BIJ SAMENWERKEN DRAAIT ALLES OM DRIJFVEREN

Een goede samenwerking binnen een team en tussen teams onderling, hangt voor een belangrijk deel af van inzicht en bewustwording in elkaars beweegredenen. Om dit te illustreren vertellen we graag het verhaal van Mark en Vincent. Twee medewerkers bij een middelgroot IT bedrijf. De samenwerking tussen beide heren leverde al tijden lang veel spanning en onbegrip. Totdat…

Oorzaak voor wederzijds onbegrip

Mark en Vincent werken al jaren samen bij SoliQ IT, een middelgrote IT organisatie uit het midden van het land. Mark is daar een van de salesmensen en Vincent een van de ontwikkelaars. Mark is ambitieus, doortastend en erg commercieel. Het is een snelle jongen zoals z’n collega’s wel eens zeggen. Voor zijn klanten en de business schuift hij alles opzij. Vincent altijd rustig en relaxed, hij wil van de hoed en de rand weten en neemt zijn beslissingen weloverwogen. Een vakman volgens zijn collega’s. Zelfs als hij thuis is logt hij regelmatig in op de systemen van SoliQ IT om nog een paar zaken te controleren of aan te passen.

Regelmatig spreekt Mark een klant die een aantal wensen of uitbreidingen heeft m.b.t. de systemen die SoliQ ontwikkelt en levert. In zijn enthousiasme noteert Mark de wensen en belooft de klant nog diezelfde middag terug te bellen met de kosten en de planning. Vervolgens gaat Mark naar Vincent, legt hem de wensen voor en vraagt naar de kosten en planning. En of Vincent maar even antwoord wil geven. Vincent wil echter meer weten voordat hij antwoord kan geven. Op welke systemen wil de klant het gaan gebruiken? Wie zijn de gebruikers? Wat heeft deze klant allemaal al van ons in gebruik? En dan wil Vincent er ook nog een nachtje over slapen.

Als Vincent dit aan Mark aangeeft, begrijpt deze niet waarom de hakken bij Vincent zo in het zand gaan. Vincent op zijn beurt vindt dat Mark een enorme druk op hem legt en is daar niet van gediend. Mark en Vincent begrijpen elkaar niet goed, weten van elkaar niet wat de ze nodig hebben om optimaal te presteren en bij te dragen aan de doelstellingen van SoliQ IT, noch spreken ze dezelfde taal. Er is wederzijds onbegrip.

Om elkaar te begrijpen is inzicht nodig in elkaars drijfveren

Om elkaar te begrijpen en inzicht en bewustwording te creëren in wat de ander nodig heeft spelen drijfveren een cruciale rol.

Aan de hand van de BUTTONS drijfverentest blijkt dat de belangrijkste dominante drijfveer van Mark, ‘presteren’ is. Dat betekent dat hij doelen stelt, snel plannen maakt en deze tot uitvoering wil brengen. Hij kijkt vooral vooruit en wil gaan. Vincent is anders. Niet beter of slechter, niet meer of minder, maar anders. De meest dominante drijfveer van Vincent is namelijk ‘structuur’. Vincent wil de samenhang der dingen zien en de kaders in beeld hebben. Hij neemt nooit overhaast beslissingen en plant zorgvuldig stap voor stap hetgeen dat moet gebeuren.

Mark en Vincent verschillen nogal ten aanzien van hetgeen hen drijft en wat ze belangrijk vinden. Dat is ook de oorzaak voor het wederzijdse onbegrip.

Bewustwording is de eerste stap naar wederzijds begrip

Nadat de drijfveren inzichtelijk zijn gemaakt, hebben Mark en Vincent, samen met een aantal collega’s, enkele sessies gehad waarbij bewustwording wordt gecreëerd van de eigen drijfveren en die van elkaar. Hen is daarbij duidelijk geworden dat andere mensen andere drijfveren hebben en zodoende andere behoeftes hebben, naar andere dingen streven en andere dingen belangrijk vinden. Er ontstaat begrip en acceptatie in de groep voor het anders zijn. Er ontstaat inzicht in wat de ander nodig heeft om optimaal te presteren.

Vanaf dat moment gaan Mark en Vincent anders met elkaar om. Als Mark weer een klant spreekt met een wens of uitbreiding, vraagt hij eerst verder en zoekt vervolgens een paar dingen uit voor Vincent, waarvan hij weet dat hij ze wil weten. Pas dan gaat hij naar Vincent en vertelt hem wat de bedoeling is. Hij geeft aan wat de klant al heeft aan systemen, waarom de klant de uitbreiding wil, wie zijn de gebruikers en zo meer. Aansluitend geeft Mark aan, dat het fijn zou zijn wanneer Vincent binnen één of twee dagen met een reactie kan komen.

Vincent op zijn beurt heeft alle informatie die hij nodig heeft om de vraag te beoordelen. En nu hij er toch helemaal in zit, zoekt hij meteen uit wat Mark wil weten en nog dezelfde dag krijgt Mark de gewenste informatie. Beiden spelen ze nu in op wat de ander nodig heeft en dat leidt tot minder spanning en betere of snellere resultaten. Hoe mooi is dat?!

Drijfveren zijn soms inherent aan de functie

We willen niet iedereen over een kam scheren, maar bepaalde drijfveren komen nu eenmaal vaker voor bij bepaalde functies. Zo komen de drijfveren ‘presteren’ of ‘succes’ regelmatig voor bij salesmensen, ‘vakbekwaamheid’ of ‘structuur’ zijn drijfveren die ontwikkelaars wel eens hebben, ‘creativiteit’ bij designers en ‘bescherming’ bij financiële mensen. Het komt daarom regelmatig voor dat salesmensen en ontwikkelaars, ontwikkelaars en designers, designers en financiële mensen elkaar niet zo goed begrijpen, waardoor de communicatie en samenwerking wel eens stroef kan verlopen.

Inzicht en bewustwording in elkaars beweegredenen leidt dan tot minder onbegrip en betere samenwerking. Hier worden niet alleen de Marken en Vincents van deze wereld beter van, maar ook hun collega’s en de bedrijven waar ze werkzaam zijn.

Wil jij weten hoe we met BUTTONS jouw mensen beter laten samenwerken? Neem dan contact met ons op. En we vertellen je er graag meer over!

Contact opnemen met BUTTONS

Ik wil ook betere samenwerking in mijn team

Wil jij ook de samenwerking in jouw teams verbeteren? Neem dan contact met ons op. We vertellen je graag wat BUTTONS voor jouw team kan betekenen.

Wat kan BUTTONS voor mijn team betekenen?

Teamontwikkeling vanuit drijfveren?

Wat is jouw uitdaging waarvoor je teamontwikkeling wil inzetten? Lees meer over wat BUTTONS kan betekenen voor jouw organisatie.

Meer over ons teamontwikkeling