Persoonlijk leiderschap. Haal het beste uit jezelf en werk vanuit je drijfveren

By 25/07/2019blog

Alleen vanuit je drijfveren kun je werken aan persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit? Haal het beste uit jezelf en werk vanuit je drijfveren!

Wat hebben Covey’s 7 habits, persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit en drijfveren met elkaar te maken? Nou, heel veel, je kunt alleen het beste uit jezelf halen wanneer je werkt en leeft vanuit je drijfveren.

Persoonlijk leiderschap gaat over de vaardigheid om jezelf te leiden en richting te geven. Om de regie over je eigen leven te krijgen en te behouden. Het beste uit jezelf halen. Hoofd, hart en handen optimaal laten samenwerken om doelen te realiseren. Dit kan zowel zakelijk als privé zijn. Persoonlijk effectiviteit en leiderschap zorgen ervoor dat je doelen kan realiseren door optimaal gebruik te maken van je energie, kwaliteiten en talenten. En dit laatste kun je alleen bereiken door vanuit je eigen drijfveren te werken en te leven.

Het beste uit jezelf halen volgens Covey

Stephen Covey (1932 – 2012) schreef er ooit al eens een bestseller over. De 7 eigenschappen van effectief leiderschap. Niet de best vertaalde boektitel ooit, want bij de 7 habits draait het vooral om persoonlijk leiderschap van effectieve mensen. Het boek is er niet minder om. Je kent Covey’s zeven eigenschappen vast wel om het beste uit jezelf te halen?!

  1. Wees proactief,
  2. Begin met het eind voor ogen,
  3. Belangrijke zaken eerst,
  4. Denk in win-win,
  5. Begrijpen voor begrepen worden,
  6. Werk synergetisch,
  7. Houd de zaag scherp.

In al deze zeven eigenschappen voor effectiviteit en persoonlijke leiderschap spelen onze drijfveren een belangrijke rol. Per eigenschap gaan we dat kort toelichten.

De rol van drijfveren bij pro-activiteit

Covey’s eerste eigenschap voor persoonlijk leiderschap en effectiviteit is ‘wees proactief’. Door consequent te acteren vanuit de cirkel van invloed en je energie te richten op wat belangrijk is, worden resultaten behaald. Kortom je richt jouw energie op de belangrijke dingen waar je invloed op kunt uitoefenen en haalt zo het beste uit jezelf. Onze drijfveren zijn bepalend voor wat mensen persoonlijk belangrijk vinden. De drijfveren staan derhalve aan de basis om pro-actief te kunnen zijn.

Beginnen met het einde voor ogen

Deze eigenschap gaat over het creëren een resultaat-gerichte mindset in de rollen die je vervult. Weten waar je naartoe wilt. Persoonlijk leiderschap creëren door focus aan te brengen. Het beste uit jezelf halen door bewust stil te staan bij de dingen die je wilt doen en belangrijk vindt. Covey heeft hierbij een passend voorbeeld. Je kunt heel erg je best doen om een ladder te beklimmen en steeds hogerop te komen, maar als de ladder tegen het verkeerde gebouw staat, kom je niet waar je wilt komen. Je zult eerst het voor jou juiste gebouw moeten kiezen. Dit zijn de persoonlijke doelen die je nastreeft. Pas als je die doelen hebt gekozen, is het zinvol de ladder te beklimmen. Deze doelen hebben alles te maken met onze drijfveren. Deze geven immers aan wat we belangrijk vinden en waar we naar streven.

Belangrijke zaken eerst

De derde eigenschap van Covey gaat erover dat je je energie richt op datgene dat voor jou belangrijk is. First things first. Wat is belangrijk en wat is niet-belangrijk, wat is urgent en wat is niet-urgent? Bij persoonlijke leiderschap focus je op datgene dat voor jou belangrijk is en niet-urgent. Dit zijn de zaken die aansluiten bij jouw drijfveren. Deze bepalen immers wat belangrijk voor je is en hoe je het beste uit jezelf haalt. Ze worden gedreven door jouw intrinsieke motivatie. Niet belangrijke zaken en urgente zaken worden meestal gestuurd door externe prikkels en kosten je uiteindelijk energie.

De eerste drie eigenschappen maken ons onafhankelijk. De volgende drie eigenschappen zorgen dat we als groep meer bereiken dan als individu.

Denk in win-win

Win-win gaat over wederzijds profijt zoeken in onze interacties en uiteindelijk effectief samenwerken door relaties met hoog vertrouwen op te bouwen. Onze eigen ‘win’ hangt nauw samen met onze doelen en dus ook onze drijfveren. De ‘win’ van anderen hangen samen met de doelen en de drijfveren die zij hebben. Daarom is het belangrijk inzicht en bewustwording te hebben in je eigen drijfveren, maar ook in de doelen en drijfveren van anderen. Zo werk je sneller en effectiever in win-win.

Begrijpen voor begrepen worden

Begrijpen voor begrepen is het creëren van wederzijds begrip door inzicht te ontwikkelen in de behoeften en opvattingen van anderen. Hiervoor zet je de bril af zoals jij kijkt naar de wereld en zet je de bril op van de ander. Maak een shift naar de zienswijze die gedragen wordt door de drijfveren van een ander. Wanneer je inzicht hebt in je eigen drijfveren en die van de ander, kun je gerichter van bril veranderen en ander sneller begrijpen.

Werk synergetisch

De zesde eigenschap van Covey brengt al de vorige eigenschappen samen. Samen innovatieve oplossingen ontwikkelen die de diversiteit maximaal benutten. Nieuwe alternatieven scheppen die er voorheen nog niet waren. Daarover gaat werk synergetisch. Samenwerken versterken en optimaliseren door inspelen op de behoeften van de ander(en). Inzicht in en bewustwording van de eigen drijfveren en die van de ander versneller dit proces.

Houd de zaag scherp

In het bos is de boswachter aan het zagen. Hij is al een tijdje bezig, er valt veel te zagen. Het is een heel karwei. “ik ben kapot”, zegt de boswachter. Je vraagt hem waarom hij niet even stopt om de zaag weer scherp te maken? Dan zou het werk een stuk sneller gaan. Maar daar heeft de boswachter geen tijd voor. Hij moet nog teveel zagen…

De laatste van de 7 eigenschappen van Covey gaat over het in stand houden van de eerste zes eigenschappen. Hiervoor moet je jouw motivatie, energie en werk-leven balans optimaliseren. Dat lukt alleen vanuit je drijfveren. Want dan vind je de energie en motivatie in het voortduren ervan.

 

Persoonlijk leiderschap vanuit je drijfveren

Vanuit Covey’s seven habbits bezien, heeft persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit alles met je intrinsieke drijfveren te maken. Is ook wel logisch want om regie te hebben over iets – in dit geval je eigen leven – moet je keuzes maken en je energie steken in de doelen die je voor ogen hebt. En die worden uiteindelijk bepaald door wat jij belangrijk vindt, waar jij naar streeft en waar jij gelukkig van wordt. Inderdaad, jouw drijfveren.