SAMENWERKING DRAAIT OM VERTROUWEN & LOYALITEIT

Teamontwikkeling begint bij onderling vertrouwen

De prestaties van ieder team zijn sterk afhankelijk van de onderlinge samenwerking binnen het team. Hiervoor zijn vertrouwen en loyaliteit essentieel. Wanneer de prestaties van een team onvoldoende zijn of het idee bestaat dat de prestaties beter kunnen, wordt teamontwikkeling ingezet. Bij BUTTONS doen we dat vanuit de drijfveren van het team en de teamleden. Teamontwikkeling vanuit de intrinsieke motivatie van de teamleden is zeer effectief. Het wederzijdse begrip en vertrouwen wordt vergroot en de teamleden leren beter in te spelen op elkaars behoeftes.

Elkaar kennen en vertrouwen helpt het team

Om een team efficiënt te laten samenwerken is het ontzettend belangrijk elkaar goed te kennen. Weten wat de teamleden drijft, waar eenieders kracht ligt en wat ieder lid nodig heeft om optimaal te presteren. De intrinsieke motivatie of individuele drijfveren van alle deelnemers spelen hierbij een belangrijke rol. Deze zeggen veel over wat de individuele deelnemers belangrijk vinden en waar ze in geloven.

Patrick Lencioni heeft veel over vertrouwen geschreven. Lees daartoe onze ‘snelcursus Lencioni‘.

Lencioni in de praktijk

Waarvoor wil jij teamontwikkeling?

Herken je een of meerdere van onderstaande behoeftes? Dan gaat de BUTTONS drijfverenmethode jouw team verder helpen!

  • Vergroten onderlinge vertrouwen;
  • Verhogen van de betrokkenheid en commitment;
  • Willen weten en begrijpen wat de teamleden nodig hebben;
  • Samenwerking verbeteren binnen het team;
  • Teamprestaties en rendement verhogen.

Wil je weten wat BUTTONS voor jouw team kan betekenen? Bekijk dan onze programma’s voor team- en organisatieontwikkeling.

Bekijk de ontwikkelprogramma's

Een team is geen groep mensen die samenwerken.
Een team is een groep mensen die elkaar vertrouwen!

Begrijpen en begrepen worden

Een goede samenwerking binnen een team, hangt voor een belangrijk deel af van inzicht en bewustwording in elkaars persoonlijkheid en beweegredenen. Lees het verhaal van Mark en Vincent, een ontwikkelaar en salesmedewerker bij een middelgroot IT bedrijf. Zij gingen beter samenwerken nadat zijn inzichten kregen in elkaar als persoon.

Lees het verhaal van Mark en Vincent

Teamontwikkeling vanuit intrinsieke motivatie

De BUTTONS drijfverenmethode heeft diverse teamontwikkelprogramma’s om jouw team verder te helpen. Bekijk het overzicht van de verschillende programma’s.

Bekijk de ontwikkelprogramma's

Zelf aan de slag met de drijfveren van mij teamleden

Wil je zelf aan de slag met het ontwikkelen van jouw team en teamleden. Dan is de BUTTONS Teambuilding Toolbox het beste om mee te beginnen.

Teambuilding Toolbox