DE INSPIRERENDE WERKVORMEN VAN BUTTONS

De BUTTONS methode omvat een aantal inspirerende werkvormen die inzicht geven en bewustwording creëren in eigen beweegredenen, die van anderen en hoe deze te activeren. Er zijn werkvormen voor individuele begeleiding en er zijn werkvormen voor groepen en teams. Voor iedere werkvorm zijn speciale materialen ontwikkeld ter ondersteuning van de werkvorm en om de impact ervan te vergroten.

Werkvormen voor individuele- en teamcoaching

De eerste twee werkvormen voor individuele coaching, The Whole Pie en Tops & Flops, zijn ontwikkeld om bewustwording te creëren van de eigen dominante drijfveren. Hierdoor wordt inzicht verkregen in wat energie geeft en wat energie kost.

Met de derde werkvorm voor individuele coaching, Getting The Flow, wordt inzicht verkregen in de bewegingen die gemaakt moeten worden door de coachee om in de flow te komen. Met Getting The  Flow wordt het persoonlijke actieplan opgesteld.

Wil je werken met de groep of het team, dan is de eerste werkvorm, Discover The Galaxy, geschikt om elkaar (beter) te leren kennen. De deelnemers krijgen meer bewustwording van de eigen dominante drijfveren en die van de collega’s. Zo ontstaat meer begrip en respect binnen het team of de groep. Deze werkvorm is ook uitermate geschikt voor nieuwe teams.

De tweede werkvorm, Tops & Flops, betreft een teamreflectie en maakt het team bewust van de onbewuste patronen in het team en zorgt voor betekenis en een collectieve beeldvorming. Met de derde werkvorm, Man On The Moon, worden de gewaagde doelen van een team of afdeling bepaald zodat er meer focus ontstaat.

Aansluitend op deze derde werkvorm, kan met het hele team of afdeling de werkvorm Getting The Flow worden gedaan om per lid van het team of afdeling te bepalen hoe zij kunnen bijdragen aan de gestelde gewaagde doelen.

Deze werkvormen worden extra effectief wanneer deze opvolgend worden toegepast in team of afdeling. Door herhaling ontstaat duurzame bewustwording van de nieuwe inzichten en verbeterde samenwerking in teams of afdelingen.

Personal Fuel Plan - The Whole Pie

Werkvorm ‘The Whole Pie’ geeft de coachee inzicht in hoe de eigen drijfveren het dagelijks leven beïnvloeden. Bij deze werkvorm wordt gekeken naar de huidige rollen van de coachee en hoe hierin zijn of haar drijfveren een rol spelen.

 • Duur sessie: 1 á 2 uur
 • Materiaal: werkblad ‘The Whole Pie’

Personal Fuel Plan - Tops & Flops

Deze werkvorm geeft de coachee inzicht in hoe de eigen dominante drijfveren bepalend zijn voor de beleving van gebeurtenissen. Zowel de positieve als de negatieve gebeurtenissen worden bekeken vanuit de eigen dominante drijfveren.

 • Duur sessie: 1 á 2 uur
 • Materiaal: werkblad ‘Tops & Flops’

Getting The Flow

‘Getting The Flow’ geeft de coachee inzicht in waar deze zijn of haar energie uithaalt en hoe hij of zij in de flow kan komen. Welke beweging wordt hiervoor gevraagd van de coachee en wat zijn de concrete stappen van het persoonlijke actieplan.

 • Duur sessie: 1 á 2 uur
 • Materiaal: werkblad ‘Getting The Flow’

Workshop 'Discover The Galaxy'

De workshop ‘Discover The Galaxy’ is speciaal ontwikkeld om vertrouwen, begrip en respect te creëren binnen het team door elkaar (beter) te leren kennen. Ook geschikt voor nieuw te formeren teams.

 • Duur sessie: 3 á 4 uur
 • Materiaal: werkblad ‘Discover The Galaxy’

Workshop teamreflectie 'Tops & Flops'

Bij deze teamreflectie gaat het om de samenhang van de gebeurtenissen binnen het team, hoe de teamleden de hoogte- en dieptepunten binnen het team verschillend ervaren en waar de energie van het team zit.

 • Duur sessie: 3 á 4 uur
 • Materiaal: werkblad ‘Tops & Flops’

Workshop 'Man On The Moon'

In deze workshop gaat het erom integraal met de teamleden het gewaagde doel van het hele team te bepalen zodat er meer focus ontstaat en duidelijk wordt waar het team voor gaat. Wat is de ‘Moon’ van het team?

 • Duur sessie: 3 á 4 uur
 • Materiaal: werkblad ‘Man On The Moon’

Afspraak met BUTTONS

Ik wil mensen en team beter later presteren vanuit de eigen drijfveren en wil hierbij graag de BUTTONS methode inzetten. Maar eerst wil ik een afspraak en neem hiertoe contact op.

Contact met BUTTONS

Ik wil met BUTTONS aan de slag

Als je meer wilt weten over BUTTONS en hoe het wordt toegepast, volg dan onze training ‘BUTTONS voor professionals’ waarna je BUTTONS kunt inzetten voor individuele- en teamcoaching.

Training certified BUTTONS professional