TEAMONTWIKKELING VANUIT DRIJFVEREN

De prestaties van ieder team zijn sterk afhankelijk van de onderlinge samenwerking binnen het team. Wanneer de prestaties van een team onvoldoende zijn of het idee bestaat dat de prestaties beter kunnen, wordt teamontwikkeling ingezet.

Teamontwikkeling aan de hand van de drijfveren van de verschillende teamleden is zeer effectief omdat het ’t wederzijdse begrip en vertrouwen vergroot en het de teamleden leert beter in te spelen op elkaars behoeftes. Wil je weten hoe dat werkt? Lees dan dit praktijkvoorbeeld.

Een team is geen groep mensen die samenwerken.
Een team is een groep mensen die elkaar vertrouwen!

Waarvoor wil jij teamontwikkeling?

Met welke van de volgende thema’s zit jij met jouw team, waarvoor je onze proferssionals wilt inzetten?

  • Creëren van onderling begrip en respect
  • Communicatie verbeteren tussen de teamleden
  • Teamprestaties en rendement verhogen
  • Samenwerking stimuleren tussen collega’s
  • Vertrouwen vergroten en verminderen van conflicten

Teamontwikkeling vanuit drijfveren is effectief

Teamontwikkeling vanuit de drijfveren is bijzonder effectief. De teamleden gaan zichzelf en de andere teamleden beter begrijpen. Waarom zijn we zoals we zijn en doen we zoals we doen? De teamleden gaan inzien dat iedereen anders is, en dat dat niet erg is. Men krijgt ook een gevoel voor de behoeftes van de collega’s. Teamwork is tenslotte inspelen op de behoeftes van de ander.

Wat kan BUTTONS voor mijn team betekenen?

Teamontwikkeling met BUTTONS

BUTTONS heeft een aantal unieke coachingstrajecten ontwikkeld, om aan de hand van de drijfveren van de deelnemers te werken aan vertrouwen en verbetering van de onderlinge samenwerking. Een van deze trajecten is ‘Maak van je klant een ambassadeur‘ om het team en de teamleden meer klantgericht te maken.

Een ander traject is het BUTTONS alignment programma. Deze zet de neuzen van een (management-) team of afdeling dezelfde kant op. Het trajet zorgt er in zes stappen voor dat mensen samenwerken aan hetzelfde doel en ambitie.

Wil je weten of onze BUTTONS professionals meer kunnen halen uit jouw teams? Neem dan nu contact met ons op en vertel ons wat jouw behoeftes zijn met je team.

Ik wil meer uit mijn team halen

Heb je interesse in teamontwikkeling op basis van drijfveren? Neem dan contact met ons op. We vertellen je graag wat BUTTONS voor jouw team kan betekenen.

Wat kan BUTTONS voor mijn team betekenen?

Leiderschap op basis van drijfveren?

Wil je naast teamontwikkeling ook aan de slag met leiderschap op basis van drijfveren? Kijk dan eens naar ons leiderschapsprogramma.

Meer over ons leiderschapsprogramma