen!

Jacqueline Welbers

Lovelyday

Mijn BUTTONS zijn:

Zelfverzekerdheid, ontspanning en nieuwsgierigheid

Over Lovelyday

Als regisseur van transformatie processen werk ik veel met mensen. Mensen op alle nivo’s en in allerlei functies. Steeds weer blijkt dat als de drijfveren van deze mensen versterkt worden door de kernwaarden van de organisatie het resultaat zeer positief is. Gelukkiger en geïnspireerde mensen die verbonden zijn met de doelen van de organisatie en die de organisatie naar een volgend nivo brengen.

De BUTTONS methode is een middel om in een organisatie een dialoog op te starten omtrent de drijfveren van de mensen en de kernwaarden van de organisatie. Het doel hierbij is het maximale rendement voor de mens en de organisatie te ontwikkelen.

Peter Smit

Compete

Mijn BUTTONS zijn:

Verbondenheid, idealisme en zelfverzekerdheid

Over Compete

Structuur, samenwerken en coachen zijn waardes die mij typeren. Ik heb veel ervaring in de aansturing en coaching van diverse teams. Door mijn gestructureerde mensgerichte en persoonlijke aanpak help ik organisaties en bedrijven het succes naar boven te halen. Daardoor ontstaat plezier op de werkvloer met als gevolg meer succes voor het bedrijf.

Persoonlijke ontwikkeling van de medewerker is voor mij zeer belangrijk, door mijn toegankelijke manier van coachen, haal ik het beste uit de medewerkers. Ik heb teams laten groeien en verandertrajecten geleid door mijn eigen ontwikkelde lean methodiek. Deze is gericht op de gehele bedrijfsuitvoering; ik kijk naar de organisatie als geheel
met processen, middelen en de talenten waarover de organisatie beschikt. Mensgerichtheid, respect, integriteit zijn daarbij voor mij belangrijke kernwaarden.

BUTTONS sluit hierop naadloos aan, met deze methodiek worden talenten en drijfveren van medewerkers visueel. Hierdoor wordt de eigenkennis vergroot, is er binnen een team meer begrip voor andere teamleden en ontstaat er een betere samenwerking.

Heidi Nagelhout

Frontlijn Coaching & Advies

Mijn BUTTONS zijn:

: Onafhankelijkheid, Ontspanning, Zelfverzekerdheid

Over Frontlijn

Frontlijn Coaching en Advies heeft als missie om teams en individuen te coachen, inspireren & versterken om vanuit eigen kracht vitaal te leven en te werken. Vitaliteit betekent levendigheid en levenskracht. Leven en werken vanuit passie, plezier, bevlogenheid en zingeving. Oftewel je energie optimaal laten stromen. En dat is precies waarom ik werk met BUTTONS. BUTTONS betekent dat je verbinding maakt met je drijfveren en deze actief benut, zowel individueel als met teams. Leven en werken vanuit je drijfveren, vanuit je WHY geeft energie en zet mensen en teams volop in hun kracht en in beweging. Het resultaat is pro-activiteit, comittment, optimale prestaties, veerkracht, wendbaarheid, balans, plezier en gezondheid. En dat wens ik ieder mens en ieder team toe.

Katrien Eggens

Katrien Eggens Training & Organizing

Mijn BUTTONS zijn:

Onafhankelijkheid, Originaliteit en Nieuwsgierigheid

Katrien Eggens Training & Organizing

Mijn kracht zit in het op een pragmatische, benaderbare manier, mensen te helpen om overzicht te krijgen en rust te vinden. We worden overspoeld door informatie, we staan 24/7 ‘aan’, iedereen verwacht direct een reactie, rust momenten zijn er bijna niet. Met mijn trainingen rondom het thema effectiviteit werk ik aan de ene kant toe naar het effectief gebruik van de dagelijkse tools, en daarnaast vooral naar de bewustwording van de begrippen tijd, rust, overzicht en energie.

De basis van ons handelen zit in onze drijfveren, hoe we leven en met anderen omgaan. Waar we ’s ochtends ons bed voor uit komen. In mijn trainingen komt dit terug. Geen ‘one size fits all’.

Echt effectief werken vraagt een persoonlijke benadering. De BUTTONS methode sluit hier naadloos op aan. Wat drijft mensen, waarom zetten ze de stappen die ze zetten. Wat belemmert hen bij het maken van persoonlijke en/of teamstappen.

René Jager

René Jager | Organisatie & leiderschap

Mijn BUTTONS zijn:

Zelfverzekerdheid, ontspanning en verleiding

Over René Jager | Organisatie & leiderschap

Mijn voornaamste werk ligt in het creëren van (persoonlijk) leiderschap in mensen en organisaties.
Leiderschap is het hart van organisaties. Door goed leiderschap komen mensen, medewerkers en klanten, tot bloei. Leiderschap kan op alle posities en niveaus worden ontwikkeld, iedereen heeft het in zich. Zoals Michelangelo na het voltooien van zijn meesterwerk, het beeld ‘David’ , al zei: “Het beeld zat er al in, ik hoefde het alleen maar bloot te leggen door het overtollige te verwijderen”.
Het overtollige bij mensen kan bestaan uit ego, angsten, overtuigingen, onzekerheden, etc. Door die weg te nemen, ontstaat er ruimte voor wie we werkelijk zijn. BUTTONS helpt me daarbij door de drijfveren van wie we echt zijn helder inzichtelijk te maken. Door die drijfveren aan te spreken ontstaat passie en energie. En dat zijn belangrijke bouwstenen om het beste uit onszelf te halen en leiderschap te tonen.
Mijn eigen, belangrijkste drijfveren zijn: zelfverzekerdheid, ontspanning, verleiding en creativiteit. De betekenis hiervan voor mijn leiderschap is dat ik mensen en teams in hectische, stressvolle situaties, rust, stabiliteit en overzicht kan brengen en kan prikkelen tot het vinden van creatieve oplossingen.

Saskia Brouwer

Endriven

Mijn BUTTONS zijn:

Creativiteit, zelfverzekerdheid en nieuwsgierigheid

Endriven

Als coach en HR-adviseur geloof ik als geen ander dat de sleutel naar succes geluk is. Zowel in het persoonlijke leven als in het bedrijfsleven (werkgeluk).

Succes is voor iedereen anders. Vaak vullen we het voor anderen in vanuit ons eigen perspectief.
Op het moment dat je inzicht krijgt in drijfveren ga je veel beter begrijpen waarom de één gelukkig wordt van thuiswerken en best gelukkig was tijdens de lockdown en de ander daar diepongelukkig van werd.
Dit inzicht biedt extreem veel handvaten om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van een persoon, team of organisatie. Waardoor het veel makkelijker wordt om medewerkers op de juiste manier te benaderen of te coachen.

Daar waar veel testen je in een hokje plaatsen biedt BUTTONS inzicht in de persoon zelf. Net als DNA is ook ieders persoonlijkheid uniek.
Door echt de kern te raken en daarmee aan de slag te gaan met de werkvormen van BUTTONS komt ieder mens tot nieuwe inzichten die helpen te begrijpen waarom je doet wat je doet en voelt wat je voelt.
Verder ben ik van mening dat drijfveren samen met talenten de bouwstenen zijn om succes en dus geluk in welke vorm dan ook te behalen.

Met mijn ervaring kan ik individuen goed helpen met loopbaanmanagement. Bedrijven helpen met meer inzicht te krijgen in strategische personeelsplanning of tijdens het recruitmentproces BUTTONS inzetten voor de juiste match.
Wil je een sterk team bouwen? Mijn overtuiging is dat je met de werkvormen van BUTTONS vertrouwen en begrip kweekt en een gezamenlijk doel waar iedereen gelukkig van wordt die leidt naar succes.

Josien ter Doest

Praktijk Josien ter Doest

Mijn BUTTONS zijn:

Zorgzaam, plezier en idealisme

Over Praktijk Josien ter Doest

Josien ter Doest is expert op het gebied van de (neuro) fysiologie in relatie tot de mentale- en emotionele houding die mensen hebben. Ze leert mensen de onderliggende (onbewuste) patronen herkennen van waaruit ze reageren en laat je de beperkingen, maar óók de mogelijkheden zien die hierin besloten liggen.

De BUTTONS methode maakt voor mensen een referentiekader zichtbaar die van nature bij hun past. Zo worden doelen, ambities en idealen verwezenlijkt door
mensen en teams in hun kracht te laten acteren binnen alle lagen van de organisatie.

Graziella Castiglia

De Kompassie Company

Mijn BUTTONS zijn:

Verleiding, schoonheid en leiderschap

Over De Kompassie Company

Mijn drive is om ontwikkeling in mens en organisatie te begeleiden vanuit een systemische en positieve aanpak, waarbij er oog is voor alle dynamieken in de omgeving. Wat in de omgeving zit, zit nl. ook in jou!  Duurzame ontwikkeling wordt makkelijk als je de dingen doet die je van binnenuit voelt en waar je energie van krijgt.

De BUTTONS methode geeft inzicht in de drijfveren van mensen, teams en organisaties waardoor je dichter bij je kracht komt en daardoor in beweging komt. Deze flow is essentieel voor ontwikkeling.

Het creëren van bewustzijn en het opschudden van mensen, teams en organisaties is mijn passie. Ik wil graag mensen inspireren om te durven vertrouwen op hun eigen wijsheid en de regie te pakken in hun eigen ontwikkeling. Mijn stijl typeert zich door bevlogenheid, betrokkenheid en gepassioneerdheid.

Kitty Heilijgers-Nijhof

Ichange

Mijn drijfveren zijn originaliteit, verbondenheid en presteren.

Lees meer over Kitty

Robert de Groot

&degroot

Mijn BUTTONS zijn:

 Loyaliteit, creativiteit en nieuwsgierig 

Over &degroot

BUTTONS zorgt ervoor dat ik binnen mijn sessies sneller op de onderstroom kom van de groepen waarmee ik werk. Met BUTTONS ben ik in staat heel snel de gedeelde energie en drivers in kaart te brengen en beschik ik over een werkvorm die als inspirerend en inzichtelijk wordt ervaren door de deelnemers.

Thijs Jaarsma

Jaarsma + Lebbink

Mijn BUTTONS zijn:

Onafhankelijkheid, Zelfverzekerdheid en Presteren

Over Jaarsma + Lebbink

Wij helpen bedrijven in het MKB en industrie met hun strategische en organisatorische vraagstukken. Hierbij bundelen wij een unieke combinatie van kennis en ervaring op het gebied van strategie, marketing én training & coaching. Enerzijds helpen wij onze opdrachtgevers met het maken van heldere en onderbouwde strategische keuzes, anderzijds helpen we door training & coaching van teams en individuen bij het succesvol uitrollen ervan. De BUTTONS werkvormen gebruiken we hierbij om vanuit persoonlijke drijfveren gestructureerd en concreet aan de slag te gaan.

Kees Jongman

Hart Hoofd werk

Mijn BUTTONS zijn:

Originaliteit, loyaliteit en gezondheid

Over Hart Hoofd Werk

Passie voor wat mensen beweegt en hoe mensen samen bewegen, dat is mijn drijfveer nu en altijd al geweest. Altijd al ben ik geinteresseerd in de natuur, de cultuur en het gedrag van mensen. In hoe persoonlijkheden in elkaar steken en hoe tegenstrijdigheden te verbinden. Coaching en advies gericht op een diepgaand inzicht in jezelf, met als eindbestemming meesterschap in leiderschap.

Laura Hollink

HRM in Bedrijf

Mijn BUTTONS zijn:

Verleiding, presteren en erkenning

Over De Beuk Ontwikkeling

Veel organisaties hebben onbenut potentieel in hun bedrijf. Ik help organisaties om meer uit hun medewerkers en organisatie te halen. Door het HRM-beleid te professionaliseren, praktische HR-tools te bieden en door te investeren in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden, zetten organisaties mooie stappen. Hierdoor kunnen zij weer verder, naar het volgende niveau, doorontwikkelen.

Het werken met de BUTTONS-methode helpt om medewerkers én leidinggevenden (weer) bewust te maken van wat medewerkers motiveert zodat medewerkers meer en beter worden ingezet op hun talenten. Het werken met BUTTONS is super gaaf en inspirerend, het brengt in beweging en maakt organisaties én medewerkers weer bewust van de essentie: want uiteindelijk willen we allemaal bezig zijn met waar we goed in zijn en dat wat ons energie geeft.

Martijn Post

Mojo Sailing

Mijn BUTTONS zijn:

Verleiding, plezier en ontspanning

Chantal Kroese

Helden Op Hakken

Mijn BUTTONS zijn:

Gezondheid, sport en plezier

Over Helden Op Hakken

Als trainer, coach en inspirator werk ik met professionals in organisaties. De combinatie van alle rollen en posities die je iedere dag weer inneemt kan soms (te) veel worden zeker als het niet helemaal loopt zoals je voor ogen hebt. Vanuit mijn brede werk- en levenservaring help ik helden hun energie te vinden en te houden zodanig dat dit zich ook vertaalt en ook de organisatie weer krachtig wordt en met met plezier met elkaar aan hetzelfde doel kan werken. Als je weet wat mensen in beweging brengt door te werken met hun drijfveren kan je samen op plezierige wijze het verschil maken, BUTTONS helpt mij daarbij!

Maaike Pahlplatz

JouwGeluk

Mijn BUTTONS zijn:

 Creativiteit, originaliteit en presteren 

Marga Oosterloo

Intervenz

Mijn BUTTONS zijn:

Loyaliteit, creativiteit en verbondenheid

Max Pas

Max Pas

Mijn BUTTONS zijn:

Zelfverzekerdheid, idealisme en verbondenheid

Anne Marije Egberink-Hollander

MetPeople

Mijn BUTTONS zijn:

Onafhankelijkheid, Plezier en Leiderschap

MetPeople

MetPeople is een full service dienstverlener op het gebied van HR en mediation. Vraagstukken rondom personeel en personeelsbeleid vragen een deskundige blik met als doel het creëren van een goede motiverende werkomgeving en het behouden van tevreden personeel.
Was je nog niet bekend met ons en is er al een conflict ontstaan door bijvoorbeeld disfunctioneren of verzuim, dan kunnen wij middels mediation een mooie oplossing bieden.
Voor Met People is BUTTONS breed inzetbaar. Op gebied van HR is het een sterke tool voor persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. Het creëert zelfinzicht, met een betere teamdynamiek als resultaat. Ook voor arbeidsmediation biedt BUTTONS mooie kansen; het maakt de drijfveren van belanghebbenden inzichtelijk, waardoor er wederzijds begrip kan ontstaan voor de manier waarop partijen op een bepaalde manier hebben gehandeld.

Rozemarijn van Merksteijn

Bee Charged

Mijn BUTTONS zijn:

Plezier, zorgzaam en ontspanning

Over Bee Charged

Als coach en trainer voor teams en het individu richt ik mij op de intrinsieke energie van de mens. Wat drijft men en hoe komt iemand in een positieve flow. Dit heeft alles met drijfveren te maken. Door BUTTONS weet ik wat mensen belangrijk vinden en kan ik ze zo begeleiden naar een positieve en energieke leef en werkstijl.

René Pigge

Visie

Mijn BUTTONS zijn:

Presteren, verbondenheid en onafhankelijkheid

Over Visie

Visie brengt werknemers, leidinggevenden, teams en de organisatie verder! Het doel van Visie is technologische georiënteerde bedrijven naar een hoger niveau te tillen. Visie zorgt ervoor dat mensen ertoe doen en weer in staat zijn het verschil te maken. Mensen trots te laten zijn op zichzelf, trots op hun werk maar bovenal op het bedrijf waarvoor ze werken! Partners in Visie ondernemen vanuit hun hart, opereren autonoom en winnen snel vertrouwen. Wij creëren verbinding binnen en tussen teams, tussen afdelingen, naar de markt en de klant. Wij zorgen voor beweging als het gaat om loslaten, accepteren, grip, transformatie, acceleratie en excelleren.

De drijfverenanalyse van BUTTONS zetten wij in als middel om te bouwen aan vertrouwen binnen de organisatie en binnen teams en als onderdeel van personal branding.

Daisy Meekes

Daisy Meekes Consultancy

Mijn BUTTONS zijn:

Gezondheid, presteren en zorgzaam

Over Daisy Meekes Consultancy

Ik geloof dat iedereen altijd een keuze heeft! Daarom is mijn doel als keuzecoach anderen helpen met het maken van bewuste keuzes, gemaakt op basis van gevoel en verstand met als resultaat dat hij/zij succesvol gaat zijn op je eigen manier! Dit kan op verschillende gebieden zijn van privé-werk balans, carriere/loopbaan of wellicht het gaan starten als zelfstandig ondernemer. BUTTONS geeft ontzettend mooi inzicht in wat een persoon drijft, wat iemand echt belangrijk vind en dit gebruik ik om iemand een keuze te laten maken die op alle fronten goed is en past.

Ellen Schepping

Olwigo

Mijn BUTTONS zijn:

Verbondenheid, onafhankelijkheid en zorgzaamheid

Over Olwigo

Ik werk als interim HRM adviseur, geef individuele coaching en begeleid teams. Mijn achtergrond is 15 jaar allround HRM ervaring in een chemisch technische organisatie in de energiebranche, met middelbaar en hoger opgeleide professionals. Ik werk op mijn eigen onafhankelijke en authentieke manier en ben daarin daadkrachtig, toegankelijk, open en respectvol.

De eigenheid van ieder mens vind ik fascinerend en waardevol. Ik werk daarom graag met BUTTONS. BUTTONS stelt je in staat om op een toegankelijke en interactieve manier je eigenheid te ontdekken en vanuit die ontdekking je focus te bepalen. Ook voor teamontwikkeling is het een mooi instrument!

Heb je een vraag aan een van onze experts?

Heb je nog een vraag aan een van onze BUTTONS experts? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact met een BUTTONS expert

Zelf certified BUTTONS expert worden?

Wil je zelf met de BUTTONS methode werken? Bekijk dan wat we bieden voor coaches, trainers en HR professionals.

BUTTONS voor professionals