Optimaliseer ieder re-integratie 2e spoor en outplacementtraject

By 03/01/2023blog

Gelijk door na een 2e spoor

Optimaliseer ieder re-integratie 2e spoor en outplacementtraject

Een re-integratie 2e spoor of een outplacementtraject, is een begeleidingstraject dat gericht is op het helpen van werknemers die hun huidige baan gaan verliezen of die al hun baan hebben verloren. Het doel van een re-integratie 2e spoor of een outplacement is om deze werknemers te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan of het starten van een eigen bedrijf.

Er zijn verschillende manieren waarop een 2e spoor traject of een outplacementtraject kan worden ingezet. Zo kan het bijvoorbeeld gaan om individuele begeleiding, waarbij een werknemer individueel wordt begeleid door een loopbaanprofessional. Het kan ook gaan om groepsbegeleiding, waarbij werknemers in groepen worden begeleid en leren van elkaar en van de ervaringen van anderen.

Verschil re-integratie 2e spoor en outplacement

Bij zowel een re-integratie 2e spoor en een outplacement gaat het om het begeleiden van een werknemer naar een nieuwe een nieuwe baan. De aanleiding voor re-integratie 2e Spoor is een langdurig zieke werknemer. Bij een outplacement is er géén sprake van ziekte, maar bv boventalligheid of onenigheid met de werkgever.

Tijdens een 2e spoor traject of een outplacement wordt er gekeken naar de competenties en vaardigheden van een werknemer en hoe deze aansluiten op de arbeidsmarkt. Er kan ook gekeken worden naar welke banen of beroepen bij iemands competenties passen en hoe deze persoon zich het beste kan profileren om aantrekkelijk te zijn voor werkgevers. Daarnaast kan er ook worden gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe competenties die nodig zijn om een nieuwe baan te krijgen of om een eigen bedrijf te starten. Dit kan bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen of cursussen.

Weten wat iemand drijft is essentieel

Bij een 2e spoor traject of outplacement gaat het vooral om passend werk te vinden voor iemand. Werk dat aansluit bij iemands vaardigheden, ervaringen en interesses. Het werk dat iemand zinvol en uitdagend vindt en dat bijdraagt aan iemands professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Naast de persoonlijke competenties is het dan ook van belang om te kijken naar wat iemand persoonlijk drijft. Wat zijn de energiegevers en energievreters van de werknemer. Zeker in geval van een 2e spoor traject wil je voorkomen dat iemand in dezelfde situatie terecht komt als waar ze in zitten. Hierbij spelen naast de competenties ook de drijfveren van de werkgever een belangrijke rol. Deze geven een goed inzicht waar iemand energie van krijgt en waar iemand op leegloopt. Bij het vinden van geschikt werk is deze informatie essentieel.

Drijfveren bepalen in grote mate hoe gemotiveerd iemand is om iets te doen en hoe hard iemand daaraan zal werken. Iemand met dominante drijfveren als presteren of succes zal snel aarden in een sector waarbij hard werken en presteren belangrijk is, zoals de zakenwereld of de sportindustrie. Deze zelfde persoon loopt leeg in een omgeving waarin presteren niet of nauwelijks belangrijk is. Iemand met een sterke behoefte om anderen te helpen, zou dan bijvoorbeeld kunnen vol energie kunnen werken in de zorgsector of in het onderwijs.

Als je doet wat je deed…

Het risico van een 2e spoor traject, waarbij uitsluitend wordt gekeken naar competenties, ervaring en opleiding van de werknemer is, dat op basis van de keuzes in het verleden (opleiding en werk) er voor de toekomst een baan wordt gezocht in het verlengde van wat al gedaan is. Terwijl een dergelijke baan nou juist de oorzaak kan zijn van het 2e spoor traject. Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.

Wanneer je bij een 2e spoor of outplacement begeleidingstraject uitsluitend kijkt naar wat iemand kan, maar niet is naar wie iemand is, dan doe je daarmee de werkgever ernstig te kort. Weten wat iemand drijft en waar iemand energie van krijgt zijn bij dergelijke trajecten essentieel om eruit te halen wat erin zit.

Bij BUTTONS geven we inzicht in iemands drijfveren en competenties aan de hand van een vitaliteitsrapport van de werknemer. De inzichten in de drijfveren en competenties geven de werknemer direct inzicht in de energiegevers en energievreters. Vaak vallen er dan direct puzzelstukjes op hun plaats, waarom het oude werk niet meer past.

Ben jij re-integratiecoach en wil jij drijfveren inzetten bij een 2e spoor traject of outplacement? Probeer dan een van onze starterpacks en je kunt gelijk aan de slag. Zoek je een re-integretiecoach of 2e spoortraject voor een medewerker en heb je het beste voor met hem of haar? Neem dan contact met ons op en wij verbinden je met een van onze experts.