Kim den Ouden

HR, SpeakUp, Enschede

Binnen een van onze teams was regelmatig ‘gedoe’. Men begreep elkaar niet, er werd niet naar elkaar geluisterd en er werd niet goed samengewerkt. Om dit probleem aan te pakken zochten we een oplossing die uitging van de persoonlijkheden van de mensen. Die vonden we in BUTTONS. Na een paar sessies met het hele team waren de resultaten overweldigend. Het is niet zo dat de medewerkers nu van elkaar nog precies weten welke drijfveren eenieder heeft en wat deze betekenen. Veel belangrijker resultaat is dat men nu begrijpt dat andere teamleden andere dingen belangrijk vinden en daardoor anders naar zaken kunnen kijken. Het besef dat ieder teamlid anders kan denken, zorgt voor veel begrip voor elkaars opvattingen en veel respect in de omgang met elkaar. Er is nu meer overleg en een veel betere sfeer.