HET BUTTONS PROGRAMMA

Het BUTTONS programma is een compleet programma voor het structureel ontwikkelen van individu, team en organisatie. Het kan volledig worden geïntegreerd in de organisatie waarbij begeleiding zowel extern als intern kan plaatsvinden. Het programma bestaat  uit de BUTTONS drijfverentest, speciale BUTTONS werkvormen, diverse materialen en rapporten en een compleet trainingsprogramma voor HR-medewerkers, teamleider, coaches en consultants.

De BUTTONS drijfverentest

Uitganspunt van de BUTTONS methode zijn de dominante drijfveren van mensen. Daarom is er een laagdrempelige visuele drijfverentest ontwikkeld om de dominante drijfveren van deelnemers te bepalen. Omdat deze het beste te kunnen achterhalen, werkt de BUTTONS drijfverentest intuïtief en duurt slechts een paar minuten. Lees hier meer over de drijfverentest van BUTTONS.

De uitslag van de BUTTONS drijfverentest is het vertrekpunt voor de ontwikkeling van individu, team en organisatie. Om dit verder vorm te geven zijn er een aantal speciale werkvormen ontwikkeld.

Wil je de BUTTONS drijfverentest zelf uitproberen? Vul dan hieronder je mailadres in en ontvang direct een uitnodiging.

Inspirerende werkvormen

BUTTONS heeft een aantal inspirerende werkvormen ontwikkeld voor zowel individuele coaching als voor teamcoaching.

Voor individuele coaching en begeleiding zijn er drie werkvormen. Twee om mensen bewust te maken van de eigen drijfveren. En één om te helpen doelen te behalen en meer te werken vanuit de eigen drijfveren. Ook voor teams zijn er drie werkvormen. Eén om elkaar (beter) te leren kennen, één voor teamreflectie en één om de doelen van het team te bepalen.

Deze werkvormen worden extra effectief wanneer deze opvolgend worden toegepast. Door herhaling ontstaat duurzame bewustwording van de nieuwe inzichten en verbeterde samenwerking in teams of afdelingen.

BUTTONS werkvormen bekijken

Integratie in de organisatie

Naast het gericht ontwikkelen van individu, team en organisatie, kan de BUTTONS methode worden geïntegreerd in de dagelijkse operatie van de organisatie.

Zo kan de BUTTONS drijfverentest worden gebruikt tijdens de selectie van nieuwe medewerkers waarmee direct inzicht wordt verkregen in de persoon achter de kandidaat. Ook de kandidaat ervaart dit als zeer positief omdat het gesprek over hem of haar gaat en niet alleen over de competenties en geleverde prestaties.

De individuele werkvorm Tops & Flops wordt tevens gebruikt voor functioneringsgesprekken. Hierbij focust deze werkvorm zich op de ervaringen van de medewerker vanuit de functie. De medewerker krijgt zo inzicht in de patronen en samenhang in gebeurtenissen die er zijn in het eigen functioneren.

Onze BUTTONS experts vertellen je graag meer over de integratie in de organisatie.

Drijfveerkaarten en andere materialen

Met de speciale drijfveerkaarten van BUTTONS zijn de kernwaarden van een organisatie gestructureerd inzichtelijk te maken. Om deze kernwaarden methode van BUTTONS toe te kunnen passen is er een basis training ontwikkeld voor het gebruik van de drijfveerkaarten.

Er zijn tevens diverse werkbladen ontwikkeld ter ondersteuning van de verschillende werkvormen. Deze zijn verkrijgbaar via de BUTTONS webshop. Daarnaast zijn er diverse presentaties en rapportages. Deze zijn eenvoudig via het BUTTONS platform te downloaden.

BUTTONS trainingen

De basistraining om met BUTTONS te werken is de training tot certified BUTTONS professional. Tijdens deze training leer je alles over de BUTTONS methode en het inzetten van de verschillende werkvormen. Aansluitend kan het coachingsprogramma en consultantsprogramma worden gevolgd.

Er is er tevens een speciale basis training voor het werken met de drijfveerkaarten.

Interesse in de BUTTONS methode

Wanneer je interesse hebt in de BUTTONS methode of hierover vragen hebt, neem dan nu vrijblijvend contact met ons op. 

Contact opnemen

Training certified BUTTONS professional

Wil je leren hoe de BUTTONS methode wordt toegepast? Volg dan onze training tot certified BUTTONS professional.

Training certified BUTTONS professional