WAT ZIJN DRIJFVEREN?

De betekenis van onze drijfveren

Onze drijfveren zijn de basis van onze persoonlijkheid. Ze vertellen ons waar we energie van krijgen, waar we naar streven en wat ons gelukkig maakt. Alles begint met onze drijfveren. De woorden die we kiezen, het werk dat we doen, hoe we ons voelen, het gedrag dat we vertonen, onze opvattingen en wat we belangrijk vinden. Onze drijfveren zijn ons belangrijkste bezit en bepalen in grote mate ons denken en doen.

Onze drijfveren bepalen ons denken en doen

Ieder mens heeft bepaalde drijfveren die voor hem of haar extra belangrijk zijn. Dit noemen we de dominante drijfveren van iemand. Welke drijfveren dat precies zijn en hoe mensen deze ervaren is voor iedereen verschillend. Deze dominante drijfveren staan dan ook aan de basis van onze persoonlijkheid. Psycholoog David McClelland heeft veel onderzoek gedaan naar onze dominante drijfveren en heeft het bekende ijsbergmodel ontwikkeld waarin beschreven wordt hoe zich ‘wat we doen’, ‘wat we denken’ en ‘wat we willen’, tot elkaar verhouden.

Onze drijfveren bevinden zich in het ijsbergmodel helemaal onderin bij ‘wat we willen’ en bepalen in grote mate alles wat hoger in de ijsberg zit. Zo bepalen onze drijfveren in grote mate ‘wat we denken’.  Dit zijn onze principes, overtuigingen, zelfbeeld en normen en waarden. Ook hebben onze dominante drijfveren een enorme invloed op wat zich bovenin de ijsberg bevindt; ‘wat we doen’. Dit betreft ons gedrag, onze kennis en de vaardigheden we hebben verworven. Dit is wat wij van andere mensen zien, daarom bevindt dit deel zich boven water.

Onze drijfveren bepalen ons denken en doen
Dominante drijfveren

Dominante drijfveren

McClelland’s bewijst aan de hand van zijn motivatietheorie dat mensen, ongeacht geslacht, cultuur, leeftijd of ras, 3 drijfveren hebben waarvan er slechts één dominant is. Deze dominante drijfveer is afhankelijk van onze levenservaring en de cultuur waarin we opgegroeid zijn, maar ook onze opvoeding speelt hierbij een belangrijke rol. De drie drijfveren van McClelland zijn:

 • Behoefte aan prestatie, need for achievement, iets willen bereiken
 • Behoefte aan macht, need for power, willen bepalen en beslissen
 • Behoefte aan aansluiting, need for affiliation, ergens bij willen horen

BUTTONS heeft op basis van McClelland’s drijfverentheorie, 24 concrete drijfveren gekwalificeerd. Samen vormen ze het complete spectrum van alle drijfveren die er zijn. Ieder mens heeft al deze 24 drijfveren in zich. Alleen als onze dominante drijfveren worden getriggerd geeft ons dat energie en komen we in beweging.

24 concrete drijfveren

 1. Loyaliteit
 2. Idealisme
 3. Zorgzaamheid
 4. Bescherming
 5. Structuur
 6. Nieuwsgierigheid
 7. Bekwaamheid
 8. Prestatie
 9. Erkenning
 10. Originaliteit
 11. Creativiteit
 12. Onafhankelijkheid
 1. Zelfverzekerdheid
 2. Eigendom
 3. Succes
 4. Leiderschap
 5. Status
 6. Verleiding
 7. Sport
 8. Gezondheid
 9. Ontspanning
 10. Schoonheid
 11. Plezier
 12. Verbondenheid
buttons drijfverenmodel

Onderaan deze pagina worden deze 24 drijfveren verder toegelicht.

Drijfveren en competenties

Er bestaat een belangrijke relatie tussen iemands drijfveren en iemands competenties. Vanwege de dominante drijfveren kost het toepassen en (verder) ontwikkelen van bepaalde competenties weinig energie. Iemand heeft er van nature dan aanleg voor. Evenzo kost het toepassen en (verder) ontwikkelen van bepaalde drijfveren veel energie.

Lees meer over drijfveren en competenties

De drijfverentest

Een drijfverentest is een psychologische test die wordt gebruikt om de motivatie en drijfveren van een persoon te identificeren. Het doel is om inzicht te krijgen in wat een persoon drijft en wat iemand bezighoudt, zodat ze beter begrijpen waarom ze bepaalde keuzes maken en hoe ze hun doelen kunnen bereiken.

BUTTONS heeft een unieke korte visuele laagdrempelige drijfverentest ontwikkeld, die ook inzichten geeft in de competenties van de deelnemer. Natuurlijk mobile first!

Lees meer over de drijfverentest

Beginnen met drijfveren en competenties

Wil jij inzicht in de competenties en drijfveren van jouw medewerkers of coachees? Schaf dan een van onze starterpacks aan, dan krijg direct toegang tot het BUTTONS platform en kun je gelijk mensen uitnodigen voor onze drijfverentest.

Bekijk hier onze starterpacks

Drijfveren en de ideale baan

Het drijfverenprofiel van iemand zegt veel over welk werk of welke functies het beste bij iemand passen. Drijfveren bepalen iemands belangrijkste waarden en doelen en welke soorten werk het meeste voldoening zullen geven. Stel iemands belangrijkste drijfveer is bekwaamheid, dan geeft een functie met veel uitdagingen en ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling veel energie. Wanneer iemands belangrijkste drijfveer zorgzaamheid is, kan een functie in de hulpverlening of non-profitorganisatie beter passen bij iemand.

Lees de blog 'In de wieg gelegd voor...'
Drijfveren zitten diep van binnen

Drijfveren en werkgeluk

Wanneer je voldoening haalt uit betekenisvol werk kun je spreken van werkgeluk. Wat voldoening en betekenisvol inhoudt, is voor iedereen anders en afhankelijk van de eigen drijfveren. De ene persoon haalt voldoening uit waardering, een gezellig team of een goed salaris met mooie auto. Een ander haalt voldoening uit het werken aan mooie projecten en het onmogelijke mogelijk maken. Hetzelfde geldt voor betekenisvol. Ook dat hangt af van de eigen dominante drijfveren. De ene wil de wereld verbeteren door bij te dragen aan innovatieve ontwikkelingen, een ander ervaart het helpen van zieke medemensen als zeer betekenisvol.

Lees meer over werkgeluk

Frustratie- en irritatiegedrag vanuit drijfveren

Elke drijfveer leidt van nature tot positief gedrag dat intrinsiek motiveert en inspireert. Wanneer we echter doorslaan in het willen vervullen van onze dominante drijfveren, kan dat leiden tot negatief (frustratie)gedrag. We willen ze dan té graag realiseren. Stel je maar eens voor dat iemands dominante drijfveer ‘verbondenheid’ is. Het doorslaan in het bereiken van deze drijfveer, kan dan leiden tot claimgedrag. Of iemand die ‘onafhankelijkheid’ dominant heeft, dan kan een teveel daaraan leiden tot egoïsme.

Het frustratiegedrag van de een, kan een irritatie zijn voor de ander. Zo zal diegene met ‘verbondenheid’ als dominante drijfveer zich irriteren aan egoïsme. En vice versa zal diegene met ‘onafhankelijkheid’ dominant, zich kunnen irriteren aan claimgedrag. Net zoals frustratiegedrag afhankelijk is van iemands persoonlijke drijfveren, is ook hetgeen iemand irriteert, afhankelijk van de eigen drijfveren.

Begin vandaag nog met frustraties begrijpen

Hoe ontstaan drijfveren?

McClelland heeft een duidelijke beeld waar drijfveren vandaan komen en hoe deze ontstaan. Een deel krijg je mee bij de geboorte (willekeurig of genetisch), een deel wordt ontwikkeld in de eerste paar levensjaren en een deel wordt bepaald door levenservaring.

Dit betekent dat onze drijfveren, naarmate we ouder worden, nog maar weinig veranderen. De eerste twee factoren veranderen immers niet meer in ons leven. Het heeft dan ook geen zin om vaker dan eens per 4 á 5 jaar een drijfverentest te doen.

Vanwege de invloed van de eerste paar levensjaren zie je vaak dat de dominante drijfveren van kinderen veel lijken op die van de ouders waar ze mee opgroeien.

Direct een click

Soms ontmoet je iemand die je nog niet kende, maar voel je direct een click. Je begrijpt elkaar en het contact voelt natuurlijk aan. Je spreekt zelfs letterlijk dezelfde taal. Grote kans dat jullie dan een aantal dominante drijfveren gemeenschappelijk hebben. Je denkt en praat dan, vanwege die drijfveren op een vergelijkbare wijze. Je gebruikt dezelfde woorden en begrippen en dat voelt vertrouwd.

Andersom kan ook. Dat er juist niet gelijk een click is. Vanwege de verschillen in drijfveren en bijbehorende manier van communiceren begrijp je elkaar niet goed en kost het moeite om op dezelfde lijn te gaan zitten.

De 24 concrete drijfveren van BUTTONS

1. Drijfveer loyaliteit
Deze persoon is loyaal en trouw aan aangegane verbintenissen. Hij of zij is integer en rechtschapen. Men voelt een binding met een bepaalde religie, de ouders, de familie, een cultuur, de maatschappij, een land of een bepaalde groep of organisatie. De persoon heeft een hoog plichtsgevoel en past zich aan aan het gedrag en gedachtengoed van de groep.

2. Drijfveer idealisme
Deze persoon gelooft in een betere wereld en wil deze meer op orde maken dan dat deze was. Hij of zij is hulpvaardig en betrokken, men is altijd bereid te helpen. Hij of zij heeft veel empathie en een hoog rechtvaardigheidsgevoel. Gelijkheid is een belangrijk uitgangspunt voor hem of haar.

3. Drijfveer zorgzaamheid
Deze persoon doet graag moeite om iets of iemand in goede conditie te houden. Huiselijkheid en hartelijkheid zijn hen op het lijf geschreven. Hij of zij is een warme persoonlijkheid, men is behulpzaam, liefderijk wil een ander graag behagen.

4. Drijfveer bescherming
Deze persoon is bedachtzaam en behoedzaam. Hij of zij let erop dat dingen niet misgaan en denkt goed na over de risico’s voordat hij of zij iets doet. Deze persoon houdt ervan grip te hebben op de situatie en te controleren of de zaken in orde zijn. Hij of zij vindt veiligheid belangrijk en beschermt tegen gevaar of schade.

5. Drijfveer structuur
Deze persoon wil voor een goede samenhang of relatie tussen alle elementen zorgen. Hij of zij vindt overzicht en duidelijkheid belangrijk. De persoon houdt van organiseren en processen inrichten. Hij of zij streeft naar transparantie, helderheid en het creëren van inzicht.

6. Drijfveer nieuwsgierigheid
Deze persoon heeft de drang naar natuurlijk onderzoekend gedrag. Men wil ontdekken en zich verwonderen. Hij of zij is leergierig en heeft honger naar kennis. Men denkt graag in concepten en wil inzicht ontwikkelen. Hij of zij wil weten hoe dingen in elkaar zitten, het snappen en begrijpen.

7. Drijfveer bekwaamheid
De dingen die deze persoon doet, doe ie goed. Hij of zij wil de beste zijn in zijn of haar vak. Men is kundig en toegewijd en in staat de eigen vaardigheden toe te passen en met veel aandacht en zorg taken uit te voeren. Deze persoon is gedisciplineerd en heeft oog voor talent.

8. Drijfveer presteren
Deze persoon wil doelen verwezenlijken en zorgen voor resultaat. Hij of zij is daadkrachtig en wil iets bereiken. De persoon heeft het vermogen om snel en goed de eigen plannen uit te voeren. Men zoekt uitdaging en is graag bezig met ontwikkeling die leidt tot verbetering of vernieuwing.

9. Drijfveer erkenning
Deze persoon wil het verschil maken en er toe doen. Hij of zij vindt het belangrijk dat mensen beseffen dat hij of zij belangrijk is. Deze persoon streeft naar beloning, bevestiging en waardering en wil op waarde worden ingeschat. Hij of zij wil graag de eer verdienen en gevierd worden.

10. Drijfveer originaliteit
Men onderscheidt zich ten opzichte van de massa. Hij of zij is eigenzinnig en anders dan anders. De persoon werkt graag of is graag bezig met iets unieks of bijzonders. Hij/zij waardeert authenticiteit en heeft een eigen stijl en eigen persoonlijkheid.

11. Drijfveer creativiteit
Deze persoon heeft het talent om nieuwe dingen te verzinnen, iets te laten ontstaan, iets te scheppen en te creëren. Daar is hij of zij graag mee bezig. Deze persoon heeft een groot vermogen zich ergens een voorstelling van te maken, heeft een rijke fantasie en is vindingrijk. Daarmee kan hij of zij zichzelf en anderen inspireren.

12. Drijfveer onafhankelijkheid
Deze persoon houdt van vrijheid. Hij of zij wil kunnen gaan en staan waar hij of zij zelf wil. Men wil zich zelfstandig een mening vormen of actie ondernemen, zonder zich te laten beïnvloeden door anderen. Men is zelfstandig en neemt verantwoording voor eigen daden. Men vaart graag z’n eigen koers.

13. Drijfveer zelfverzekerdheid
Deze persoon heeft een sterk vertrouwen in eigen kunnen. Hij of zij is ervan overtuigd dat ie waardevol is. De persoon gelooft in zichzelf en kan trots zijn op wat hij of zij doet of heeft gedaan. Men heeft veel zelfvertrouwen en is zelfbewust. Men wil met respect worden behandeld.

14. Drijfveer eigendom
Deze persoon geeft niet te snel iets uit, maar bewaart liever iets voor later. Hij of zij verzamelt en spaart graag en reserveert dingen voor als het nodig is. Hij of zij vindt het fijn eigenaar te zijn van dingen. Men bouwt graag aan een zeker vermogen of kapitaal.

15. Drijfveer succes
Deze persoon wil winnen en beter zijn dan anderen. Hij of zij is vastberaden en competitief. Als ze ergens aan beginnen, zijn ze van plan het doel te bereiken en ervoor te strijden. Men streeft naar en geniet van een goed en gunstig resultaat.

16. Drijfveer leiderschap
Deze persoon neemt graag het initiatief en de verantwoordelijkheid om veranderingen door te voeren. Hij of zij wil beslissen en bepalen wat er moet gebeuren. Deze persoon oefent zijn of haar invloed uit en neemt de leiding. Hij of zij heeft het vermogen om iets te laten gebeuren zoals hij of zij wil. Men streeft ernaar om mensen achter zich te krijgen of mee te krijgen.

17. Drijfveer status
Deze persoon vindt het belangrijk dat ie gewaardeerd wordt vanwege zijn of haar positie. Hij of zij geniet van aanzien en prestige, ontvangt waardering en wordt positief beoordeeld om zijn of haar kwaliteiten. Men vindt het prettig wanneer anderen naar m opkijken.

18. Drijfveer verleiding
Deze persoon wil mensen uitdagen en triggeren. Hij of zij heeft veel behoefte aan opwinding en extase. Men streeft naar passie en intimiteit. Hij of zij houdt van romantiek en zet graag de eigen charmes in om doelen te bereiken. Deze persoon kan mensen soms confronteren en choqueren, maar zeker ook enthousiasmeren.

19. Drijfveer sport
Het bedrijven van sport vindt deze persoon belangrijk en ruimt er ruim tijd voor in. Hij of zij streeft ernaar getraind te zijn en een fysiek sterk lichaam te hebben. Men is energiek en heeft een goed uithoudingsvermogen. Deze persoon is actief en wil sportief presteren.

20. Drijfveer gezondheid
Deze persoon streeft een gevoel van lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn na. Gezonde voeding, een goede hygiëne en een fit lichaam zijn voor hem of haar erg belangrijk. Hij of zij is vitaal en zorgt goed voor het lichaam.

21. Drijfveer ontspanning
Deze persoon doet graag activiteiten waarbij men geestelijk en lichamelijk tot rust komt of vindt deze activiteiten belangrijk. In goede doen is deze persoon relax en in balans. Hij of zij houdt er niet van wanneer men zich zorgen moet maken dat iets niet goed loopt. Regelmatig trekt deze persoon zich terug in de eigen werkelijkheid waarin hij of zij kan fantaseren en/of dagdromen. Hij/zij maakt graag het hoofd leeg en wil ontsnappen aan verantwoordelijkheden. Vakanties zijn heilig voor deze persoon.

22. Drijfveer schoonheid
Deze persoon houdt van mooie dingen en heeft smaak. Hij of zij heeft gevoel voor esthetiek en voor wat van heel goede kwaliteit is. Kunst in welke vorm dan ook kan deze persoon enorm bewegen of inspireren.

23. Drijfveer plezier
Deze persoon vindt een prettig gevoel van blijheid en vrolijkheid erg belangrijk. Men is ongedwongen, houdt van humor en van gezelligheid. Deze persoon gaat graag naar een feestje. Hij of zij kan van veel dingen echt genieten.

24. Drijfveer verbondenheid
Deze persoon streeft naar een persoonlijke band tussen mensen (of dieren) die elkaar leuk vinden en vertrouwen. Hij of zij is trouw en solidair en steunt iets of iemand altijd en is betrokken bij de strijd en het lijden van anderen. Hij of zij is een teamspeler en heeft het gevoel dat men bij elkaar hoort. Je bent er voor elkaar.