TEAM ALIGNMENT PROGRAMMA

Zet de neuzen dezelfde kant op

Het is belangrijk voor ieder team en elke afdeling dat men werkt aan hetzelfde doel en aan dezelfde ambitie. Dit verbetert de onderlinge samenwerking en verhoogt de prestaties van de groep als geheel. Maar hoe krijg je de neuzen van je team of afdeling dezelfde kant op? Speciaal hiervoor is het BUTTONS alignment programma ontwikkeld.

In zes inspirerende sessies wordt onder leiding van een certified BUTTONS professional de groep uitgelijnd zodat de deelnemers weer werken aan hetzelfde doel en dezelfde ambitie voor ogen hebben. De gevolgen van dit programma zijn merkbaar meer verbondenheid van de medewerkers met de doelen en ambities van het team of de afdeling.

Waar staan we nu en waar willen we naartoe?

Om een groep uit te lijnen willen we eerst weten wie er in de groep zitten, waar we nu staan en wat onze gemeenschappelijke normen en waarden zijn. Van daaruit wordt vervolgens gekeken waar we naartoe willen en hoe we daar gaan komen.

De drijfveren van alle deelnemers spelen hierbij een cruciale rol. Deze zeggen veel over wat de individuele deelnemers belangrijk vinden en waar ze in geloven.

Alignment in zes stappen

In zes stappen en sessies lijnen onze certified BUTTONS professionals de teamleden uit.

De doorlooptijd van dit traject is circa 4 maanden. Er kunnen maximaal 8 mensen deelnemen.

Ik wil meer weten

Ik wil graag meer weten over dit traject om mijn team uit te lijnen. Neem hiertoe contact met mij op.

Neem contact met mij op

Ik wil meer halen uit mijn mensen

Ik wil meer halen uit mijn mensen en teams. Lees over wat BUTTONS voor mijn organisatie kan betekenen.

Meer over BUTTONS voor organisaties