ZET DE NEUZEN DEZELFDE KANT OP

Team alignment programma

Het is belangrijk voor ieder team en elke afdeling dat de mensen werken aan hetzelfde doel en aan dezelfde ambitie. Dit verbetert de onderlinge samenwerking en verhoogt de prestaties van de groep als geheel. Maar hoe krijg je de neuzen van je team of afdeling dezelfde kant op? Speciaal hiervoor is het team alignment programma ontwikkeld.

In zes inspirerende sessies wordt onder leiding van een certified BUTTONS professional de groep uitgelijnd zodat er een gezamenlijk beeld is van hoe het team optimaal samenwerkt aan de gemeenschappelijk missie. De gevolgen van dit programma zijn direct merkbaar. Efficiëntere samenwerking en meer verbondenheid met de doelen en ambities van het team of de afdeling.

Status quo en ambitie

Om een team of afdeling uit te lijnen is het essentieel om te weten wat het vertrekpunt is. Kortgezegd, wat is de status quo? Wie zitten er in het team, waar staat het team voor en wat zijn de gemeenschappelijke normen en waarden. Van daaruit wordt gekeken naar waar het team naartoe wil en hoe het team daar gaan komen.

De drijfveren van alle deelnemers spelen hierbij een cruciale rol. Deze zeggen veel over wat de individuele deelnemers belangrijk vinden en waar ze in geloven, maar ook over de groepsdynamiek en de kracht van het team als geheel.

Mail mij meer informatie over dit programma

Alignment in zes stappen

In dit programma worden de deelnemers in zes sessies meegenomen van de huidige situatie en bezetting in het team naar een gedragen gemeenschappelijke ambitie met bijbehorende road map van zowel het team als de individuele teamleden.

De doorlooptijd van dit traject is circa 4 maanden. Er kunnen maximaal 8 mensen deelnemen.

Ik wil  meer weten over dit programma. Stuur mij vrijblijvend meer informatie.

Ik wil meer informatie over dit programma

Ik wil meer informatie

Ik ben geïnteresseerd en wil graag meer weten over dit alignment programma. Mail mij vrijblijvend meer informatie.

Mail mij meer informatie over dit programma

Ik wil meer halen uit mijn mensen

Ik wil meer halen uit mijn mensen en teams. Lees over wat BUTTONS voor mijn organisatie kan betekenen.

Meer over BUTTONS voor organisaties