Rekenvoorbeeld ROI op Teamontwikkeling

Verzuimreductie in de zorg dankzij betere samenwerking en onderling begrip

Uit verzuimcijfers blijkt dat het verzuim de laatste jaren stijgt. En dat kost organisaties heel veel geld. Wist je dat in een team van 15 medewerkers er gemiddeld gesproken één hele medewerker continu afwezig is ten gevolge van ziekte en verzuim. Hieronder vind je een rekenvoorbeeld van de kosten van verzuim en de return on investment (ROI) van teamontwikkeling waarmee onder meer verzuim wordt verminderd.

Verzuim met minimaal 2 procentpunt naar beneden

Op de afdeling facilitair van een middelgrote zorginstelling werken in totaal 30 fte. Het ziekteverzuim op de afdeling bedraagt 8,5%. Dat laatste betekent dat van iedere 100 werkdagen er 8,5 werkdagen iemand verzuimd. Op jaarbasis gaat het dan over 2,55 volledige fte’s verzuim (30 fte x 8,5%). Een zieke werknemer kost in de zorg rond de 300 Euro per dag. Deze kosten bestaan uit loonkosten voor vervanging, inwerkkosten vervanging, kosten Arbo dienstverlening, kosten verzuimbegeleiding, kosten verzekering, kosten productiviteitverlies.

Het aantal werkdagen op de afdeling facilitair bedraagt ca 207 per jaar per fte (o.b.v. 1 fte = 36 uur / week, 46 werkweken per jaar). Het totaal aantal werkdagen van de afdeling met 30 fte bedraagt 207 x 30 = 6210 dagen / jaar.

Wanneer het ziekteverzuim 8,5% bedraagt, is er bijna 528 dagen per jaar iemand die verzuimt! De kosten voor dit verzuim bij verzuimkosten van € 300,- per dag bedragen dan 158.400 Euro. Dat is maarliefst 475.200 Euro in drie jaar.

Uit ervaring weten we dat wanneer een team goed functioneert en samenwerkt, het verzuim met minimaal 2 procentpunten naar beneden kan. Ergo naar 6,5% per jaar. In dat geval bedraag het aantal verzuimdagen 404 per jaar (6,5% x 6210). De kosten bij een verzuimquote van 6,5% bedraag dan 121.200 Euro. Dat is  363.600 Euro in drie jaar. Een besparing van 111.600 Euro. De kosten voor de ontwikkeling van het team bedragen circa 30.000 Euro, op basis van 6 sessies met 4 groepen. Tel uit je winst!

Daarnaast zorgt de teamontwikkeling voor ook nog eens voor een verbeterde sfeer in het team, hogere productiviteit per medewerker en minder werkdruk.

Teamontwikkeling vanuit drijfveren

Wanneer je een team duurzaam wilt ontwikkelen, is het goed dat te doen vanuit de intrinsieke motivatie van mensen. Dat voelt beter en veranderingen zijn langer vol te houden.

Meer over teamontwikkeling

Programma's voor teamontwikkeling

BUTTONS heeft verschillende ontwikkeltrajecten en -programma’s om mensen en teams vanuit hun intrinsieke motivatie beter te laten presteren in jouw organisatie.

Bekijk onze programma's voor teamontwikkeling