AANMELDEN TRAINING 'HELP! HYBRIDE LEIDINGGEVENDE'

Ik wil mij aanmelden voor de BUTTONS training ‘Help! Hybride leidinggevende’. De kosten voor deze training bedragen € 1.275,= exclusief btw. Na aanmelden ontvang ik hiervoor de factuur.