BUTTONS AANPAK EN WERKWIJZE

Wanneer de drijfveren van medewerkers, ongeacht niveaus en functie, versterkt worden door de kernwaarden van de organisatie, geeft dit een zeer positief effect. Betrokken en gelukkige medewerkers die verbonden zijn met de doelen van de organisatie en die de organisatie naar een hoger level brengen.

De BUTTONS methode is ontwikkeld om doelen en ambities van organisaties te verwezenlijken door het verbinden van de drijfveren van de medewerkers met de kernwaarden van de organisatie. Hieronder beschrijven we hoe we dat doen en wat de ‘roadmap to success’ is.

Van Golden Circle naar doelen en ambities

Initieel wordt aan de hand van de Golden Circle van Simon Sinek, de ideologie en kernwaarden bepaald van de organisatie, de unieke kracht van de organisatie en de producten en/of diensten die worden geleverd.

Vervolgens wordt gekeken naar de ambities, de strategische doelen en praktische doelen van de organisatie.

In deze fase wordt gebruik gemaakt van de BUTTONS drijfveerkaarten respectievelijk de werkvorm ‘Man On The Moon’.

Om de kernwaarden van de organisatie te kunnen verbinden met de drijfveren van de mensen moeten deze drijfveren worden bepaald. Dit gebeurt a.h.v. de BUTTONS drijfverentest. Een visuele laagdrempelige methode voor het inzichtelijk maken van de drijfveren van ieder individu.

Om bij alle medewerkers bewustwording te creëren m.b.t. de eigen drijfveren en die van de collega’s, worden individuele en teamsessies gedaan met de deelnemer(s), waaronder Discover The Galaxy en Personal Fuel Plan. Deze sessies zorgen tevens voor inzicht in hoe de drijfveren invloed hebben op gedrag en functioneren van team en individu.

Borging en integratie in de organisatie

De BUTTONS werkwijze wordt geïntegreerd en geborgen in de organisatie en het HR beleid, als onderdeel van de HR cyclus. Periodiek, minimaal elk jaar, worden de doelen en ambities van ieder team bepaald. Aan de hand daarvan wordt de bijdrage van ieder teamlid dan vastgesteld welke vervolgens ook weer kan worden beoordeeld. Tevens vindt periodiek reflectie plaats van zowel individu als team.

Doelen per team bepalen
Aan de hand van de werkvorm ‘Man On The Moon’ worden per team de doelen en ambities bepaald. Dit zorgt voor een stip op de horizon binnen het team waaraan gezamenlijk gewerkt wordt.

Bijdrage teamleden
Nadat de doelen per team zijn bepaald, gaan de teamleden middels de werkvorm ‘Getting The Flow’ vaststellen hoe zij individueel bijdragen aan de doelen van hun team. Deze bijdrage is een commitment van ieder teamlid aan de doelstellingen.

Beoordeling
Medewerkers worden individueel beoordeeld op de geleverde bijdrage aan de teamdoelen die ze zelf hebben vastgesteld. De medewerkers leveren zelf de input voor de beoordeling. Hieraan kan eventueel een beloningssysteem worden gekoppeld.

Reflectie
Periodiek wordt er gekeken hoe de teamleden gebeurtenissen binnen het team hebben ervaren en worden onbewuste patronen inzichtelijk gemaakt. Deze ‘Tops & Flops’ teamreflecties zorgen voor collectieve beeldvorming en eensgezindheid.

Ondersteuning en begeleiding

De BUTTONS methode ondersteunt integratie door deze in te zetten bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers, door coaching op afroep en met diverse trainingen van de eigen medewerkers.

Werving en selectie
Bij de aanname van nieuwe medewerkers wordt de drijfverentest ingezet. Dit geeft snel inzicht in wie er aan tafel zit en of deze persoon past bij de kernwaarden van de organisatie. Ook geeft het inzicht in wat de kandidaat toevoegt aan het team waar deze bij komt.

Trainingen
De medewerkers, waaronder teamleiders en management, kunnen diverse trainingen volgen ter ondersteuning van het werken met BUTTONS. Deze trainingen kunnen zowel in house als extern worden gevolgd. En desgewenst worden afgesloten met een certificaat.

Coaching
Al naar gelang de behoefte kan er extra coaching plaatsvinden voor zowel directie, management, teams als individu. Ook voor nieuw te vormen teams, coaching voor teams onderling en andere teamoverschrijdende behoeftes en vraagstukken kan een certified BUTTONS coach ingezet worden.

Begeleiding
De BUTTONS methode kan volledig worden geïntegreerd in de organisatie onder begeleiding van een of meerdere van onze BUTTONS experts. Zij kunnen de organisatie ondersteunen op verschillende niveaus en begeleiden bij de integratie van de BUTTONS methode.

Modulaire roadmap to success

De BUTTONS methode is modulair opgebouwd. Zo kan er op elk niveau en op elk niveau in de organisatie worden begonnen om mensen te laten werken aan de doelen en ambities vanuit de eigen drijfveren.

Maak samen met een van onze BUTTONS experts jouw roadmap to success.

Ik wil een afspraak met een BUTTONS expert

Wil je meer weten over de BUTTONS methode en wat deze kan betekenen voor jouw organisatie? Maak dan een afspraak met een van onze BUTTONS experts.

Afspraak maken met een BUTTONS expert

Ik wil met BUTTONS leren werken

Ben je coach, consultant of HR professional en wil je de BUTTONS methode zelf kunnen inzetten? Kijk dan naar trainingsprogramma voor professionals.

BUTTONS voor professionals