AANPAK EN WERKWIJZE

Eerst drijfveren, dan gedrag

Onze drijfveren vertellen alles over waar we naar streven en waar we energie van krijgen. Ze vertellen ons wie we zijn en waarom we doen wat we doen. Het zijn onze intrinsieke beweegredenen. Inzichten in iemands drijfveren zijn essentieel om mensen in beweging te zetten. Het begint daarom altijd met drijfveren!

BUTTONS begint met drijfveren

BUTTONS begint onderaan in de ijsberg van McClelland, Bij de drijfveren van mensen. Dat is altijd ons vertrekpunt bij persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Van daaruit nemen we mensen mee naar boven in de ijsberg om te ontdekken welke overtuigingen mensen hebben en welk gedrag ze vertonen. Hiervoor hebben we verschillende werkvormen en programma’s ontwikkeld om inzicht te geven en bewustwording te creëren in eigen denken en doen en het denken en doen van anderen.

Onze drijfveren bepalen ons denken en doen
Dominante drijfveren

Denken en doen in lijn met je drijfveren

Om mensen en teams te laten denken en doen in lijn met wat hen energie geeft en waar ze gelukkig van worden, onderscheidt de BUTTONS methode vier fasen:

  1. Geef hen inzicht in de persoonlijke drijfveren
  2. Creëer bewustwording van deze drijfveren
  3. Activeer denken en doen vanuit de drijfveren
  4. Houd denken en doen vanuit drijfveren in stand

Zo gaan mensen leven en werken in lijn met hun passie, hebben ze meer begrip en respect voor anderen en krijgt werk en leven meer zingeving. Medewerkers raken daardoor meer betrokken, worden efficiënter voor de organisatie en – niet te vergeten – gelukkiger!

Mobile first drijfverentest

Voor het verkrijgen van inzicht in de persoonlijke drijfveren en de drijfveren van anderen kent de BUTTONS methode verschillende drijfveertesten. Deze testen zijn anders dan andere testen. Ze zijn kort, laagdrempelig en visueel. Ze sluiten perfect aan bij de belevingswereld van de nieuwste generaties. Dus mobile first!

Lees meer over de drijfverentest

Werkvormen en programma's

Om inzicht te geven en bewustwording te creëren van de individuele drijfveren zijn verschillende inspirerende werkvormen ontwikkeld om mensen zelf te laten ontdekken hoe hun mindset is en welk gedrag ze vertonen.

Met deze werkvormen kunnen programma’s worden samengesteld die volledig worden afgestemd op de hulpvraag of ontwikkelbehoefte.

Zelf aan het werk met mijn team

Mensen en teams ontwikkelen begint bij wat mensen beweegt. Onze Teambuilding Toolbox is het perfecte vertrekpunt voor werken vanuit drijfveren.

Teambuilding Toolbox

Ontwikkeling o.l.v. een professional

We hebben verschillende diensten voor persoonlijke-, team- en organisatieontwikkeling onder begeleiding van een ervaren BUTTONS professional.

Bekijk onze diensten