TEAMS ONTWIKKELEN EN VERBETEREN MET TEAMCOACHING

Iedere organisatie heeft er wel mee te maken, teams waarmee het niet zo lekker loopt. De samenwerking in zo’n team moet worden verbeterd of het team moet verder worden ontwikkeld. Teamcoaching speelt hierbij een belangrijke rol. Of het nu gaat om de samenwerking binnen het team, tegenvallende teamresultaten, wrijving tussen de teamleden of de communicatie met andere teams, op de een of andere manier gaat het niet goed en zijn er problemen binnen het team of teams onderling. De situatie vraagt om verbetering en ontwikkeling, de oplossing is teamcoaching.

Een goed functionerend team is van groot belang voor de organisatie omdat effectieve teams beter presteren. En dat is niet alleen belangrijk voor de organisatie, maar ook voor de individuele teamleden. Die zijn meer tevreden over hun werk wanneer de teams waarin zij werken goed presteren en in harmonie samenwerken. Een goede samenwerking binnen de teams is echter niet vanzelfsprekend. Zo kan onbegrip en frustratie al snel leiden tot wrijving en onenigheid met een negatief effect op de sfeer en daarmee ook de prestatie van het team.

Herken slecht functionerende teams

Hoe herken je een slecht functionerend team? Wat zijn de kenmerken van een team waarvan de samenwerking voor ontwikkeling en verbetering vatbaar is. De belangrijkste kenmerken zijn:

 • De prestaties van het hele team zijn, in vergelijking met andere teams, onder de maat;
 • Het (ziekte)verzuim van de verschillende teamleden is relatief hoog, hoger dan gemiddeld in de gehele organisatie of branche;
 • Medewerkers van slecht functionerende teams vertrekken en verlaten de organisatie;
 • Er wordt binnen het team vooral over elkaar gepraat in plaats van met elkaar.

Deze kenmerken sluiten aan bij de top drie van grootste ergernissen op de werkvloer volgens het onderzoek van Roos Vonk van enkele jaren geleden. Deze Top drie luidde:

 1. Gebrek aan collegialiteit en teamspirit.
  Dit komt vooral voor bij teamleden die ambitieus zijn, willen scoren en resultaatgericht zijn. Zij hebben minder oog voor het proces en menselijke relaties.
 2. Luiheid en domheid van anderen.
  Vooringenomen natuurlijk, maar heel herkenbaar zijn de collegae die je vraagt iets te regelen maar het gebeurt niet.
 3. Het slecht kunnen ontvangen van feedback van anderen.
  Op feedback wordt defensief gereageerd, terwijl feedback juist de mogelijkheid geeft om met elkaar te groeien.

Omgang is de sleutel voor succes

Een aantal jaren geleden wilde Google weten hoe je mensen optimaal laat samenwerken en de samenwerking in een team kunt verbeteren. Onder de naam ‘Project Aristotle’ deed Google grootschalig onderzoek naar het functioneren van haar eigen teams. Uitkomst van het onderzoek toonde aan dat de sleutel voor succesvol samenwerkende teams niet is wie er in het team zitten, maar hoe de teamleden met elkaar omgaan. Het bleek dat in alle optimaal samenwerkende teams de individuele leden evenredig aan bod kwamen in gesprekken en dat teamleden elkaars emoties herkenden en respecteerden.

Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat teams effectiever samenwerken naarmate er meer stabielere en hechtere relaties zijn tussen de teamleden. Onderling vertrouwen tussen de teamleden, zicht op en rekening houden met elkaars competenties en elkaar feedback kunnen geven verbeteren de samenwerking in een team.

Bijna ieder onderzoek naar het verbeteren van de samenwerking in teams, wijst uit dat elkaar beter leren kennen in grote mate bijdraagt aan betere relaties en meer begrip in het team. En daarmee aan een betere samenwerking in een team.

Maar hoe zorg je er nu voor dat de teamleden naar elkaar luisteren en elkaars gevoelens en emoties erkennen?

Belang van teamcoaching

Teamcoaching is het stimuleren van de onderlinge afstemming zodat het team beter presteert. Het is een begeleidingsvorm die erop gericht is teams te helpen bij het reflecteren op de samenwerking, resultaat, onderlinge communicatie, gewoonten en gebruiken. Teamcoaching zet je niet alleen in wanneer een team slecht presteert, het is ook een geweldig middel om de verdere uitbouw van het potentieel in het team te stimuleren.

Teamcoaching is een belangrijk proces om onderling meer begrip te krijgen. Dit helpt om mensen te binden, ook de nieuwe generaties zoals de Millennials. Verschillende generaties hebben verschillende opvattingen, teamcoaching brengt ze samen. Meer lezen over Millennials en welke veranderingen ze met zich meebrengen? Lees dan de blog ‘Inzicht in drijfveren van de generatie Y’.

Reflectie en teamcoaching

Een belangrijk onderdeel van teamcoaching is reflectie, het bewust nadenken over het eigen handelen. Uit onderzoek blijkt dat teams die reflecteren, innovatiever zijn en beter presteren. Resultaten van een goede teamreflectie zijn:

 • Onderling begrip en inzicht
 • Combineren van uiteenlopende meningen en perspectieven
 • Feedback voor de teamleden vanuit alle niveaus waardoor er betere beslissingen kunnen worden gemaakt

De kracht van drijfveren bij teamcoaching

Bij teamcoaching word je je bewust van de eigen en collectieve patronen in gedrag en denken binnen teams. Drijfveren zijn een hulpmiddel om deze gedragspatronen perfect in kaart te brengen. Men leert hierbij niet alleen zichzelf kennen maar ook de teamgenoten, waardoor er wordt opengestaan voor perspectieven en meningen van anderen.

Inzicht in de drijfveren van mensen helpt individuen, teams en organisaties om beter te communiceren, samen te werken en optimaal te presteren.

De BUTTONS methode bevat een aantal speciaal ontwikkelde werkvormen voor teamcoaching. Deze workshops kunnen onder begeleiding van een certified BUTTONS professional worden gegeven.

Standaard werkvormen van BUTTONS

Meer weten over het inzetten van drijfveren voor teamcoaching?

Wil je meer weten over hoe je drijfveren kunt inztten voor teamcoaching, bekijk dan de pagina over BUTTONS voor teamcoaching.

Drijfveren voor teamcoaching

BUTTONS zelf ervaren

Wil je weten hoe BUTTONS werkt en zelf de drijfverentest spelen? Vul dan hieronder je mailadres in en je ontvangt direct een uitnodiging om BUTTONS te spelen. Na afloop krijg je inzicht in jouw top 3 dominante drijfveren.