WERKWIJZE BUTTONS DRIJFVERENMETHODE

Eerst drijfveren, dan gedrag

Onze drijfveren vertellen alles over waar we naar streven en waar we energie van krijgen. Ze vertellen ons wie we zijn en waarom we doen wat we doen. Het zijn onze intrinsieke beweegredenen. Inzichten in iemands drijfveren zijn essentieel om mensen in beweging te zetten. Het begint daarom altijd met drijfveren!

BUTTONS begint met drijfveren

De meeste persoonlijkheidstesten en gedagsmethodes beginnen bovenaan in de ijsberg van McClelland; bij het gedrag van mensen. Aan de hand van het gedrag worden conclusies getrokken over overtuigingen en persoonlijkheid.

BUTTONS begint bij de drijfveren van mensen om van daaruit naar boven te gaan in de ijsberg van McClelland en te ontdekken welke overtuigingen daar bij horen en welk gedrag in lijn is met de eigen drijfveren en welk gedrag juist niet. Wat geeft energie en waar loop je op leeg.

Denken en doen in lijn met je drijfveren

Om mensen en teams te laten denken en doen in lijn met wat hen energie geeft en waar ze gelukkig van worden, onderscheidt de BUTTONS methode vier fasen:

  1. Geef hen inzicht in de persoonlijke drijfveren
  2. Creëer bewustwording van deze drijfveren
  3. Activeer denken en doen vanuit de drijfveren
  4. Houd denken en doen vanuit drijfveren in stand

Zo gaan mensen leven en werken in lijn met hun passie, hebben ze meer begrip en respect voor anderen en krijgt werk en leven meer zingeving. Medewerkers raken daardoor meer betrokken, worden efficiënter voor de organisatie en – niet te vergeten – gelukkiger!

Mobile first drijfverentest

Voor het verkrijgen van inzicht in de persoonlijke drijfveren en de drijfveren van anderen kent de BUTTONS methode verschillende drijfveertesten. Deze testen zijn anders dan andere testen. Ze zijn kort, laagdrempelig en visueel. Ze sluiten perfect aan bij de belevingswereld van de nieuwste generaties. Dus mobile first!

Werkvormen en programma's

Om bewustwording te creëren van de individuele drijfveren zijn verschillende inspirerende werkvormen te gebruiken. Met deze werkvormen kunnen ook complete programma’s worden samengesteld die inhoudelijk worden afgestemd op de ontwikkelvraag.

Je kunt zelf aan de slag met BUTTONS in jouw team of onder begeleiding van een getrainde professional die veel ervaring heeft met de methode en alle werkvormen door en door kent. De keuze is aan jou!

Zelf aan het werk met mijn team

Mensen en teams ontwikkelen begint bij wat mensen beweegt. Onze Teambuilding Toolbox is het perfecte vertrekpunt voor werken vanuit drijfveren.

Teambuilding Toolbox

Ontwikkeling o.l.v. een professional

We hebben verschillende programma’s die je individueel of samen met het team kunt doorlopen onder begeleiding van een ervaren BUTTONS professional.

Bekijk de programma's