Wil je goed samenwerken? Leer dan je collega eens kennen!

By 17/01/2022blog

Wil je goed samenwerken? Leer dan je collega eens kennen!

Ruzie op de werkvloer komt meestal door onbegrip

Dat teamwork belangrijk is, weet je wel. Het is nodig om de teamdoelen te bereiken en het oplossen van problemen. Teamwork leidt ook tot meer creativiteit en innovatie, omdat de teamleden met verschillende perspectieven en ideeën naar uitdagingen kijken. Bovendien kan het helpen om de verantwoordelijkheid en werklast te verdelen, waardoor het werk efficiënter en effectiever kan worden uitgevoerd. Tot slot draagt teamwork bij aan een positieve werkomgeving en een gevoel van verbondenheid met collega’s.
Voor een goede samenwerking binnen een team of tussen teams onderling, is het van groot belang je collega’s goed te kennen. Als je weet hoe je collega’s denken en werken, kun je beter communiceren en samenwerken met hen. Bovendien kan het helpen om conflicten te voorkomen en op te lossen als je een beter begrip hebt van hoe je collega’s reageren in bepaalde situaties. Het kan ook bijdragen aan een goede teamspirit en een gevoel van verbondenheid met je collega’s.

Inzicht in beweegredenen voorkomt ruzie

Om je collega’s goed te (leren) kennen is het essentieel om inzicht in en bewustwording van elkaars beweegredenen te krijgen. Om dit te illustreren vertellen we graag het verhaal van Mark en Vincent. Twee medewerkers bij een middelgroot IT bedrijf. De samenwerking tussen hen verliep stroef en leverde al tijden lang veel spanning en onbegrip op. Daar kwam verandering in toen ze zich ervan bewust werden dat ze beide niet op dezelfde golflengte zaten. Het inzicht in de intrinsieke motivatie van henzelf en de ander zorgde ervoor dat ze op een andere manier met elkaar omgingen en zo beter konden samenwerken. Hoe werkte dat?

Een verhaal uit de praktijk

Mark en Vincent werken al jaren samen een middelgrote IT organisatie uit het midden van het land. Mark is een van de fanatieke salesmensen en Vincent een bekwaam ontwikkelaar. Mark is ambitieus, doortastend en erg commercieel. Het is een snelle jongen zoals z’n collega’s wel eens zeggen. Voor zijn klanten en de business schuift hij alles opzij. Vincent is altijd rustig en relaxed, hij wil van de hoed en de rand weten en neemt zijn beslissingen weloverwogen. Een vakman volgens zijn collega’s.

Regelmatig spreekt Mark een klant die een aantal wensen of uitbreidingen heeft m.b.t. een van de systemen die de IT-organisatie ontwikkelt en levert. In zijn enthousiasme noteert Mark de wensen en belooft de klant nog diezelfde middag terug te bellen met de kosten en de planning voor het gevraagde. Vervolgens gaat Mark naar Vincent, legt hem de wensen van de klant voor en vraagt naar de kosten en planning. En voegt eraan toe of Vincent even snel antwoord wil geven, want de klant wacht erop.

Vincent wil echter meer weten voordat hij antwoord kan geven. Op welke systemen wil de klant het gaan gebruiken? Wie zijn de gebruikers? Wat heeft deze klant allemaal al van ons in gebruik? Hoe gebruiken ze dat? Hebben ze nog meer wensen in de nabije toekomst? Et cetera. En dan wil Vincent er ook nog een nachtje over slapen.

Als Vincent dit aan Mark aangeeft, begrijpt deze niet waarom de hakken bij Vincent zo in het zand gaan. Vincent op zijn beurt vindt dat Mark een enorme druk op hem legt en is daar niet van gediend. Mark en Vincent begrijpen elkaar niet goed, weten van elkaar niet wat de ze nodig hebben om optimaal te presteren, noch spreken ze dezelfde taal. Er is wederzijds onbegrip. Ze zitten zeker niet op dezelfde golflengte, ondanks dat ze beide de juiste intenties hebben en de klant graag willen helpen.

Om elkaar beter te leren begrijpen en inzicht en bewustwording te creëren in wat de ander nodig heeft om goed samen te werken, spelen de individuele drijfveren een cruciale rol. Aan de hand van een drijfverentest wordt inzicht verkregen in de persoonlijkheden van Mark en Vincent.
Marks belangrijkste dominante drijfveer is ‘presteren’. Dat betekent dat hij doelen stelt, snel plannen maakt en deze tot uitvoering wil brengen. Hij kijkt vooral vooruit en wil gaan. Zijn credo is dan ook, als je te veel grip heb, ga je niet snel genoeg.

Vincent is totaal anders. Niet beter of slechter, niet meer of minder, maar gewoon anders. De meest dominante drijfveer van Vincent is namelijk ‘structuur’. Vincent wil de samenhang zien en begrijpen en kaders helder in beeld hebben. Hij neemt nooit overhaast beslissingen en plant zorgvuldig stap voor stap hetgeen dat moet gebeuren. Zijn credo is dan ook, als je iets doet, moet je het goed doen.

Mark en Vincent verschillen behoorlijk ten aanzien van hetgeen hen drijft en wat ze belangrijk vinden. Dat weten ze niet van elkaar en dat is ook de oorzaak voor het wederzijdse onbegrip.

Bewustwording is de eerste stap naar wederzijds begrip

Nadat de drijfveren inzichtelijk zijn gemaakt, hebben Mark en Vincent, samen met een aantal collega’s, enkele workshops gedaan, waarbij bewustwording wordt gecreëerd van de eigen drijfveren en die van elkaar. Hen is daarbij duidelijk geworden dat andere deelnemers, andere drijfveren hebben. En daarom ook een andere kijk op de wereld hebben, andere behoeftes hebben, naar andere dingen streven en andere dingen belangrijk vinden. Zo ontstaat er begrip en acceptatie in de groep voor het anders zijn. En er ontstaat inzicht in wat de ander nodig heeft om optimaal samen te werken.
Vanaf dat moment gaan Mark en Vincent beter met elkaar om. Als Mark weer een klant spreekt met een wens of uitbreiding, vraagt hij eerst verder en zoekt vervolgens een paar dingen uit voor Vincent, waarvan hij weet dat hij ze wil weten. Pas dan gaat hij naar Vincent en vertelt hem wat de bedoeling is. Hij geeft aan wat de klant al heeft aan systemen, waarom de klant de uitbreiding wil, wie zijn de gebruikers en zo meer. Aansluitend geeft Mark aan, dat het fijn zou zijn wanneer Vincent binnen één of twee dagen met een reactie kan komen.

Vincent op zijn beurt heeft op dat moment alle informatie die hij nodig heeft om de vraag te beoordelen. En nu hij er toch helemaal in zit, zoekt hij meteen uit wat Mark wil weten en nog dezelfde dag krijgt Mark de gewenste informatie. Beiden spelen ze nu in op wat de ander nodig heeft en dat leidt tot minder spanning en betere en snellere resultaten. Hoe mooi is dat?! Vooral de klant in kwestie is blij dat er zo intens wordt samengewerkt en ze daardoor snel en adequaat reageren.

Drijfveren passen bij een functie

Je kunt niet iedereen over een kam scheren, maar bepaalde drijfveren komen nu eenmaal vaker voor bij bepaalde functies. Zo komen de drijfveren ‘presteren’ en ‘succes’ regelmatig voor bij salesmensen. En ‘bekwaamheid’ en ‘structuur’ zijn drijfveren die ontwikkelaars vaak hebben. En bij designers zien we ‘creativiteit’ regelmatig voorbijkomen en ‘bescherming’ bij financiële mensen. Deze drijfveren zijn belangrijke redenen dat salesmensen en ontwikkelaars, ontwikkelaars en designers, designers en financiële mensen elkaar niet altijd even goed begrijpen. Hierdoor kan de communicatie en samenwerking stroef verlopen.

Inzicht en bewustwording in elkaars intrinsieke motivatie leidt tot minder onbegrip en betere samenwerking. Hier worden niet alleen de Marken en Vincents van deze wereld beter van, maar ook hun collega’s, de bedrijven waar ze werkzaam zijn en al hun klanten.

Wil jij weten hoe we bij BUTTONS jouw mensen beter laten samenwerken? Bekijk dan eens naar onze teamontwikkeling. Wil je eerst meer inzicht in de drijfveren van de teamleden? Begin dan met een van onze starterpacks en krijg direct inzicht in wat de teamleden drijft.