Naam: Kitty Heilijgers-Nijhof

Locatie: Veldhoven

Drijfveren: originaliteit, verbondenheid en presteren

Van “ja-maar….” via “oh ja!” naar “ja-graag!”

Van “ja-maar….” via “oh ja!” naar “ja-graag!” Dát is waar ik energie van krijg in mijn werk als coach bij iChange. Samen met mijn zus Simone coachen wij professionals en teams.

Bij het in beweging krijgen van de ander maak ik graag gebruik van de drijfverenmethode van BUTTONS om vanuit ieders intrinsieke motivatie, de juiste spirit te vinden. Wat zet jou aan tot bepaald gedrag en hoe krijg de regie over jouw leven (terug)? Dit inzicht biedt handvatten om ook blijvende verandering te kunnen verankeren bij individuen of teams.

Door welke 4 componenten kom ik dan van “ja-maar” naar “ja-graag”?

  1. Samenwerken. Ik vertrouw op de vindingrijkheid van de ander en ondersteun diens oplossingen. Op basis van gelijkwaardigheid werk ik samen aan diens problematiek, persoonlijk leiderschap en succes.
  2. Ontlokken. Door het BUTTONS persoonlijke board en stellen van (kritische) vragen, stapt de ander uit diens eigen denkpatroon en bedenkt zelf (nieuwe) oplossingen. Hiermee vergroot ik de autonomie bij de ander.
  3. Compassie. Het verbeteren van het welzijn van de ander stel ik voorop. Graag verplaats ik me in de situatie van de ander, zowel met empathie als ook spiegelend/confronterend.
  4. Acceptatie. Uiteraard volg ik het tempo van de ander, geef ruimte en ben onbevooroordeeld. Met de juiste spirit komt de ander in actie en in zijn/haar kracht.

Ook een zonnebloem begint met 1 zaadje!

Kitty Heilijgers-Nijhof – Certified BUTTONS professional
www.ichange.nu