BUTTONS AANPAK EN WERKWIJZE

Wanneer de drijfveren van medewerkers, ongeacht niveaus en functie, versterkt worden door de kernwaarden van de organisatie, geeft dit een zeer positief effect. Betrokken en gelukkige medewerkers die verbonden zijn met de doelen van de organisatie en die de organisatie naar een hoger level brengen.

De BUTTONS methode is ontwikkeld om doelen en ambities van organisaties te verwezenlijken door het verbinden van drijfveren van mensen met de kernwaarden van de organisatie. Hoe werkt dat in de praktijk?

Van Golden Circle naar doelen en ambities

De basis van de BUTTONS methode is het inzichtelijk maken van de organisatie kan en wat deze wil. Hieronder vallen de missie en visie van de organisatie, de kernwaarden van de organisatie en de doelen en ambities van de organisatie. Daarnaast worden de drijfveren van de medewerkers bepaald en worden een aantal sessies gedaan om bewustwording te creëren bij de mensen van de eigen drijfveren en die van de collega’s.

Wat organisaties kunnen en willen
Aan de hand van de Golden Circle van Simon Sinek wordt de ideologie bepaald (WHY, waar geloven we als organisatie in, wat zijn onze kernwaarden, wat is onze purpose), de unieke kracht (HOW, wat kunnen we het allerbeste, wat kunnen we altijd beloven) en de kernkwaliteiten (WHAT, wat leveren we). Dit vertelt ons wat organisaties kunnen.

Vervolgens wordt gekeken naar de doelen en ambities van de organisatie. Wat is ons bestaansrecht, welk doel hebben we (= missie)? En hoe kijken wij naar de wereld (= visie)? en wat willen wij betekenen voor onze klanten, wanneer zijn we geslaagd? (AMBITIE). Wat zijn onze kwalitatieve en kwantitatieve lange termijn doelen van de gehele organisatie (STRATEGISCHE DOELEN)? En wat zijn onze operationele doelen voor de middellange en korte termijn (PRAKTSICHE DOELEN).

Drijfveren medewerkers bepalen
Bij BUTTONS willen we mensen laten werken aan de doelen vanuit hun drijfveren. Deze worden bepaald a.h.v. de BUTTONS drijfverentest. Een visuele laagdrempelige methode voor het inzichtelijk maken van de drijfveren van ieder individu.

Bewustwording creëren
Om bij alle medewerkers bewustwording te creëren m.b.t. de eigen drijfveren en die van de collega’s, worden individuele en teamsessies gedaan met de deelnemer(s). Deze sessies zorgen tevens voor inzicht in hoe de drijfveren invloed hebben op gedrag en functioneren van team en individu.

Borging in het HR beleid

De werkwijze wordt geborgd en geïntegreerd in het totale HR beleid, als onderdeel van de HR cyclus. Periodiek, minimaal elk jaar, worden de doelen en ambities van ieder team bepaald. Aan de hand daarvan wordt de bijdrage van ieder teamlid dan vastgesteld welke vervolgens ook weer kan worden beoordeeld. Tevens kan periodiek reflectie plaatsvinden van zowel individu als team.

Doelen per team bepalen
Aan de hand van een teamsessie per team worden periodiek de praktische en eventueel gewaagde doelen bepaald. Dit zorgt voor een punt op de horizon binnen het team waaraan gezamenlijk gewerkt kan worden.

Bijdrage teamleden
Nadat de doelen per team zijn bepaald, gaan de teamleden van ieder team in een sessie bepalen hoe zij individueel gaan bijdragen aan de doelen van hun team. Deze bijdrage is een commitment van ieder teamlid aan de doelstellingen en wordt tevens gebruikt bij de beoordeling.

Beoordeling
Medewerkers worden periodiek en individueel beoordeeld op de geleverde bijdrage aan de teamdoelen die ze zelf hebben opgesteld. De medewerkers leveren zelf de input voor de beoordeling. Hieraan kan eventueel een beloningssysteem worden gekoppeld.

Reflectie
Periodiek zijn er teamsessies waarin wordt gekeken naar de gebeurtenissen in het team. Hoe hebben de teamleden deze ervaren en het maakt onbewuste patronen inzichtelijk en geeft hier betekenis aan voor het team en haar teamleden. Deze teamreflecties zorgen voor collectieve beeldvorming en eensgezindheid.

BUTTONS ondersteuning

De BUTTONS methode ondersteunt integratie door deze in te zetten bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers, door coaching op afroep en met diverse trainingen van de eigen medewerkers.

Werving en selectie
Bij de aanname van nieuwe medewerkers wordt de drijfverentest ingezet. Dit geeft snel inzicht in wie er aan tafel zit en of deze persoon past bij de kernwaarden van de organisatie. Ook geeft het inzicht in wat de kandidaat toevoegt aan het team waar deze bij komt. Ook voor de kandidaten is de beleving positief omdat de gesprekken over hen gaan en niet alleen over hun track record.

Coaching
Al naar gelang de behoefte kan er extra coaching plaatsvinden voor zowel directie, management, teams als individu. Ook voor nieuw te vormen teams, coaching voor teams onderling en andere teamoverschrijdende behoeftes en vraagstukken kan een certified BUTTONS coach ingezet worden.

Trainingen
De medewerkers, waaronder teamleiders en management, kunnen diverse trainingen volgen ter ondersteuning van het werken met BUTTONS. Deze trainingen kunnen zowel in house als extern worden gevolgd. En desgewenst worden afgesloten met een certificaat.

BUTTONS experts

De BUTTONS methode kan volledig worden geïntegreerd in de organisatie onder begeleiding van een of meerdere van onze BUTTONS experts. Zij kunnen de organisatie ondersteunen op verschillende niveaus. Daarnaast zijn er verschillende trainingen om ook intern medewerkers op te leiden tot BUTTONS professional.

Ik wil een afspraak met een BUTTONS expert

Wil je meer weten over de BUTTONS methode en wat deze kan betekenen voor jouw organisatie? Maak dan een afspraak met een van onze BUTTONS experts.

Afspraak maken met een BUTTONS expert

Ik wil met BUTTONS leren werken

Ben je coach, consultant of HR professional en wil je de BUTTONS methode zelf kunnen inzetten? Kijk dan naar trainingsprogramma voor professionals.

BUTTONS voor professionals