ZET DE NEUZEN DEZELFDE KANT OP

Werkgeluk verhogend team alignment programma

Het is belangrijk voor ieder team en elke afdeling dat de mensen werken aan hetzelfde doel en aan dezelfde ambitie. Dit draagt bij aan het werkgeluk dat mensen ervaren, het verbetert de onderlinge samenwerking en verhoogt de prestaties van de groep als geheel. Maar hoe krijg je de neuzen van je team of afdeling dezelfde kant op?

Speciaal hiervoor is het werkgeluk verhogend team alignment programma ontwikkeld. In zes inspirerende sessies wordt onder leiding van een certified BUTTONS professional, de groep uitgelijnd zodat er een gezamenlijk beeld is van hoe het team optimaal samenwerkt aan de gemeenschappelijk missie. De gevolgen van dit programma zijn direct merkbaar. Verhoogd werkgeluk, efficiëntere samenwerking en meer verbondenheid met de doelen en ambities van het team of de afdeling.

Status quo en ambitie

Om een team of afdeling uit te lijnen is het essentieel om te weten wat het vertrekpunt is van de reis. Kortgezegd, wat is de status quo? Wie zitten er in het team, waar staat het team voor en wat zijn de gemeenschappelijke normen en waarden. Vanuit die inzichten wordt gekeken naar waar het team naartoe wil, hoe het team daar gaat komen en wat ieder teamlid individueel gaat bijdragen.

De persoonlijkheden en drijfveren van alle deelnemers spelen hierbij een cruciale rol. Deze zeggen veel over wat de individuele deelnemers belangrijk vinden en waar ze in geloven, maar ook over de groepsdynamiek en de kracht van het team als geheel.

Mail mij meer informatie over dit programma

Alignment en werkgeluk in zes stappen

In dit programma worden de deelnemers in zes workshops meegenomen van de huidige situatie en bezetting in het team, naar een gedragen gemeenschappelijke ambitie met bijbehorende road map van zowel het team als de individuele teamleden.

De doorlooptijd van dit traject is circa 4 maanden. Er kunnen maximaal 8 mensen deelnemen. Bij meer deelnemers wordt met de opdrachtgever naar een passende oplossing gezocht.

Wil je  meer weten over dit programma? Vraag dan geheel vrijblijvend meer informatie aan per mail.

Ik wil meer informatie over dit programma

Ik wil meer informatie

Ik ben geïnteresseerd en wil graag meer weten over dit werkgeluk verhogend alignment programma. Mail mij meer informatie.

Mail mij meer informatie over dit programma

Werkgeluk verhogen

Werkgeluk gaat over voldoening vinden in betekenisvol werk. Wil je meer lezen over werkgeluk? Klik dan hieronder.

Werkgeluk vergroten