EERST VERTROUWEN DAN PRESTEREN

Team performance programma

Goed functionerende teams presteren beter. Dat weet iedereen. Er is onderling vertrouwen, de teamleden zijn betrokken en voelen zich individueel verantwoordelijk voor het groepsresultaat.

Helaas is goed teamwork even belangrijk als zeldzaam. Veel teamleiders ondervinden problemen bij het behalen van de doelen en ambities van het team. Gebrek aan vertrouwen, confrontaties die uit de weg worden gegaan, een lage betrokkenheid en verantwoordelijkheden die worden afgeschoven zijn hier debet aan. Met het teamontwikkelingsprogramma ‘Eerst vertrouwen dan presteren’, kun je deze hindernissen achter je laten en zorgen dat samenwerken succesvol wordt!

Het begint met vertrouwen

Goed functionerende teams houden zich niet in. De teamleden zijn niet bang om fouten toe te geven en hun zwakheden en zorgen te erkennen. Dat doen ze zonder angst voor represailles. Daarvoor is vertrouwen essentieel. Het gevolg van vertrouwen is dat ieder teamlid mee durft te praten over ideeën en beslissingen. Dat zorgt voor betrokkenheid bij de uitkomsten ervan en een gevoel van verantwoordelijk voor werk en team. Alleen dan kan een team presteren. Patrick Lencioni spreekt in dat verband van teamfrustraties.

Lees meer over Lencioni in de praktijk

Breng je team naar een hoger level

Wil jij resultaat behalen met jouw team waarbij de mensen,

  • elkaar vertrouwen en zich op hun gemak voelen?
  • constructieve conflicten aangaan om problemen op te lossen?
  • handelen overeenkomstig de besluiten binnen het team?
  • elkaar aanspreken op gedrag dat niet in lijn is met de doelen?
  • focus hebben op het groepsresultaat?

Dan gaat het team performance programma, gebaseerd op de ideeën van Lencioni, jouw team verder helpen!

Mail mij meer informatie over dit programma

Performance in zes stappen

BUTTONS heeft een team performance programma ontwikkeld om teams beter te laten presteren. Gedurende zes inspirerende sessies wordt onder leiding van een certified BUTTONS professional in het team het onderlinge vertrouwen vergroot, gewerkt aan productieve conflicten binnen het team waarmee de betrokkenheid wordt verhoogd en leren we elkaar aanspreken op elkaars verantwoordelijkheden om uiteindelijk de doelen en ambities van het team te realiseren.

Ik wil meer informatie over dit programma

Ik wil beter presteren met mijn team

Mail mij vrijblijvend meer informatie over het team performance programma om de prestaties van mijn team te verbeteren.

Meer informatie per mail

Vertrouwen vergroten in mijn team

Ik wil het vertrouwen vergroten in mijn team door elkaar beter te leren kennen en elkaar beter te begrijpen.

Meer over de Teambuilding Toolbox