TEAMONTWIKKELING VANUIT DRIJFVEREN

De prestaties van ieder team zijn sterk afhankelijk van de onderlinge samenwerking binnen het team. Hiervoor is vertrouwen en loyaliteit essentieel. Wanneer de prestaties van een team onvoldoende zijn of het idee bestaat dat de prestaties beter kunnen, wordt teamontwikkeling ingezet vanuit intrinsieke motivatie.

Teamontwikkeling vanuit de intrinsieke motivatie van de teamleden is geweldig, omdat dat het wederzijdse begrip en vertrouwen vergroot en het de teamleden leert beter in te spelen op elkaars behoeftes.

Drijfveren kennen helpt het team

Om een team efficiënt te laten samenwerken is het ontzettend belangrijk te weten wat de teamleden drijft, waar eenieders kracht ligt en wat ieder lid nodig heeft om optimaal te presteren. Aansluitend is het belangrijk te kijken naar de groep als geheel. Waar zit de energie van de groep en wat zijn de collectieve doelen en ambities.

De individuele drijfveren van alle deelnemers spelen hierbij een belangrijke rol. Deze zeggen veel over wat de individuele deelnemers belangrijk vinden en waar ze in geloven, maar ook over de groepsdynamiek en de kracht van het team als geheel.

Waarvoor wil jij teamontwikkeling?

Herken je een of meerdere van onderstaande behoeftes? Dan gaat de BUTTONS drijfverenmethode jouw team verder helpen!

  • Vergroten onderlinge vertrouwen;
  • Verhogen van de betrokkenheid en commitment;
  • Willen weten en begrijpen wat de teamleden nodig hebben;
  • Samenwerking verbeteren binnen het team;
  • Teamprestaties en rendement verhogen.

Wil je weten wat BUTTONS voor jouw team kan betekenen? Bekijk dan onze programma’s voor team- en organisatieontwikkeling.

Bekijk de ontwikkelprogramma's

Een team is geen groep mensen die samenwerken.
Een team is een groep mensen die elkaar vertrouwen!

Bij samenwerken draait alles om drijfveren

Een goede samenwerking binnen een team, hangt voor een belangrijk deel af van inzicht en bewustwording in elkaars beweegredenen. Lees verhaal van Mark en Vincent hoe zij beter gingen samenwerken dankzij deze inzichten.

Samenwerken draait om drijfveren

Teamontwikkelprogramma's vanuit intrinsieke motivatie

De BUTTONS drijfverenmethode heeft diverse teamontwikkelprogramma’s om jouw team verder te helpen. Bekijk het overzicht van de verschillende programma’s.

Naar de ontwikkelprogramma's