Rekenvoorbeeld ROI op Werving & Selectie Toolbox

Kostenreductie dankzij betere matchmaking

Onderzoek van Forbes toont aan dat 20% van de nieuwe medewerkers de organisatie binnen 18 maanden weer heeft verlaten. Dit kost iedere werkgever handenvol geld. Met de BUTTONS Werving & Selectie Toolbox wordt geld bespaard doordat er minder ongewenste uitstroom is dankzij betere matchmaking. We lichten dit toe aan de hand van twee rekenvoorbeelden.

Een mismatch is duurbetaald

Organisaties zijn zich vaak niet bewust van het prijskaartje dat aan een mismatch hangt. Dit bedraagt gemiddeld zo’n € 45.000,-. Bij hoogbetaalde functies, kunnen deze kosten zelfs oplopen tot het dubbele. Denk hierbij aan salaris-, wervings- en inwerkkosten. Behalve dat het geld kost, leidt een mismatch ook tot hogere werklast, meer stress en verloren productiviteit. Genoeg redenen om kritischer te kijken naar de werving aan de voorkant.

Tel uit je winst!

Bij een middelgroot IT-bedrijf met circa 100 medewerkers worden jaarlijks zo’n 20 mensen aangenomen. Van die 20 mensen is bij 4 mensen sprake van een mismatch; zij verlaten de organisatie binnen 18 maanden. Hun contract wordt niet verlengd door de werkgever. Of de medewerkers zijn zelf op zoek gegaan naar een nieuwe baan omdat hun verwachtingen die zij bij aanname hadden, niet worden waargemaakt.

In dit voorbeeld lopen de kosten van 4 mismatches per jaar voor de organisatie dus al gauw op naar €180.000,-.

De ervaring leert dat met de inzichten die BUTTONS tijdens de sollicitatieprocedure verschaft in de potentiële kandidaten, het aantal mismatches met minimaal 50% wordt verlaagd. Per jaar dus niet 4 mismatches, maar slechts 2. Kostenbesparing? Maar liefst € 90.000,- ! De kosten voor het gebruik van de drijfveertesten van de Werving & Selectie Toolbox bedragen € 5.000,- tot € 10.000,- voor alle kandidaten voor de 20 vacatures. Tel uit je winst!

Nog meer besparing bij meer vacatures

Bij een middelgrote zorginstelling in het midden van het land werken ongeveer 1000 mensen. Elk jaar worden ruim 100 nieuwe vacatures vervuld. Ook hier geldt dat 20% van de nieuwe mensen de organisatie binnen 18 maanden heeft verlaten. De kosten voor deze 20 mismatches bedragen maar liefst € 900.000,- per jaar. En dat elk jaar weer.

Door tijdens de selectiegesprekken in te gaan op de inzichten in wat mensen beweegt, is er sprake van minimaal 50% minder mismatches. De kostenbesparing voor deze zorgorganisatie bedraagt dus zo’n € 450.000,- per jaar. De kosten voor de inzichten middels de BUTTONS Werving & Selectie Toolbox bedragen € 75.000,- per jaar. Een besparing van € 375.000,- per jaar. Dan is de keuze toch gauw gemaakt!

Besparen met de Werving & Selectie Toolbox

Door te investeren in je werving- en selectieprocedure, bespaar je dus achteraf geld, en houd je meer tijd en energie over voor belangrijke zaken!

Wil je besparen en mismatches voorkomen?

Vraag dan meer informatie aan over de beste matchmaking met jouw organisatie dankzij de Werving & Selectie Toolbox.

Meer informatie aanvragen

Altijd de beste kandidaat selecteren!

Met de Werving & Selectie Toolbox krijg je een helder beeld van de persoon achter iedere kandidaat. Zo voorkom je mismatches.

Meer over de Werving & Selectie Toolbox