ONTDEK HOE JE MEER VERTROUWEN EN LOYALITEIT CREËERT

Je herkent het vast wel. Eindeloze discussies over hoe jullie iets het beste moeten aanpakken. Blijven hangen in details. Irritatie en conflicten. Kortom; gedoe. Het zijn allemaal tekenen van een samenwerking die niet goed functioneert. Als leidinggevende van het team waar dit soort teamconflicten zich afspelen, is het goed om te weten dat je er heel veel aan kunt doen.

Direkt een offerte aanvragen om gedoe in mijn team op te lossen

Teamontwikkeling

De prestaties van ieder team zijn sterk afhankelijk van de onderlinge samenwerking. Vertrouwen en loyaliteit zijn hierbij essentieel. Wat voor de een belangrijk is, is bij de ander in goede handen en als het voor de ander belangrijk is, is het voor mij ook belangrijk.

Gedoe en drijfveren

Een goede samenwerking binnen een team hangt voor een belangrijk deel af van inzicht en bewustwording van elkaars persoonlijkheden en beweegredenen. Weten wat je collega’s drijft, waar eenieders kracht ligt en wat iedereen nodig heeft om optimaal te presteren. Intrinsieke motivatie of individuele drijfveren van jouw medewerkers spelen hierbij een cruciale rol. Deze persoonlijke drijfveren zeggen veel over wat jouw medewerkers belangrijk vinden en waar ze in geloven.

Geen gedonder meer

Wanneer er gedoe is binnen jouw team of afdeling kan teamontwikkeling uitkomst bieden. Bij BUTTONS doen we dit vanuit de drijfveren van het team en haar teamleden. Teamontwikkeling vanuit de intrinsieke motivatie van de medewerkers is zeer effectief. Althans, dat is wat onze klanten zeggen . Het wederzijdse begrip en vertrouwen wordt vergroot en de teamleden leren beter in te spelen op elkaars behoeftes.

Maak van jouw team een topteam

Zonder wrijving geen glas. Maar als het gedoe de samenwerking stagneert, de resultaten en de sfeer beïnvloed, is het aan jou als teammanager om er iets aan te doen. Grijp in voordat het gedoe je boven het hoofd groeit. Maak van jouw team weer een topteam onder leiding van een ervaren certified BUTTONS professional zoals Han Holtkamp of Carola Boiten.

Ik zie hier de gecertificeerde BUTTONS coaches

Aanvraag teamontwikkeling

Benieuwd hoe onze certified BUTTONS professionals in 5 stappen het gedoe in jouw team kunnen oplossen? Geef dan hieronder aan wat de situatie is in jouw team?