PROGRAMMA VOOR ORGANISATIES

BUTTONS heeft een aantal programma’s om mensen en teams vanuit de eigen drijfveren beter te laten presteren in jouw organisatie. Het gaat om het BUTTONS prestatie programma, voor de gehele organisatie. Het BUTTONS teamprogramma, gericht op de prestaties van een bepaald team. En het BUTTONS themaprogramma rondom één specifiek thema. Ze worden hieronder kort toegelicht.

BUTTONS prestatie programma

Het BUTTONS prestatie programma laat de hele organisatie beter presteren vanuit de eigen drijfveren. Het programma integreert de BUTTONS methode duurzaam in de gehele organisatie of afdelingen. De medewerkers worden gemobiliseerd vanuit de individuele drijfveren door inzicht en bewustwording te creëren in wat mensen beweegt. We maken ze betrokken en gemotiveerd bij de doelen en ambities van de organisatie. We begeleiden de teams met het opstellen van heldere teamdoelen en zorgen voor commitment van ieder teamlid aan deze doelen. We trainen het management en de leidinggevenden in het aansturen en evalueren van mensen vanuit de drijfveren.

Het BUTTONS prestatie programma is voor organisaties die (eindelijk eens) hun doelen en ambities willen realiseren. Wordt ook ingezet bij fusie, transitie, re-positionering en nieuwe organisaties.

Doorlooptijd 3 tot 12 maanden.

BUTTONS teamprogramma

Aan de hand van het BUTTONS teamprogramma presteren teams beter door de teamleden te laten werken vanuit ieders eigen kracht. Hierbij wordt begonnen met het bepalen van de drijfveren van de teamleden en wordt bewustwording gecreëerd van de eigen en elkaars drijfveren. Aansluitend reflecteren we de gebeurtenissen in het team, worden doelen van het team bepaald en wordt commitment gecreëerd van de leden aan de eigen teamdoelen.

Het BUTTONS teamprogramma is bedoeld om specifieke teamvraagstukken aan te pakken. Dat kan ontwikkeling betreffen, maar ook het oplossen van issues binnen het team. Meer vertrouwen, betere communicatie, ergernissen wegnemen etc.

Doorlooptijd 1 tot 3 maanden

BUTTONS themaprogramma

Het BUTTONS themaprogramma is een kortlopend, op drijfveren gebaseerd programma, waarbij één specifiek thema wordt behandeld. Dit kan zowel op individueel niveau plaatsvinden als in een groep. Het themaprogramma wordt bijvoorbeeld ingezet bij nieuw gevormde teams om inzicht en bewustwording te creëren in de eigen en elkaars drijfveren. Of om een keer een inspirerende sessie te bieden aan een team of afdeling.

Doorlooptijd 1 tot 4 weken.

Interesse in het BUTTONS programma

Wanneer je interesse hebt in het BUTTONS programma of meer informatie wil ontvangen, neem dan gerust contact met ons op. 

Contact opnemen

BUTTONS voor professionals

Wil je leren om met de BUTTONS methode jouw opdachtgevers te laten presteren? Kijk dan bij ons programma voor professionals.

BUTTONS voor professionals