Vijf redenen waarom topcoaches niet zonder drijfveren kunnen

By 31/12/2022blog

Vijf redenen waarom topcoaches niet zonder drijfveren kunnen

In deze blog gaan we dieper in op de vijf belangrijkste redenen waarom inzicht in drijfveren van de coachee onmisbaar is voor iedere coach. Of je nu werkt als personal coach, teamcoach of business coach, het begrijpen van de drijfveren van je coachees is van cruciaal belang om hen te helpen hun doelen te bereiken en om de best mogelijke resultaten te behalen. Hieronder gaan we dieper in op deze vijf redenen en hoe ze kunnen helpen om de jouw coaching te versterken en te verbeteren en de beste coach te worden die er alles uithaalt wat erin zit.

Altijd doelen formuleren die motiveren

Inzicht in drijfveren helpt coaches om beter te begrijpen wat hun coachees drijft. Als je weet wat iemand beweegt, kun je iemand beter helpen om doelen te formuleren die passen bij de identiteit en de behoeftes van de coachee(s).

Inzicht in iemands drijfveren helpt je om deze persoon beter te begrijpen, omdat je beter begrijpt wat de belangrijkste behoeften en motivaties van iemand zijn. Als je dat weet, kan je beter beoordelen wat voor soort activiteiten en doelen voor deze persoon geschikt zijn en op welke manier je deze persoon het beste kunt ondersteunen. Iemand die sterk streeft naar autonomie in het werk heeft hele andere doelen en vereist een andere aanpak dan iemand die sterk streeft naar samenwerking en een goede relaties met collega’s. Als coach wil je over die inzichten zo snel mogelijk beschikken en toepassen.

Van conflict naar samenwerking

Mensen inzicht geven in de eigen drijfveren helpt bij het verbeteren van de communicatie op verschillende manieren. Allereerst geeft het de coachee(s) inzicht in de eigen behoeften en motivaties. Dit maakt iemand bewuster van hoe iemand communiceert en wat iemand wil uitdrukken. Door je bewust te zijn van je eigen drijfveren, kan je ook beter begrijpen waarom je op bepaalde manieren reageert op bepaalde situaties en hoe je deze reacties kunt beïnvloeden.

Door te begrijpen dat mensen verschillende drijfveren en ook verschillende behoeftes hebben, kan een coachee opener staan voor de behoeften, wensen en opvattingen van anderen en op een manier communiceren die daarbij aansluit. Dit helpt conflicten en misverstanden te voorkomen.

Ook kunnen coaches zelf beter communiceren met hun coachees. Door te weten wat iemand beweegt, kunnen coaches beter aansluiten bij de belangen en behoeften van hun coachees, wat leidt tot een betere en meer effectieve communicatie. Je komt dan sneller tot de kern, kunt beter inspelen op de persoon en echte verbinding maken.

Ontwikkelversneller

Drijfveren van de coachee vertellen wat de belangrijkste behoeften en motivaties van deze persoon zijn, zodat richting gegeven kan worden aan activiteiten en doelen die aansluiten bij de persoonlijke drijfveren. Dit zet de coachee sneller in beweging, geeft de coachee meer energie en leidt een grotere tevredenheid en een gevoel van vervulling. Als je iemand in beweging wilt zetten moet je weten wat iemand beweegt.

Daarnaast kan inzicht in de drijfveren van de coachee helpen om beter te begrijpen waarom deze persoon op bepaalde manieren reageert op bepaalde situaties. Hiermee kun je de coachee effectiever begeleiden en ondersteunen bij het omgaan met stress of uitdagingen tijdens het ontwikkeltraject.

Altijd over de finish

Weten wat coachee(s) drijft en wat hun belangrijkste behoeften en motivaties zijn, geeft coaches handvaten om betere en gerichte adviezen, activiteiten en hulp te bieden om de beoogde doelen te behalen.

Een van de middelen om die doelen te behalen is het gebruiken van een roadmap. Dit stappenplan zorgt ervoor dat de coachee zich kan concentreren op de gestelde doelen en de stappen om die doelen te bereiken. Zo’n roadmap helpt ook om de voortgang te meten en eventuele obstakels te identificeren die op de weg naar het behalen van de doelen. Het opstellen van de roadmap die aansluit bij de behoeftes en motivatie van de coachee, zorgt niet alleen voor een gedragen plan van aanpak, het geeft de coachee ook energie ermee te willen werken en inspiratie om de juiste keuzes te maken tijdens de reis naar het doel.

Duurzame verandering

Wanneer aan de verwachtingen van de coachee wordt voldaan en deze de gewenste veranderingen heeft bereikt en de vaardigheden en inzichten heeft verworven die nodig zijn om zijn of haar doelen te behalen, kun je spreken van een succesvol traject.

Het is tevens van belang dat de ontwikkelingen verankerd worden en nieuwe inzichten en vaardigheden blijvend worden toegepast. Ook hierbij helpen drijfveren wederom. Wanneer de ontwikkelingen, nieuwe inzichten en vaardigheden zijn verbonden aan de eigen drijfveren, kun je ook vasthouden aan het nieuwe gedrag en de nieuwe overtuigingen als het moeilijk wordt. Bijvoorbeeld als je door tegenslag weer terug dreigt te vallen in je oude denkpatronen.

Drijfveren zijn een onmisbare aanvulling op de toolbox van iedere coach omdat ze kunnen helpen om de coachee beter te begrijpen en om aangepaste oplossingen aan te bieden die aansluiten bij de behoeften en doelen van de coachee en om de coachee te helpen om zijn of haar gedrag en keuzes beter te begrijpen en om beter te communiceren met anderen. Zo haal je altijd uit wat erin zit.