ONTWIKKELTRAJECT IN PLAATS VAN EEN WORKSHOP

Een praktijkvoorbeeld van een intervisie ontwikkeltraject voor teamontwikkeling en teamcoaching

Marion is coach en heeft een aantal klanten en opdrachtgevers uit verschillende branches en van verschillende omvang. Op afroept helpt zij deze klanten ontwikkelen met zowel individuele coaching als met teamcoaching. Een van haar opdrachtgevers komt met de vraag of zij iets betekenen voor een van de teams. Het betreffende team functioneert niet goed en presteert onder de maat. Er is onrust in het team, slechte samenwerking en regelmatig onenigheid binnen dat team. Er moet snel iets aan gebeuren. De vraag van haar opdrachtgever is of Marion iets kan betekenen voor dit team?

Doorvertaling van de wensen

Marion wil niet belanden in een oneindige dialoog met haar klant over de problemen, de noodzakelijkheid van verandering en hoe het allemaal zou zijn als de problemen waren opgelost. Ze wil snel aan de slag en met een concreet voorstel komen waar haar klant “Ja” op kan zeggen. Een voorstel voor een logisch ontwikkeltraject waar de klant baat bij heeft en niet alleen een workshop wat slechts kortstondig effect heeft. Ze heeft al ideeën over wat ze kan doen in combinatie met de drijfveren van de medewerkers.

Marion gebruikt de BUTTONS methode en stelt aan de hand van de verschillende gestandaardiseerde werkvormen een gedegen programma samen.

Concreet ontwikkeltraject

Het voorstel op basis van de BUTTONS methoden ziet er als volgt uit.

We gaan het team ontwikkelen en verbeteren aan de hand van de drijfveren van de teamleden. Drijfveren gaan immer over wat mensen echt willen en waar ze naar streven. Dit uitgangspunt helpt het team beter te presteren met minder gedoe.

  1. We beginnen met inzicht creëren in de eigen en elkaars drijfveren om onderling begrip te creëren voor elkaars beweegredenen. Dit vergroot onderling begrip en respect binnen het team. En, samenwerken is immers ook inspelen op elkaars drijfveren. Hiervoor gebruiken we de BUTTONS drijfverentest en de intervisie werkvorm ‘Discover The Galaxy’.
  2. Aansluitend wordt het doel van het team bepaald. Want een gemeenschappelijk doel verbindt en zorgt voor gemotiveerde teamleden. ‘Man On The Moon’ is hiervoor de aangewezen intervisie.
  3. Nadat de doelen voor het team zijn bepaald, kijken we aan de hand van de intervisie ‘Getting The Flow’ wat ieder teamlid gaat bijdragen vanuit zijn of haar eigen drijfveren.
  4. Om onbewuste patronen binnen het team inzichtelijk te maken en te om te kijken naar de gebeurtenissen in het team en hoe de teamleden deze hebben ervaren vindt teamreflectie plaats aan de hand van de intervisie ‘Tops & Flops’. Dit kan periodiek worden herhaald.

Optioneel zijn nog individuele coaching aan de hand van de BUTTONS methode daar waar nodig. Bijvoorbeeld om mensen meer bewust te laten zijn van de eigen drijfveren aan de hand van de werkvorm ‘The Whole Pie’. Ook kunnen de door de teamleden aangegeven eigen bijdrage aan de teamdoelen (periodiek) worden geëvalueerd.

Duurzaam ontwikkeltraject

In plaats van één keer een workshop met het team, wordt er een structureel verbetertraject opgezet met minimaal 4 intervisies die zorgen voor structurele en duurzame verbetering van het team. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de individuele en de teamprestaties te evalueren aan de hand van de door de teamleden zelf ingebrachte bijdragen aan het succes van het team.

Ik heb nog een vraag over BUTTONS

Heb je interesse om te werken met drijfveren van mensen en wil je hiervoor de BUTTONS methode inzetten, maar je hebt nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Stel een vraag aan ons

Word ook certified BUTTONS professional

Wil je ook meer betekenen voor jouw klanten en opdrachtgevers en werken met drijfveren van mensen? Wordt dan certified BUTTONS professional. Meer weten? Kijk dan hier.

Over de training tot certified BUTTONS professional

Ervaringen van anderen met BUTTONS

Han Holtkamp

Trainer/coach - InFlow

"Ik heb BUTTONS nu een aantal keren in mijn werk toegepast. Wat me er in aanspreekt is de snelle en moderne manier van werken. En de accuratesse van de uitkomst. Binnen drie minuten inzicht in de belangrijkste drijfveren. Een prachtige start van een mooi gesprek met mijn coachees."

Robert de Groot

Visueel Strateeg & Visueel Coach - &degroot

"BUTTONS zorgt ervoor dat ik binnen mijn sessies sneller op de onderstroom kom van de groepen waarmee ik werk. Met BUTTONS ben ik in staat heel snel de gedeelde energie en drivers in kaart te brengen en beschik ik over een werkvorm die als inspirerend en inzichtelijk wordt ervaren door de deelnemers"

Rozemarijn van Merksteijn

Trainer/coach Bee Charged

"De Buttons methode is een snelle, moderne en vooral leuke manier om inzicht in de coachee of een team te krijgen. Iedere keer als ik ermee werk is het weer een buitengewoon succes!"`