EERST VERTROUWEN DAN PRESTEREN

Team performance programma

Goed functionerende teams presteren beter. Dat weet iedereen. Er is onderling vertrouwen, de teamleden zijn betrokken en voelen zich individueel verantwoordelijk voor het groepsresultaat.

Helaas is goed teamwork even belangrijk als zeldzaam. Veel teamleiders ondervinden problemen bij het behalen van de doelen en ambities van het team. Gebrek aan vertrouwen, confrontaties die uit de weg worden gegaan, een lage betrokkenheid en verantwoordelijkheden die worden afgeschoven zijn hier debet aan. Met de workshop ‘Eerst vertrouwen dan presteren’, kun je deze hindernissen achter je laten en zorgen dat samenwerken succesvol wordt!

Performance in zes stappen

BUTTONS heeft een team performance programma ontwikkeld om teams beter te laten presteren. Gedurende zes inspirerende sessies wordt onder leiding van een certified BUTTONS professional in het team het onderlinge vertrouwen vergroot, gewerkt aan productieve conflicten binnen het team waarmee de betrokkenheid wordt verhoogd en leren we elkaar aanspreken op elkaars verantwoordelijkheden om uiteindelijk de doelen en ambities van het team te realiseren.

Ik wil meer informatie over dit programma

Breng je team naar een hoger level

Wil jij ook dat mensen in jouw team

  • elkaar vertrouwen en zich op hun gemak voelen?
  • constructieve conflicten aangaan om problemen op te lossen?
  • handelen overeenkomstig de besluiten binnen het team?
  • elkaar aanspreken op gedrag dat niet in lijn is met de doelen?
  • focus hebben op het groepsresultaat?

Dan gaat dit performance programma jouw team verder helpen!

Mail mij meer informatie over dit programma

Ik wil meer weten over dit programma

Ik ben geïnteresseerd en wil graag meer weten over dit alignment programma. Mail mij vrijblijvend meer informatie.

Meer informatie per mail

Ik wil meer halen uit mijn mensen

Ik wil meer halen uit mijn mensen en teams. Lees over wat BUTTONS voor mijn organisatie kan betekenen.

Meer over BUTTONS voor organisaties