Levensloopstress herkennen en voorkomen

By 07/08/2019blog

Levensloopstress herkennen en voorkomen

Levensloopstress verhoogt het verzuim. Hoe herken je levensloopstress en wat kun je er tegen doen?

Iedere fase in ons leven kent bepaalde gebeurtenissen die grote invloed kunnen hebben op ons bestaan en onze gemoedstoestand. De stress die dit met zich meebrengt noemen we levensloopstress. De gemiddelde werkgever heeft er vaak geen idee van, welke levensloopstress er speelt bij verzuimende werknemers. Soms zijn het financiële problemen, soms relatieproblemen, misschien een echtscheiding, zorgen om een zieke ouder of ruzie op de werkvloer. De stress over dit soort zaken leidt tot veel werkverzuim. Daarom is het belangrijk inzicht te krijgen in mogelijke levensloopstress bij medewerkers en hier iets mee te doen.

 

Wat is levensloopstress

Levensloopstress is de stress die voortkomt uit de fase van het leven en de bij die fase behorende problematiek waarin iemand zit. Iedereen krijgt te maken met dergelijke gebeurtenissen. Ze kunnen grote impact hebben op iemands leven. Bekommernissen om schulden, conflicten op de werkvloer of in de relationele sfeer of de zorg voor ouders of de kinderen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat bij bijna 50% van het aantal verzuimgevallen, niet-medische factoren een rol spelen. En wanneer iemand langer verzuimt, vanaf 6 weken, geldt dat voor 70% van de gevallen. Bovenaan de levensloopstress-ladder staat het overlijden van een dierbare, ouder of gezinslid. Financiële problemen en mantelzorg maken de top-3 compleet.

Andere oorzaken die worden genoemd, zijn een ernstig zieke ouder, echtscheiding en verlies van een baan. “Een vijfde van de mensen heeft zich weleens ziek gemeld op het werk zonder te zeggen dat het om moeilijkheden in de privésfeer ging”, aldus Marja Sleeuwenhoek, directeur Zorg van de Zaak.

 

Stress vs levensloopstress

Wat is nou het verschil tussen stress en levensloopstress? Stress kan worden omschreven als spanning. Zo ook levensloopstress. Spanningen die horen bij bepaalde fasen van het leven. En een beetje stress of spanning in het leven is geen probleem. Het is een natuurlijk verschijnsel dat ervoor zorgt dat je optimaal presteert. Denk maar aan een gezonde dosis spanning voordat een examen doet of op sollicitatiegesprek gaat.

De veroorzaker van stress is voor iedereen verschillend, maar bij levensloopstress gaat het wel om ingrijpende gebeurtenissen waarbij de meeste mensen wel een overdosis spanning voor de kiezen krijgen. Denk maar aan het overlijden van een dierbare, een echtscheiding of aanhoudende ruzie op het werk. Het is moeilijk te zeggen wanneer stress mensen op een negatieve manier beïnvloedt. Dit verschilt per persoon. De een kan bijvoorbeeld beter tegen drukte op het werk dan een ander. Een belangrijke rol hierbij spelen de drijfveren van mensen.

 

Drijfverenfrustratie leidt tot stress

De drijfveren van mensen vertellen alles over waar ze naar streven en waar ze naar verlangen. Het zijn de beweegredenen van mensen. Ze geven er energie aan en ze krijgen er energie voor terug. Frustratie ontstaat wanneer mensen bezig zijn met hun drijfveren en niet krijgen waar ze naar streven. Stel je voor, de dominante drijfveer van een collega is loyaliteit. Omdat er veel te doen is op het werk kan deze collega niet altijd haar toezeggingen nakomen. Erg frustrerend voor haar. Als zo’n situatie langer duurt, ontstaat vanzelf stress en spanning met alle negatieve gevolgen van dien. De impact van levensloopstress is vaak groter dan gewone stress omdat de gebeurtenissen ingrijpend zijn. Veel leidinggevenden denken dat de oorzaken van stress, zo ook levensloopstress, van medewerkers ongrijpbaar is. Ze weten vaak helemaal niet wat er speelt bij de medewerkers op de vloer. Wat kun je daarom doen om levensloopstress te voorkomen?

 

Tips om levensloopstress voorkomen

Er zijn een aantal handige tips om levensloopstress te voorkomen of tijdig te zien aankomen:

  • Creëer een sfeer waarin mensen open zijn naar elkaar en er gesproken wordt over gebeurtenissen die passen bij levensloopstress.
  • Ga met medewerkers in gesprek zodra je het idee hebt dat er iets speelt. Zo kun je op tijd actie ondernemen om uitval deels of helemaal te voorkomen.
  • Wees alert op signalen van onbalans bij de werknemers.
  • Activeer medewerkers om zelf hun verantwoordelijkheid op te pakken en te zorgen voor een goede balans.

En tot slot heel simpel, vraag eens oprecht hoe het ermee is. Zo blijf je beter op de hoogte van wat er speelt.