WAT ZIJN DRIJFVEREN?

Onze drijfveren zijn de bril waardoor we naar de wereld kijken

Onze drijfveren zijn de basis van wie we zijn, hoe we leven en hoe we met anderen omgaan. Alles begint met onze drijfveren. De woorden die we kiezen, het werk dat we doen, hoe we ons voelen, het gedrag dat we vertonen, onze opvattingen en wat we belangrijk vinden. Ze zijn ons belangrijkste bezit en bepalen in grote mate hoe we naar de wereld kijken.

Onze drijfveren bepalen ons denken en doen

Onze drijfveren vertellen ons we het liefste willen. Waar we naar streven en waar we energie van krijgen. Het zijn de krachten die ons voortbewegen. Onze drijfveren zijn de kern van ons menszijn, ze verklaren waarom we zijn zoals we zijn en doen wat we doen.

Ieder mens heeft een aantal dominante drijfveren, waarbij de volgorde en intensiteit verschillend is. Ze staan aan de basis van onze persoonlijkheid. Psycholoog David McClelland heeft veel onderzoek gedaan naar onze dominante drijfveren en hierbij een ijsbergmodel ontwikkeld waarin beschreven wordt, hoe wat we doen, denken en willen, zich tot elkaar verhouden. Onze drijfveren bevinden zich in dit ijsbergmodel helemaal onderin.

Onze drijfveren bepalen alles wat hoger in de ijsberg zit. Wat we willen bepaalt wat we denken en wat we doen. Zo bepalen onze drijfveren in grote mate onze overtuigingen, zelfbeeld en normen en waarden. En hoger in de ijsberg bepalen onze drijfveren ook ons gedrag, onze kennis en welke vaardigheden we verwerven.

Onze drijfveren bepalen ons denken en doen
Dominante drijfveren

Dominante drijfveren

McClelland’s bewijst met zijn motivatietheorie dat mensen, ongeacht geslacht, cultuur, leeftijd of ras, 3 drijfveren hebben waarvan er slechts één dominant is. Deze dominante drijfveer is afhankelijk van onze levenservaring en de cultuur waarin we opgegroeid zijn, maar ook onze opvoeding speelt hierbij een belangrijke rol. De drie drijfveren van McClelland zijn:

 • Behoefte aan prestatie, need for achievement, iets willen bereiken
 • Behoefte aan macht, need for power, willen bepalen en beslissen
 • Behoefte aan aansluiting, need for affiliation, ergens bij willen horen

BUTTONS heeft op basis van McClelland’s drijfverentheorie, 24 concrete drijfveren gekwalificeerd. Samen vormen ze het complete spectrum van alle drijfveren die er zijn. Ieder mens heeft al deze 24 drijfveren in zich. Alleen als onze dominante drijfveren worden getriggerd geeft ons dat energie en komen we in beweging.

buttons drijfverenmodel

24 concrete drijfveren

 1. Loyaliteit
 2. Idealisme
 3. Zorgzaamheid
 4. Bescherming
 5. Structuur
 6. Nieuwsgierigheid
 7. Bekwaamheid
 8. Prestatie
 9. Erkenning
 10. Originaliteit
 11. Creativiteit
 12. Onafhankelijkheid
 1. Zelfverzekerdheid
 2. Eigendom
 3. Succes
 4. Leiderschap
 5. Status
 6. Verleiding
 7. Sport
 8. Gezondheid
 9. Ontspanning
 10. Schoonheid
 11. Plezier
 12. Verbondenheid

Drijfveren en competenties

Er bestaat een belangrijke relatie tussen iemands drijfveren en competenties. Vanwege iemands eigen dominante drijfveren zijn bepaalde competenties meer ontwikkeld omdat iemand deze competenties nodig heeft om de eigen drijfveren te vervullen. Het ontwikkelen van deze competenties geeft iemand dan energie. Je hebt er van nature aanleg voor of behoefte aan.

Lees meer over drijfveren en competenties
Drijfveren zitten diep van binnen

Drijfveren en werkgeluk

Wanneer je voldoening haalt uit betekenisvol werk kun je spreken van werkgeluk. Wat voldoening en betekenisvol inhoudt, is voor iedereen anders en afhankelijk van de eigen drijfveren. De ene persoon haalt voldoening uit waardering, een gezellig team of een goed salaris met mooie auto. Een ander haalt voldoening uit het werken aan mooie projecten en het onmogelijke mogelijk maken. Hetzelfde geldt voor betekenisvol. Ook dat hangt af van de eigen dominante drijfveren. De ene wil de wereld verbeteren door bij te dragen aan innovatieve ontwikkelingen, een ander ervaart het helpen van zieke medemensen als zeer betekenisvol.

Lees meer over werkgeluk

Frustratie- en irritatiegedrag vanuit drijfveren

Onze drijfveren verklaren waarom we ons soms ergeren aan het gedrag van anderen.

Elke drijfveer leidt van nature tot positief gedrag dat intrinsiek motiveert en inspireert. Wanneer we echter doorslaan in het willen vervullen van onze dominante drijfveren, kan dat leiden tot negatief frustratiegedrag. We willen dan té graag onze drijfveren realiseren. Stel je maar eens voor dat iemands dominante drijfveer ‘verbondenheid’ is. Het doorslaan in het bereiken van deze drijfveer, kan dan leiden tot ‘claimgedrag’. Of iemand die ‘onafhankelijkheid’ dominant heeft, dan kan een teveel daaraan leiden tot egoïsme.

Het frustratiegedrag van de een kan een irritatie zijn voor de ander. Zo zal diegene met ‘verbondenheid’ als dominante drijfveer zich irriteren aan het egoïsme van het voorbeeld hierboven. En vice versa zal diegene met ‘onafhankelijkheid’ dominant, zich kunnen irriteren aan het beschreven claimgedrag. Net zoals frustratiegedrag afhankelijk is van jouw persoonlijke drijfveren, is ook hetgeen jouw irriteert, afhankelijk van jouw eigen drijfveren.

Direct een click

Soms ontmoet je iemand die je nog niet kende, maar voel je direct een click. Je begrijpt elkaar en het contact voelt natuurlijk aan. Je spreekt zelfs letterlijk dezelfde taal. Grote kans dat jullie dan een aantal dominante drijfveren gemeenschappelijk hebben. Je denkt en praat dan, vanwege die drijfveren op een vergelijkbare wijze. Je gebruikt dezelfde woorden en begrippen en dat voelt vertrouwd.

Andersom kan ook. Dat er juist niet gelijk een click is. Vanwege de verschillen in drijfveren en bijbehorende manier van communiceren begrijp je elkaar niet goed en kost het moeite om op dezelfde lijn te gaan zitten.