Samenwerken verbeteren? Team coaching of teambuilding?

By 06/05/2018blog

Samenwerken verbeteren? Team coaching of teambuilding?

Samenwerken in teams is heel goed. In groepen wordt sneller geïnnoveerd, worden fouten eerder gezien en groepen zijn in staat om betere oplossingen te verzinnen. Ook bereikt een team betere resultaten en zijn de medewerkers meer tevreden met hun baan als ze veel samenwerken. Kortom, niets dan lof over het werken in teams. Maar hoe laat je een team optimaal samenwerken?

Samenwerken in teams

Een aantal jaren geleden wilde Google weten hoe je mensen optimaal laat samenwerken en de samenwerking in een team kunt verbeteren. Onder de naam ‘Project Aristotle’ deed Google grootschalig onderzoek naar het functioneren van de eigen teams. Uitkomst van het onderzoek toonde aan dat de sleutel voor succesvol samenwerkende teams niet is wie er in het team zitten, maar hoe de teamleden met elkaar omgaan. Het bleek dat in alle optimaal samenwerkende teams de individuele leden evenredig aan bod kwamen in gesprekken en dat teamleden elkaars emoties herkenden en respecteerden.

Uit een ander onderzoek, van de Universiteit Utrecht, blijkt dat teams effectiever samenwerken naarmate er meer stabielere en hechtere relaties zijn tussen de teamleden. Onderling vertrouwen tussen de teamleden, zicht op en rekening houden met elkaars competenties en elkaar feedback kunnen geven verbeteren de samenwerking in een team.

Teambuilding vs teamcoaching

Uit bijna ieder onderzoek naar het verbeteren van de samenwerking in teams, komt naar voren dat elkaar beter leren kennen in grote mate bijdraagt aan betere relaties en meer begrip in het team. En daarmee aan een betere samenwerking in een team. Maar hoe zorg je er nu voor dat de teamleden naar elkaar luisteren en elkaars gevoelens en emoties erkennen? Is teambuilding hierbij een oplossing? Bij teambuilding gaat het om allerlei groepsactiviteiten waarbij de samenwerking tussen de teamleden centraal staat. Doel van deze activiteiten is het creëren van sociale binding, vertrouwen en verbetering van de onderlinge samenwerking. Er bestaan allerlei vormen van teambuilding, maar wanneer de leden elkaar beter willen leren kennen en vooral willen leren begrijpen, is in gesprek gaan met elkaar een essentieel onderdeel van het proces. Daar ligt de focus niet op bij teambuilding. Een betere manier om relaties te verbeteren en meer begrip te creëren bij teamleden is het team verder te ontwikkelen door teamcoaching.

Team coaching en samenwerking

Teamcoaching is – net als bij het coachen van mensen – erop gericht, gestelde teamdoelen te bereiken. Teamcoaching helpt een team bij verschillende doelen zoals:

  • Het verbeteren en optimaliseren van de samenwerking tussen de teamleden
  • Spanningen binnen het team of tussen teamleden verkleinen
  • De kwaliteiten van de teamleden gerichter te benutten
  • Teamleden leren kennen bij het vormen van een nieuw team
  • Prestaties van het team optimaliseren door doelgericht- of resultaatgericht werken bevorderen.

Teamcoaching gebeurt bij voorkeur in een veilige en prettige omgeving die de teamleden stimuleert open met elkaar in gesprek te gaan, meningen te uiten en feedback te geven. Een paar tips wanneer je met teamcoaching aan de slag gaat:

  • Stel van tevoren de doelen duidelijk en communiceer ze naar de teamleden
  • Houd tijdens de sessies het energieniveau op pijl door teamleden actief bij de activiteiten te betrekken
  • Vraag achteraf de teamleden aan de sessie hebben gehad.