PROGRAMMA VOOR ONTWIKKELEN VAN MENS EN ORGANISATIE

Dit zijn de programma’s van BUTTONS om mensen, teams en organisaties te ontwikkelen en mensen en teams vanuit hun eigen drijfveren beter te laten presteren.

Het BUTTONS prestatie programma, voor de gehele organisatie
Het BUTTONS teamprogramma, gericht op de prestaties van een bepaald team
Het BUTTONS themaprogramma rondom één specifiek thema

BUTTONS prestatie programma

Het BUTTONS prestatie programma laat de hele organisatie beter presteren vanuit de eigen drijfveren. Het programma integreert de BUTTONS methode duurzaam in de gehele organisatie of afdelingen. De medewerkers worden gemobiliseerd vanuit de individuele drijfveren door inzicht en bewustwording te creëren in wat mensen beweegt. We maken ze betrokken en gemotiveerd bij de doelen en ambities van de organisatie. We begeleiden de teams met het opstellen van heldere teamdoelen en zorgen voor commitment van ieder teamlid aan deze doelen. We trainen het management en de leidinggevenden in het aansturen en evalueren van mensen vanuit de drijfveren.

Het BUTTONS prestatie programma is voor organisaties die hun doelen en ambities concreet willen realiseren. Dit programma is ook zeer geschikt bij fusies, transities, herpositioneringgen en in nieuwe organisaties.

Doorlooptijd 3 tot 12 maanden.

BUTTONS teamprogramma

Het BUTTONS teamprogramma laat teams beter prestere  door de teamleden te laten werken vanuit ieders eigen kracht. Er wordt gestart met het bepalen van de drijfveren van de teamleden en vervolgens wordt bewustwording gecreëerd van de eigen en elkaars drijfveren. Alleen deze nieuwe inzichten zorgen al voor meer begrip voor elkaars gedrag waardoor er minder irritatie is op de werkvloer.

Aansluitend reflecteren we de gebeurtenissen in het team, worden doelen van het team bepaald en wordt commitment gecreëerd van de leden aan de eigen teamdoelen.

Het BUTTONS teamprogramma is bedoeld om specifieke teamvraagstukken aan te pakken. Dat kan teamontwikkeling betreffen of het oplossen van issues binnen het team zoals meer vertrouwen kweken, het verbeteren van de onderlinge communicatie en het wegnemen van ergernissen.

Doorlooptijd 1 tot 3 maanden

BUTTONS themaprogramma

Het BUTTONS themaprogramma is een kortlopend programma, waarbij één specifiek thema wordt behandeld. Dit programma kan zowel op individueel niveau als in een groep plaatsvinden. Het themaprogramma wordt bijvoorbeeld ingezet bij de start van nieuwe teams. Zo wordt inzicht en bewustwording gecreërd in ieders drijfveren en kan het team direct goed van start gaan. Dit programma kan ook worden ingezet als inspirerende sessie aan een team of afdeling.

Doorlooptijd 1 tot 4 weken.

Interesse in het BUTTONS programma

Wanneer je interesse hebt in het BUTTONS programma of meer informatie wil ontvangen, neem dan gerust contact met ons op. 

Contact opnemen

BUTTONS voor professionals

Wil je leren om met de BUTTONS methode jouw opdachtgevers te laten presteren? Kijk dan bij ons programma voor professionals.

BUTTONS voor professionals