TEAMONTWIKKELING VANUIT DRIJFVEREN

Creëer vertrouwen en loyaliteit aan de hand van wat mensen beweegt

Wanneer de prestaties van een team onvoldoende zijn of het idee bestaat dat de prestaties beter kunnen, wordt teamontwikkeling ingezet. Het ontwikkelen van een team en het verbeteren van de prestaties vergen altijd een verandering van de medewerkers. In zowel gedrag als in mindset. In denken en in doen.

Wanneer je een team duurzaam wilt ontwikkelen, is het noodzakelijk dat de veranderingen gebeuren vanuit de intrinsieke motivatie van mensen. Dat voelt niet alleen beter, veranderingen zijn ook langer vol te houden als deze dicht bij jezelf liggen. Ook als het even tegenzit of moeilijk wordt. Externe factoren kunnen ook verandering veroorzaken, maar duren slechts zolang deze factoren aanwezig zijn.

Teamontwikkeling begint bij vertrouwen en loyaliteit

De prestaties van ieder team zijn sterk afhankelijk van de onderlinge samenwerking binnen het team. Vertrouwen en loyaliteit zijn essentieel voor een goede samenwerking. Wat voor mij belangrijk is, is bij jou in goede handen en als het voor jou belangrijk is, is het voor mij ook belangrijk.

Meer over loyaliteit en vertrouwen

Wat wil jij verbeteren en ontwikkelen?

Heb jij een of meerdere van onderstaande behoeftes en ambities?

  • Vergroten van het onderlinge vertrouwen, begrip en respect;
  • Minder gedoe en vergroten van de betrokkenheid en commitment;
  • Betere samenwerking binnen het team en met teams onderling;
  • Weten en begrijpen wat de teamleden nodig hebben;
  • Focus op prestaties van teams en afdelingen.

De BUTTONS drijfverenmethode kan jouw helpen deze behoeftes en ambities te verwezenlijken. Wil je weten hoe? Bekijk dan onze programma’s voor teamontwikkeling onder begeleiding van een ervaren BUTTONS professional. Liever zelf aan de slag met je team? Dat kan ook, met onze Teambuilding Toolbox.

De waarden van het team?

Het is belangrijk de waarden van een team te kennen en te weten waar het team voor staat. Dat is niet alleen belangrijk voor iedereen die met het team samenwerkt, maar ook voor de teamleden zelf. Het biedt houvast en richting voor werkethos en omgang met elkaar.

Bij BUTTONS bepalen we de waarden van een team aan de hand van één visuele intervisie met het hele team. De uitkomst, uitgedrukt in de 24 drijfveren van BUTTONS, geeft het team een helder en concreet beeld van wat belangrijk is voor het team.

Lees meer over waarden bepalen

Nieuwe mensen in het team

Bij de instroom van nieuwe medewerkers helpen drijfveren om een beter beeld te krijgen van de mens achter het CV. Zo creëer je snel inzicht of een kandidaat past bij de waarden en cultuur van jouw team.

De beste kandidaat selecteren

Ervaringen met BUTTONS

Hieronder vind je de ervaringen van verschillende organisaties met BUTTONS.

Maak van jouw team een topteam

BUTTONS heeft verschillende programma’s voor teamontwikkeling. Maak van jouw team een topteam onder leiding van een certified BUTTONS professional.

Ik wil een topteam!

De drijfveren van mijn team

Wil je zelf aan het werk met jouw team vanuit drijfveren? Dan is onze Teambuilding Toolbox het ideale vertrekpunt voor jouw teamontwikkeling.

Meer over de Teambuilding Toolbox

Gebruikers van BUTTONS

Hieronder vind je de een overzicht van een aantal BUTTONS-gebruikers.