ZET DE NEUZEN DEZELFDE KANT OP

Team alignment programma

Het is belangrijk voor ieder team en elke afdeling dat de mensen werken aan hetzelfde doel en aan dezelfde ambitie. Dit verbetert de onderlinge samenwerking, verhoogt de prestaties van de groep als geheel en draagt bij aan het werkplezier van de mensen. Maar hoe krijg je de neuzen van je team of afdeling dezelfde kant op?

Speciaal hiervoor hebben er een team alignment programma ontwikkeld. In vier tot zes inspirerende sessies wordt onder leiding van een certified BUTTONS professional, de groep uitgelijnd zodat er een gezamenlijk beeld is van hoe het team optimaal samenwerkt aan de gemeenschappelijk missie. De gevolgen van dit programma zijn direct merkbaar. Efficiëntere samenwerking, meer verbondenheid met de doelen en ambities van het team of de afdeling en verhoogd werkgeluk.

Status quo en ambitie

Om een team of afdeling uit te lijnen is het essentieel om te weten wat het vertrekpunt is van de reis. Kortgezegd, wat is de status quo? Wie zitten er in het team, waar staat het team voor en wat zijn de gemeenschappelijke normen en waarden. Vanuit die inzichten wordt gekeken naar waar het team naartoe wil, hoe het team daar gaat komen en wat ieder teamlid individueel gaat bijdragen.

De persoonlijkheden, drijfveren en competenties van alle deelnemers spelen hierbij een cruciale rol. Deze zeggen veel over wat de individuele deelnemers belangrijk vinden en waar ze in geloven, maar ook over de groepsdynamiek en de kracht van het team als geheel.

Direct een voorstel aanvragen

Teamalignmentprogramma

In dit programma worden de deelnemers in verschillende workshops meegenomen van de huidige situatie en bezetting in het team, naar een gedragen gemeenschappelijke ambitie met bijbehorende road map van zowel het team als de individuele teamleden.

De doorlooptijd van dit traject is 2 tot 4 maanden. Er kunnen maximaal 10 mensen deelnemen. Bij meer deelnemers wordt met de opdrachtgever naar een passende oplossing gezocht.

Wil je  meer weten over dit programma? Vraag dan hieronder meer informatie aan.

Aanvraag teamalignment

Benieuwd hoe onze certified BUTTONS professionals in jouw team de neuzen weer dezelfde kant op krijgen? Geef dan hieronder aan wat de situatie is in jouw team?